När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?

2020-06-29 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej,Jag arbetar deltid (varannan helg) på ett stort företag med kollektivavtal (inom service), men arbetar också heltid som lärare (vardagar). Jag vill dock gärna studera på halvfart och arbeta samtidigt som lärare. Min fråga är om jag kan begära om tjänstledigt för studier, även fast jag arbetar som lärare. Mina två jobb konkurrerar inte med varandra.
SVAR

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Studieledighetslagen

Enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, som du kan hitta här, har arbetstagare rätt till ledighet för behövlig ledighet från sitt arbete för att utbilda sig. Rätten till ledighet tillkommer arbetstagare som har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Om du uppfyller någon av dessa förutsättningar har du alltså rätt till ledighet för dina studier.

Vad gäller för deltidsstudier?

Eftersom det i ditt fall gäller deltidsstudier så omfattar ledigheten den tid du behöver till studierna. Under resterande tid, det vill säga under den tiden du inte har rätt till ledighet för dina deltidsstudier, är du skyldig att arbeta.

Tänk på att ansöka om studieledighet

För att du ska ha rätt till studieledighet krävs det att arbetsgivaren har beviljat dig sådan. Arbetsgivaren kan från den dagen du ansöker om studieledighet vänta i upp till sex månader med att bevilja den. Denna tid kan dock variera beroende på vilket kollektivavtal du har. Det innebär att om du till exempel ska plugga i höst så är det i senaste laget att ansöka om studieledighet (om inte arbetsgivaren är snabb med att bevilja den det vill säga).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?