Arbete under tjänstledigheten

2015-01-20 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Om jag är tjänstledig för studier, vad säger då lagen? Kan jag då få jobba vid t.ex tillverkningstoppar när det behövs extra personal på min ordinarie arbetsplats. Eller kan arbetsgivaren neka mig att gå in och jobba vid behov även om jag anser att det är möjligt för mig med tanke på mina studier.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Du har just nu tjänstledigt för studier och det finns en lag som reglerar detta och den hittar du här: https://lagen.nu/1974:981. Det finns dock inget reglerat i lagen som ger arbetstagaren rätt till att arbeta under tjänstledigheten. Alltså har din arbetsgivare ingen skyldighet att låta dig arbeta under ledigheten. Det kan däremot finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som reglerar extraarbete kring tjänstledigheten. Det du kan göra är att du samt din arbetsgivare träffar en skriftlig överenskommelse där ni avtalar om att du kan få arbeta under tillverkningsstopp eller under lov under tjänstledigheten. För att bevisa att ni har träffat avtal är det då viktigt att se till att överenskommelsen är skriftlig. Muntliga avtal kan vara svåra att bevisa ifall arbetsgivaren skulle bytas ut.Jag hoppas att du fick lite klarhet!Hälsningar,

Tjänstledighet för studier, kan extraarbete räknas in i anställningstiden?

2014-11-06 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har varit anställd på ett större skoföretag i ungefär 1 år samtidigt som jag studerat heltid. Nästa termin ska jag plugga utomlands som en del i min utbildning. Jag har under den största tiden varit extraanställd men blev i början på oktober tillsvidareanställd. Jag är nu lite orolig över vad min chef ska säga när jag säger att jag vill ta tjänstledigt för studier. Jag vet att man har rätt att ta tjänstledigt pga studier men jag undrar exakt hur det funkar. För vad jag har förstått så måste man ha varit anställt i 6 månader innan man kan vara tjänstledig men inkluderar det även min extraanställning eller enbart min tillsvidaretjänst? Sen undrar jag även om min chef på något sätt kan häva min tillsvidareanställning pga att jag vill åka iväg då det knappt gått en månad sen jag skrev under kontrakt på tillsvidareanställning? Eller kan hon rent av säga upp mig på grund av detta? MVH 
|Hej, och tack för din fråga!Tjänstledighet för studier regleras i Lagen om anställdas rätt till ledighet för utbildning, även kallas Studieledighetslagen. Enligt 1 § har du rätt till "behövlig ledighet". För att ha rätt till tjänstledighet för utbildning måste du enligt 3 § ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren, dvs precis det du själv nämner. Även vikariat räknas, det är inget krav på viss anställningsform (t ex att man ska ha haft en tillsvidareanställning). Så din extraanställning räknas.Enligt 4 § så har arbetsgivaren rätt att skjuta upp tjänstledigheten, men är arbetsgivaren fackligt ansluten måste enligt 5 § fackförbundet som har avtalat om kollektivavtal informeras om det handlar om längre tid än 6 månader som ledigheten skjuts upp. I sådana fall krävs samtycke av facket för att skjuta upp ledigheten mer än 6 månader. Även om arbetsgivaren inte är fackligt ansluten finns begränsningar i hur lång tid en studieledighet kan skjutas upp i 6 och 7 §§. Din arbetsgivare får inte säga upp din tillsvidareanställning för att du begär tjänstledighet, det framgår av 8 §, och du kan i sådana fall yrka på att det ogiltigförklaras.Så du har som synes rätt till tjänstledighet, däremot har du inte rätt att kräva det redan från och med vårterminen 2015, då arbetsgivaren kan utnyttja sin möjlighet att skjuta upp ledigheten. Du bör alltså för både din egen och arbetsgivarens skull ta upp frågan redan nu, så ni förhoppningsvis kan komma överens. Vänligen, 

Tjänstledighet för annat arbete

2014-07-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har en fritidspedagogtjänst på en kommunal skola i en kommun i Stockholms Län. I april fick jag lärarlegitimation i flera ämnen vilket gjort att jag sökt och fått tjänst som ämneslärare. Jag har begärt tjänstledigt för att pröva annan tjänst 6 mån. min rektor har via mail talat om att hon inte kommer att bevilja den. kan en rektor neka när det är en helt annan tjänst med helt annan behörighet? Jag har också från nya arbetsgivaren fått till vidare anställning men med 6 mån provanställning då man menar att jag är "nyexad" fast jag har runt 30 års erfarenhet av undervisning. Är det rätt?
Alfred Petersson |Hej, och tack för din fråga!Det finns ingen lagstadgad rättighet som ger en arbetstagare rätt till tjänstledighet för att pröva ett nytt arbete. Det är i så fall något som arbetsgivaren och arbetstagaren får komma överens om. Således har din chef inte begått något fel när denne nekat din ansökan.Angående provanställningen är fallet lite klurigare. En arbetsgivare har som huvudregel rätt att anställa någon på prov för att se om arbetstagaren är lämplig för tjänsten. Detta regleras i 6 § i LAS (Lag om anställningsskydd). Dock finns det ett rättsfall från arbetsdomstolen (AD 1991:40) där en provanställning ansågs felaktig då arbetstagaren jobbat på ett liknande arbete tidigare och således redan "blivit prövad". Dock nämner du att det nya jobbet är "en helt annan tjänst med helt annan behörighet" varför detta rättsfalll antagligen inte kommer vara till din fördel, varför provanställningen inte torde anses felaktig!Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Rätt att avbryta tjänstledighet

2014-05-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig från min arbetsgivare, jobbar på kommunen för att prova ett annat arbete. Om jag nu vill komma tillbaka innan mina sex månaders tjänstledighet har jag rätt till och när kan jag komma tillbaka?
Sanna Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns ingen generell lag som reglerar möjligheten till tjänstledighet för en arbetstagare. Emellertid finns det flertalet lagar som ger en särskild rätt till att vara tjänstledig. Så som lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Om du har baserat din ansökan om tjänstledighet på en sådan lag regleras din möjlighet att återgå i arbete i förtid i den lag du baserat din ansökan på. I dessa lagar finns oftast en möjlighet att återgå i arbete tidigare, men du måste då meddela arbetsgivaren en viss tid i förväg. Utan att veta om du har grundat din ansökan på en sådan lag är det svårt att svara på om du har rätt att komma tillbaka i förtid.Om inte din rätt att vara tjänstledig är baserad på någon lag så är avtalet mellan dig och din arbetsgivare avgörande för din möjlighet att återgå i arbete i förtid. I detta fall är det alltså det individuella avtalet som avgöra dina möjligheter att börja arbeta innan tjänstledigheten är avslutad. Möjligheten till tjänstledigheten och din möjligheten att återgå till arbeta kan eventuellt regleras i kollektivavtal. För att få svar kan det därför vara bra att även studera ditt kollektivavtal. Hoppas att detta var svar på din fråga. Vänligen, 

Tjänstledighet för studier - Måste tiden vara sammanhängande?

2015-01-09 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har varit tjänstledig från min anställning för studier i 1,5 år. Jag har tidigare sökt tjänstledigt endast under studietiden (ej under sommaren) Inför detta år har jag ansökt om tjänstledigt för ett helt år, där tanken var att testa något annat jobb under sommaren. Min chef har nekat mig tjänstledigt under sommaren, och tänker bara bevilja den under studieterminerna. Är detta korrekt?Mvh Emma
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Du har som arbetstagare rätt till "behövlig" ledighet från anställningen för studier (se 1 § Studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981). Tyvärr innebär kravet att ledigheten skall vara behövlig att arbetsgivaren inte måste bevilja ledighet under perioder då du inte skall studera. Det är dock inte omöjligt att något annat gäller exempelvis på grund av kollektivavtal. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, kan du kontakta facket och fråga. Du kan även se till att läsa ditt eget anställningsavtal, även om det är osannolikt att det innehåller någon bestämmelse som ger dig ökad rätt till studieledighet.Lycka till, och om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,

Inkallad trots tjänstledighet

2014-10-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag är 100% tjänstledig för heltidsstudier från min tjänst. Har min arbetsgivare rätt att inbeordra mig till arbete om de är kort om folk? Eller kan jag då hänvisa till att jag är 100% tjänstledig?mvh
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Regler kring dina rättigheter vid tjänstledighet på grund av studier regleras i lag om om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid studier, se https://lagen.nu/1974:981 . Av lagen framgår det att du i vilket fall som helst inte kan sägas upp eller avskedas endast på den grund att du tagit tjänstledighet, se 8 § i nu nämnda lag.I övrigt reglerar kollektivavtalet den här frågan eller möjligtvis avtalet mellan dig och din arbetsgivare. Att bli beviljad tjänstledighet under en viss period för 100 % av tiden bör innebära att din arbetsgivare inte ska kunna kalla in dig under den tid du fått beviljad ledighet. Se över kollektivavtalet på arbetsplatsen om något sådant finns och avtalet som reglerar din anställning samt tjänstledigheten för att se över vad som faktiskt gäller.Jag rekommenderar dig att vända dig till jurist om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Tjänstledighet för att starta eget

2014-05-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej jag är heltidsanställd i privat företag sedan 2½ år tillbaka. Nu vill jag starta eget företag AB. Jag har läst här på Lawline att jag har rätt att ta tjänstledigt vid 1 tillfälle i max sex månader OM detta inte medför väsentlig olägenhet för min arbetsgivare. Det är sannolikt att min arbetsgivare kommer att anföra detta och jag istället blir tvungen att säga upp mig, vilket jag helst inte vill. Finns det istället möjlighet att gå ner i arbetstid till halvtid 50% under en viss tid? Eller är det en ren förhandling mellan mig och min arbetsgivare?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet har du ingen rätt att kräva ledighet på deltid (50 eller 75 procent). Du får därmed diskutera med din arbetsgivare om möjligheten att gå ner i arbetstid.Skulle din arbetsgivare säga upp dig eller avskeda dig enbart på grunden av att du har begärt ledighet för att bedriva näringsverksamhet bör du kontakta ditt fackförbund. Vänligen,

Tjänstledigt vid extraanställning

2014-03-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan! Om man jobbar extra vid behov, ( ca 5 dagar i veckan ) behöver man ansöka om tjänstledigt då?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! De s.k. vid behovsanställningrna kan vara olika utformade, och svaret beror därför på vad som står i ditt anställningsavtal eller vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.Vid intermittent timanställning kan arbetstagaren vid varje tillfälle tacka ja eller nej till ett erbjudet arbetspass, arbetstagaren har alltså ingen arbetsskyldighet och arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda arbetspass. I sådana fall behöver man inte ansöka om tjänstledigt innan man ska vara borta, men det kan naturligtvis ändå vara klokt att informera arbetsgivaren om att man inte kommer vara tillgänglig. Är det en deltidsanställning med viss grad, t.ex. halvtid, med arbetstidsförläggning "efter behov" eller "enligt överenskommelse" har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda ett visst antal timmar och arbetstagaren skyldighet att arbeta samma antal timmar. I sådana fall behöver man ansöka om tjänstledigt eftersom arbetsskyldighet annars föreligger.