FrågaARBETSRÄTTTjänstledighet 04/05/2012

Rätt till tjänstledighet för boende utomlands?

Min man har fått jobb utomlands. Har jag rätt att få ta tjänsledigt för att flytta med honom under tre år? Trivs mycket bra på mitt jobb , vill inte riskera att förlora det.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Det finns ingen lagstadgad rätt till tjänstledighet för den situationen du beskriver. Lagstadgad rätt till tjänstledighet finns endast för studier, vård av närstående, föräldraledighet samt bildande av näringsverksamhet. Det är därför upp till din arbetsgivare att avgöra om han/hon ska bevilja dig tjänstledighet. Det kan även vara så att det finns regler i kollektivavtalet om hur tjänstledigheten ska hanteras. Vänliga hälsningar
Amanda HarryssonRådgivare