Vad gäller vid tjänstledighet?

2020-11-27 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som gäller kring uppsägningstid och tjänstledighet för studier. Som känt får man besked bara en eller ett par veckor innan man skall börja utbildningen. I mitt fall har jag 3 mån uppsägningstid, men jag vill inte säga upp mig utan ansöka om tjänstledigt ifall jag kommer in på en utbildning. Är det samma uppsägningstid som gäller vid tjänstledigt, eller får man gå tidigare? Tack för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Vad gäller vid tjänstledighet?
Till att börja med har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Precis som du själv säger behöver du inte säga upp dig utan kan istället ansöka om tjänstledigt.

För att få tjänstledigt krävs det att arbetsgivaren har beviljat din ledighet. Din arbetsgivare har rätt att skjuta upp din begärda tjänstledighet i upp till sex månader (4-5 §§ lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Jag saknar information om du är medlem i facket och om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. Men om så är fallet bör du se efter om det finns något speciellt reglerat som gäller för dig.

Vad gäller tiden för tjänstledighet är det därför viktigt att ha god framförhållning. Det jag kan säga är att om du söker ledigt minst sex månader i förväg kan vara säker på att få önskad ledighet. Eftersom det är osäkert om man kommer in eller inte på sin valda utbildning och man får reda på det kort innan behöver du förmodligen söka tjänstledigt innan du fått svar från utbildningen. Det du kan göra i det fallet är att t.ex. skriva i ansökan att "jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning".

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?