FrågaARBETSRÄTTTjänstledighet 30/10/2019

Konkurrerande bisyssla gäller även vid tjänstledighet

Jag jobbar i offentlig sektor inom omvårdnad, enklare uttryck i en mindre kommun inom äldreförvaltningen

Jag och en kollega planerar starta eget AB i början av 2020 som kommer inrikta sig på hushållsnära tjänster och även hemtjänst. Innan företaget är igång ska min kollega starta själv efter nyår då hennes anställning slutar då medan jag kommer ta vid först när företaget är igång. Jag vill gå ner i sysselsättning från 100% till 80% för att kunna frigöra mer tid åt att administrera i företaget. Men i kommunen får man inte bedriva konkurrerande bisyssla.

Om jag tar tjänstledigt riskerar jag då att bli stämd av min nuvarande arbetsgivare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal innebär en lojalitetsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna lojalitetsplikt är långtgående. Som en del av lojalitetsplikten finns ett förbud mot att bedriva konkurrerande bisyssla, vilket ofta är reglerat i såväl anställningsavtal som i kollektivavtal. I vissa kollektivavtal anges även att den anställde är skyldig att samråda med arbetsgivaren innan denne börjar ägna sig åt en bisyssla.

Om man som i ditt fall vill ta ledigt för att starta egen verksamhet så regleras det i Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Denna verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet (se ), vilket det i ditt fall låter som att det skulle göra. Någon särskild regel om skadeståndsskyldighet för arbetstagare som bryter mot lagen finns inte men vid klara missbruk av reglerna skulle man som arbetstagare kunna åläggas skadeståndsskyldighet enligt allmänna avtalsrättsliga principer för kontraktsbrott i anställningsförhållandet. Vi

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?