Tjänstledighet för politiskt uppdrag inom kommunen

2019-12-20 i Tjänstledighet
FRÅGA
Visst har man rätt att få tjänstledigt en längre tid från sitt arbete för att vara heltidsarvoderad politiker i Socialnämnden, ett kommunalt politiskt uppdrag ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer som du säger att man har rätt att få tjänstledigt en längre tid från sitt arbete för att vara heltidsarvoderad politiker. Frågan regleras i 4 kap 11 § kommunallagen, som stadgar att förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten ska omfatta tid för 1) möten i kommunala organ 2) andra möten som är nödvändiga för uppdragen 3) resor till och från mötena, och 4) behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.

Med förtroendevald menas i kommunallagen ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket kommunallagen (kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer) samt revisorer.

Eftersom det rör ett arbete i en nämnd har du alltså rätt till tjänstledighet från ditt vanliga arbete för att fullgöra ditt kommunala politiska uppdrag. Eftersom det politiska uppdraget är på heltid har du rätt till ledighet från ditt vanliga arbete på heltid. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,
Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tjänstledighet (110)
2020-06-29 När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?
2020-03-26 Kan man säga upp någon som är tjänstledig?
2020-03-21 Vad händer när jag kommer tillbaka från min tjänstledighet?
2020-03-05 krav på uppnådda studieresultat vid tjänstledighet för studier

Alla besvarade frågor (81822)