krav på uppnådda studieresultat vid tjänstledighet för studier

2020-03-05 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej!Jag har ansökt om tjänstledigt för studier och undrar om arbetsgivaren kan ställa krav på närvaro i kursen man läser samt om de kan ställa krav på att man måste bli godkänd?MvhHenric
SVAR

Hej!

För att få svar på denna fråga får man se till den tvingande lagen: Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det innebär att lagen uppställer ett lägsta gräns som inte får inskränkas. Denna lag får dock kompletteras genom kollektivavtal.

Lagen uppställer inga krav på närvaro på kursen och inte heller vad gäller studieresultat. Därför kan din arbetsgivare inte heller kräva något sådant. Du behöver därför inte lämna in något intyg på uppnådda studieresultat.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?