Tjänstledigt för att prova annat jobb

2019-03-19 i Tjänstledighet
FRÅGA
En fråga, om man har jänstledight på apoteket AB kan man provsanställa på en annan kedjaSOM Apotek hjärtat??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall man kan ta tjänstledigt och söka sig till ett annat jobb.

Har alla rätt till tjänsteledighet?

Det finns ingen lagstiftad rätt till tjänstledigt för att prova annat jobb. Din rätt till tjänstledighet beror på var du arbetar, vilken typ av anställning du har och vad som står i dina avtal. Möjligheten till tjänstledighet finns reglerad i vissa kollektivavtal, lokala avtal eller i arbetsplatsens policy.

Så det viktigaste inför en eventuell tjänstledighet för att prova nytt jobb är att ha koll på dina avtal! I annat fall kan man se över vad som gäller generellt för det yrke eller sektor du arbetar inom.

Tjänstledighet inom staten

Som tillsvidareanställd i statlig verksamhet har du rätt att vara tjänstledig för att prova på annat jobb. Tjänstledighet för att prova på annat statligt jobb beviljas i upp till 2 år. Detta förutsätter att den nya anställningen är en provanställning eller en visstidsanställning.

Arbetsgivaren kan förlänga tiden vid särskilda skäl (exempel på särskilda skäl är militärtjänstgöring). Du som vill utnyttja din rätt till ledighet för arbete på annan statlig myndighet ska underrätta arbetsgivaren om det lika långt i förväg som din uppsägningstid, dock högst två månader.

Väljer du att lämna en statlig tjänst för arbete inom den privata sektorn har du möjlighet till 6 månaders tjänstledighet från ditt ordinarie arbete.

Från och med i år behöver statligt anställda som varit tjänstlediga vara tillbaka på sitt ordinarie arbete i minst 12 månader innan de har möjlighet att söka tjänstledigt igen.

Tjänstledighet inom den privata sektorn

Arbetar du inom privata sektorn regleras din tjänstledighet i kollektivavtalet, det lokala avtalet eller i arbetsgivarens policy.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal eller lokala avtal kring tjänstledighet är det upp till arbetsgivaren att godkänna en enskild överenskommelse om tjänstledighet. Skulle det vara så på din arbetsplats ska du komma ihåg att ange i avtalet vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till din tidigare tjänst. Rekommenderar även att du ser över att avtalet skyddar även om din situation förändras under tiden för din tjänstledighet.

Tänk på det här innan du söker tjänstledighet!

Eftersom tjänstledighet för att prova nytt arbete är en facklig förmån behöver du börja med att se över ditt anställningsavtal, kollektivavtal eller andra lokala avtal på din arbetsplats.

Vissa tjänster har väldigt generösa regler kring tjänstledighet medan andra har väldigt strikta förutsättningar. Så om du funderar över om 2018 är året för förändring det är viktigt att du stämmer av med din arbetsgivare vad som gäller för dig!

Sist men inte minst, ansök om tjänstledighet i god tid före du önskar påbörja den nya tjänsten!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tjänstledighet (101)
2019-06-15 Efter studieledighet har arbetstagare blivit erbjuden en tjänst om 40%, trots att anställningen tidigare var på heltid.
2019-05-11 Kan man få ledigt från jobbet på grund av studier?
2019-04-19 Rätt att avbryta godkänd tjänstledighet?
2019-04-17 Är allmän tjänstledighet och tjänstledighet för studier rättigheter eller möjligheter?

Alla besvarade frågor (71168)