Privata familjeskäl som giltig frånvaro

Jag söker jobb, har inte fått något ännu. Nu till min fråga - av privata familjeskäl så behöver jag kunna ta ledigt ca 3 månader åt gången 2 ggr om året. Jag kommer att ta ledigt när det är aktuellt oavsett vad arbetsgivaren tycker. Så är det bara. Min man och min familj är det viktigaste för mig. Vad säger lagen? Men jag kommer Ändå att ta ledigt. Mina familjerelationer är viktigare än något jobb.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Privata familjeskäl som giltig frånvaro

Du beskriver inte anledningen till att du behöver vara ledigt, så som om det rör sig om en sjukdom etc. Jag kommer därför redogöra för de möjligheter jag kan tänka mig faller in under det du kallar "privata familjeskäl".

Trängande familjeskäl

Enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har en arbetstagare rätt att få tjänstledigt i samband med en nära anhörigs sjukdom eller olycksfall, om det kräver ens omedelbara närvaro.Har någon i din familj med andra ord fått en plötslig sjukdom eller skadat sig så att din omedelbara närvaro är absolut nödvändig har du rätt att vara ledig. För att ha rätt till ledighet enligt denna lag krävs det att situationen är tämligen akut, så som en oförutsedd sjukdom eller plötslig olycka.

Vård av närstående

Är någon i din familj svårt sjuk kan du även få rätt till ledighet för att vårda den närstående. Med svårt sjuk menas att sjukdomen utgör ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Under tiden har den som vårdar en närstående även rätt till närståendepenning för utebliven inkomst och betalas ut av försäkringskassan.

Har du inget trängande familjeskäl kan ledighet bli svårt

Utöver rätt till ledighet av trängande familjeskäl eller ledighet för vård av närstående har du inte någon självklar rätt till någon längre tjänstledighet för andra privata angelägenheter. Arbetsgivaren kan såklart bevilja dig ledighet för att du önskar det och han/hon är okej med det. Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet att ge dig ledigt om du inte har något av de skäl jag beskrev ovan som ger rätt till ledighet enligt lag.

Om du inte har något giltigt skäl enligt lag men ändå tar ledigt emot din arbetsgivares vilja

Om du inte har något trängande familjeskäl eller behöver vara hemma för närståendevård kan det röra sig om olovlig frånvaro från arbetet om du tar ledigt emot din arbetsgivares vilja. Olovlig frånvara kan vara saklig grund för uppsägning. Jag skulle därför råda dig att inte stanna hemma från ditt framtida jobb om du inte är säker på att du har en giltig anledning eller har fått tillstånd från din chef.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”