Uppsägning under tjänstledighet

2020-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej!En anställd har lämnat in en ansökan om tjänstledighet och samtidigt en uppsägning och enligt den anställde gäller uppsägningen om denne inte kommer överens med arbetsgivaren om vissa önskemål arbetstagaren har. Arbetsgivaren har via mail sagt att tjänstledigheten beviljas. Nu vill den anställde säga upp sig så kan arbetsgivaren dra tillbaka beviljandet av tjänstledigheten då det är helt andra förutsättningar nu än när den beviljades? Beviljandet är endast gjort via mail, inte signerat på själva ansökan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man som arbetsgivare kan dra tillbaka en beviljad tjänstledighet.

Tjänstledighet regleras framförallt i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

I lagen finns ingen möjlighet för arbetsgivaren att dra tillbaka ett medgivande om tjänstledighet, det finns däremot en möjlighet för arbetsgivare att skjuta upp ledigheten med sex månader (5 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Många av de rättigheter och skyldigheter man har som anställd regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Som arbetstagare har man rätt att säga upp sitt anställningsavtal (4 § andra stycket LAS). Om personen önskar säga upp sig så har den all rätt att göra så, att en tjänstledighet är beviljad är inte ett hinder. När uppsägningstiden löpt ut är personen inte anställd och därmed inte tjänstledig längre.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?