Är allmän tjänstledighet och tjänstledighet för studier rättigheter eller möjligheter?

2019-04-17 i Tjänstledighet
FRÅGA |HejJag jobbar just nu 100%, men jag ska börja plugga på högskolan hösten 2019. Men nu jag har fått att välja att tar tjänstledig för studier eller en vanligt tjänstledigt. Vilken av de rekommendera du att jag ska välja?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan jag konstatera att allmän tjänstledighet inte är en rättighet i lagens mening. Vad gäller tjänstledighet för studier har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Detta framgår av 3 § i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Se till att du har god framförhållning med din ansökan. Då ökar dina möjligheter att få den beviljad i tid till studiestarten. Detta eftersom arbetsgivaren kan skjuta på din tjänstledighetsansökan i upp till sex månader. Mitt råd till dig är således att begära tjänstledighet förstudier då detta är en rättighet som din arbetsgivare inte kan neka dig. Hoppas du fått svar på din fråga!

Tjänstledigt för att prova annat jobb

2019-03-19 i Tjänstledighet
FRÅGA |En fråga, om man har jänstledight på apoteket AB kan man provsanställa på en annan kedjaSOM Apotek hjärtat??
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall man kan ta tjänstledigt och söka sig till ett annat jobb.Har alla rätt till tjänsteledighet?Det finns ingen lagstiftad rätt till tjänstledigt för att prova annat jobb. Din rätt till tjänstledighet beror på var du arbetar, vilken typ av anställning du har och vad som står i dina avtal. Möjligheten till tjänstledighet finns reglerad i vissa kollektivavtal, lokala avtal eller i arbetsplatsens policy.Så det viktigaste inför en eventuell tjänstledighet för att prova nytt jobb är att ha koll på dina avtal! I annat fall kan man se över vad som gäller generellt för det yrke eller sektor du arbetar inom.Tjänstledighet inom statenSom tillsvidareanställd i statlig verksamhet har du rätt att vara tjänstledig för att prova på annat jobb. Tjänstledighet för att prova på annat statligt jobb beviljas i upp till 2 år. Detta förutsätter att den nya anställningen är en provanställning eller en visstidsanställning.Arbetsgivaren kan förlänga tiden vid särskilda skäl (exempel på särskilda skäl är militärtjänstgöring). Du som vill utnyttja din rätt till ledighet för arbete på annan statlig myndighet ska underrätta arbetsgivaren om det lika långt i förväg som din uppsägningstid, dock högst två månader.Väljer du att lämna en statlig tjänst för arbete inom den privata sektorn har du möjlighet till 6 månaders tjänstledighet från ditt ordinarie arbete.Från och med i år behöver statligt anställda som varit tjänstlediga vara tillbaka på sitt ordinarie arbete i minst 12 månader innan de har möjlighet att söka tjänstledigt igen.Tjänstledighet inom den privata sektornArbetar du inom privata sektorn regleras din tjänstledighet i kollektivavtalet, det lokala avtalet eller i arbetsgivarens policy.Saknar din arbetsplats kollektivavtal eller lokala avtal kring tjänstledighet är det upp till arbetsgivaren att godkänna en enskild överenskommelse om tjänstledighet. Skulle det vara så på din arbetsplats ska du komma ihåg att ange i avtalet vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till din tidigare tjänst. Rekommenderar även att du ser över att avtalet skyddar även om din situation förändras under tiden för din tjänstledighet.Tänk på det här innan du söker tjänstledighet!Eftersom tjänstledighet för att prova nytt arbete är en facklig förmån behöver du börja med att se över ditt anställningsavtal, kollektivavtal eller andra lokala avtal på din arbetsplats.Vissa tjänster har väldigt generösa regler kring tjänstledighet medan andra har väldigt strikta förutsättningar. Så om du funderar över om 2018 är året för förändring det är viktigt att du stämmer av med din arbetsgivare vad som gäller för dig!Sist men inte minst, ansök om tjänstledighet i god tid före du önskar påbörja den nya tjänsten!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan min arbetsgivare neka mig rätt till tjänstledighet för bedrivande av näringsverksamhet?

2018-12-13 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag har startat eget företag och har nu begärt tjänstledighet från min arbetsgivare. Har varit anställd på heltid i 8 år och min verksamhet är inte konkurrerande. Min fråga är nu kan min arbetsgivare neka mig tjänstledighet? Min nuvarande tjänst är redovisningsekonom och den skulle kunna ersättas med en konsult. att få konsult för att sköta mitt arbete. Tack på förhand
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör tjänstledighet för bedrivande av näringsverksamhet kikar vi närmare på lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.Din chef måste som utgångspunkt bevilja dig tjänstledigtMöjligheten till tjänstledigt för bedrivande av näringsverksamhet uttrycks som en rättighet för dig som arbetstagare (1 § lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet).Du har rätt att få tjänstledigt i upp till 6 månader (3 § första stycket lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet).En sådan rättighet kan arbetsgivaren endast under vissa särskilda omständigheter neka dig.Två huvudfall där arbetsgivaren kan neka dig rätten till tjänstledigtI samma paragraf anges två undantag för när det är tillåtet av arbetsgivaren att neka dig rätten till tjänstledighet.Det första undantaget utgörs av att den näringsverksamhet du bedriver inte får konkurrera med arbetsgivaren, vilket vi konstaterat i förutsättningarna att din verksamhet inte gör.Det andra undantaget utgörs av att tjänstledigheten inte får innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren, till exempel att företaget inte kan drivas som förut eller att det kostar dem väldigt mycket att du är borta. En inhyrd konsult kanske skulle vara tillräckligt.Måste även uppfylla kraven på kvalifikationstid och varsla arbetsgivaren i tidEftersom du varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste 8 åren är det inget snack om saken att du uppfyller kravet på kvalifikationstid som säger att du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren under de 6 senaste månaderna vid tjänstledighetens början (4 § första stycket lag om rätt till ledighet för bedrivande av näringsverksamhet).Du måste också meddela arbetsgivaren minst tre månader i förväg, innan du avser att ta ut din ledighet. Du ska också ange hur länge du tänkt vara borta (5 § lag om rätt till ledighet för bedrivande av näringsverksamhet).Slutsats och några avslutande ordSvaret på din fråga blir därför ja, din arbetsgivare kan neka dig rätt till tjänstledighet, även om du uppfyller samtliga krav som åligger dig.Det du kan göra är att se till att du uppfyllt allting jag listat ovan för att åtminstone öka dina chanser.Lycka till med din nya verksamhet!Med vänliga hälsningar

Kan en arbetsgivare sänka timlön under tjänstledighet?

2018-11-21 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har en fast tjänst på en kommun, är nu tjänstledig under tiden jag studerar till undersköterska. Men hoppar in som vikarie på samma arbetsplats ibland. Fick i dag en lönespec, och räknade ut att de har sänkt lönen i timmen! Tjänar i vanliga fall 21100, vilket ger en timlön på 131.85kr, fick nu 122kr. Får man sänka lön? Med vänlig hälsning, Martina
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Du har en fast tjänst men har nu tagit tjänstledigt för studier och din arbetsgivare har sänkt din timlön. Du undrar nu om det är tillåtet att sänka lönen. När du påbörjade din anställning undertecknades ett anställningsavtal. I anställningsavtalet ska lönen framgå. Utgångspunkten är alltid att avtal bör hållas och din arbetsgivare får därför inte sänka din lön hursomhelst utan ditt samtycke, dvs. utan att ett nytt anställningsavtal undertecknas. Eftersom du arbetar under din tjänstledighet bör du undertecknat ett nytt anställningsavtal, som gäller under din tjänstledighet. Där bör det framgå på hur många procent du är tjänstledig samt vilken lön som gäller under tiden. Det kan vara så att du numera tillfälligt är timanställd, vilket kan påverka din lön. Det kan också vara så att det avtalats om att du ska ha samma lön under tjänstledigheten som du haft tidigare. Har du inte skrivit på något avtal som reglerar din tjänstledighet, skulle jag råda dig till att göra det. Denna fråga blir dock relativt komplicerad att besvara i och med att jag inte har alla uppgifter. För att sammanfatta: utgångspunkten är att du ska behålla samma lön som framgår av ditt anställningsavtal. Är det så att du skrivit på nytt anställningsavtal i samband med tjänstledigheten kan din anställning istället omvandlats till en timanställning, vilket kan påverka din lön. Hoppas du fått någon klarhet i din fråga! Hör gärna av dig igen med kompletterande uppgifter!

Hur fungerar tjänstledighet för studier under sommarlov?

2019-04-07 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag ska till hösten börja studera, 100% på distans. Jag har tänkt att jobba kvar på mitt jobb 40% och alltså ta tjänsteledigt för studier 60%. Detta är redan klart och godkänt av min arbetsgivare. Min fråga är, hur funkar tjänstledighet under sommarlovet? Jag tänker ta ledigt hela år och inte en termin i taget. Utbildningen sträcker sig över 2 år. Får jag fortsätta jobba 40% under sommaren eller måste jag gå upp och jobba mina 100% ? Vad jag förstått så beror det på hur man lägger sin ledighet, eftersom jag lägger ett år i taget så borde jag, enligt mig, få fortsätta jobba 40% även under sommarlovet. Eller har jag fel? Jag vill inte gå upp i tid under lovet då jag har ett fribelopp att anpassa mig till från csn, jobbar jag heltid under sommaren överstiger jag mitt fribelopp. Med vänlig hälsning,
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline! Precis som du säger så har du rätt att enbart jobba 40% på sommaren som du och din arbetsgivare har kommit överens om. Den lag som reglerar detta är Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (StudL). Just eftersom du har sökt din ledighet i hela år så innebär det att din arbetsgivare inte kan tvinga dig att arbeta mer än det ni har avtalat (StudL 1 §). Det kan även vara bra att veta att om du skulle ångra dig och vill arbeta mer så har din arbetsgivare också rätt att neka dig arbete utöver det som ni har kommit överens om (StudL 10 §).Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa en till eller höra av dig till vår telefonrådgivning! Lycka till med studierna! Allt gott

Har man rätt att begära tjänstledighet för att följa med på rättegång?

2019-03-14 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Har jag rätt till ledighet vid rättegång som stöd?
Daniela Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar din fråga undrar du har rätt att få ledigt från jobbet för att följa med för att stödja någon du känner under en rättegång. Som arbetstagare har man rätt till att vara ledig från sin anställning om det handlar om trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör att din närvaro är absolut nödvändig. Detta finns reglerat i Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskälUtifrån din fråga så rör det sig inte om sjukdom eller olycksfall, vilket gör att du inte har rätt till ledighet från arbetet på dessa grunder. Om man inte faller in på det ovannämnda så kan ledigheten berättigas av att din närvaro är absolut nödvändig, men det torde inte vara aktuellt i ditt fall eftersom det tyvärr inte kommer att ses som absolut nödvändigt att du medverkar som stöd vid rättegången. Du har nog tyvärr inte rätt till ledighet på laglig grund för detta ändamål. Tips på vad du kan göraDet du kan göra är att kontakta din arbetsgivare och förklara situationen och arbetsgivare kanske då går med på att ge dig ledighet vid det angivna tillfället. Tack för din frågaMed vänliga hälsningar

För vilka studier kan man ansöka om tjänstledighet?

2018-11-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag skulle vilja ansöka om tjänstledighet pga studier och personlig utveckling. En del av utvecklingen sker via självstudier (böcker om motivation, hur man jobbar med måt etc), en del genom att skriva ner reflektioner och sammanfattningar, en del via kurser i personlig utveckling som inte ger några högskolepoäng. Kan man ansöka om tjänstledighet för ovan nämnda skäl, eller måste ledigheten motsvara exakt samma tid som den planlagda kursen? Kan man läsa kurser på distans?
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst som vill undergå utbildning har du rätt till behövlig ledighet från din anställning, 1 § Studieledighetslagen. För att ha rätt till sådan tjänsteledighet ska du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller i sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, 3 § Studieledighetslagen. I princip all utbildning omfattas av lagen så du väljer själv vad du vill studera och det finns inte något krav på att utbildningen ska ha något med arbetsuppgifterna att göra. Rena självstudier omfattas dock inte av lagen då det krävs att man ska "undergå utbildning". Utbildningen ska alltså ha planmässighet. Förutom kravet på planmässighet omfattar begreppet "undergå utbildning" att syftet med det ska vara att förmedla kunskaper och insikter i något avseende. (AD 1978 nr 73). Det finns inga generella tidsbegränsningar i lagen som anger hur länge en arbetstagare får vara ledig på grund av studier utan du har rätt till behövlig ledighet för att ta dig igenom din utbildning. Enligt förarbetena till lagen har en arbetstagare dock inte rätt till längre ledighet än vad som behövs för att nå upp till de studiemål som arbetstagaren satt upp. Självklart får själva uppläggningen av studierna och den studietakt som passar arbetstagaren då vägas in i bedömningen. En arbetstagare har inte rätt att byta ut studierna till andra än dem arbetstagaren fått godkänt av sin arbetsgivare, då ledigheten som beviljats enbart omfattar den utbildning arbetstagaren ansökt om ledighet för. Obs - Eventuella kollektivavtal kan meddela avvikelser från lagen. Distansstudier: Förarbetena meddelar att distansstudier som ingår i en "varvad utbildning" bör omfattas av lagen precis som undervisningsdelen. Distansstudier som har till syfte att förmedla kunskap som varvas med undervisning ska alltså omfattas av lagen eftersom dessa då uppfyller kraven på planmässighet. Sammanfattningsvis: Utbildning som har till syfte att förmedla kunskap och som har viss planmässighet ska du alltså kunna ansöka om ledighet från ditt jobb för, enligt Studieledighetslagen. Rena självstudier omfattas dock inte och kan därför inte ansökas om ledighet för, enligt lagen. Distansstudier omfattas om de är kunskapsförmedlande och varvas med undervisning - dvs uppfyller kravet på att ha viss planmässighet. En arbetstagare som varvar självstudier och undervisning, exempelvis vid distansstudier, har alltså rätt till ledighet för både undervisningen och självstudierna. Ledigheten som beviljas gäller också enbart den utbildning för vilken ledigheten ansökts. I ditt fall kan du då inte ansöka om ledighet enligt Studieledighetslagen för rena självstudier men för självstudier som ingår i en varvad utbildning - med viss undervisning.Hoppas att svaret varit till hjälp. Tveka inte att höra av dig om du har fler funderingar. Vänligen,

Arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

2018-09-23 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej om jag är fast anställd och jobbar 65 procent har sökt studier och har kommit in jobbet har nekat studie ledigheten men har jag rätt och kunna gå ner till 50 procent pågrund av studier?
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga regleras i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Lagen säger att arbetstagare som vill undergå utbildning har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 §). För att ha rätt till tjänstledighet för studier krävs det att man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 §). Under förutsättning att du som arbetstagare uppfyller ovanstående får inte arbetsgivaren neka din ansökan om studieledighet. Observera att arbetsgivaren i vissa situationer kan ha rätt att skjuta upp ledigheten. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,