Har man rätt att begära tjänstledighet för att följa med på rättegång?

2019-03-14 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej! Har jag rätt till ledighet vid rättegång som stöd?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga undrar du har rätt att få ledigt från jobbet för att följa med för att stödja någon du känner under en rättegång.

Som arbetstagare har man rätt till att vara ledig från sin anställning om det handlar om trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör att din närvaro är absolut nödvändig. Detta finns reglerat i Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Utifrån din fråga så rör det sig inte om sjukdom eller olycksfall, vilket gör att du inte har rätt till ledighet från arbetet på dessa grunder.

Om man inte faller in på det ovannämnda så kan ledigheten berättigas av att din närvaro är absolut nödvändig, men det torde inte vara aktuellt i ditt fall eftersom det tyvärr inte kommer att ses som absolut nödvändigt att du medverkar som stöd vid rättegången.

Du har nog tyvärr inte rätt till ledighet på laglig grund för detta ändamål.

Tips på vad du kan göra

Det du kan göra är att kontakta din arbetsgivare och förklara situationen och arbetsgivare kanske då går med på att ge dig ledighet vid det angivna tillfället.

Tack för din fråga

Med vänliga hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tjänstledighet (110)
2020-06-29 När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?
2020-03-26 Kan man säga upp någon som är tjänstledig?
2020-03-21 Vad händer när jag kommer tillbaka från min tjänstledighet?
2020-03-05 krav på uppnådda studieresultat vid tjänstledighet för studier

Alla besvarade frågor (82723)