bor i italien och vill sälja fastigheten, skatt?

2020-05-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är Italienare och bodde i Sverige fram till slutet av 2019 (13 år). Viktigt i min fråga är att veta att jag är fortfarande folkbokförd i Sverige och att jag INTE har Svensk medborgarskap (bara permanent upphålltillsatånd) Jag äger en ettan i Stockholm Jag har hyrt ut lägenheten flera gånger till jag flyttade stabilt till Italien, alltid med Bostadsrättsföreningens tillstånd. Nu skulle jag vilja sälja den men undrar om skattemässigt skulle det belöna mer att folkbokförda mig i Italien där man inte betalar skatter på vinsten efter några år. Jag har alltid betalat skatt i Sverige men nu känns det att man slipper det gärna och vinner lite mer pengar när man inte är del av samhället i Sverige och att man går igenom en del svåra omståndigheter i mitt hemland. Frågan är: får man fortfarande vara del av Bostadsrättsföreningen då? Är det annat man ska tänka på? Tack på förhand! Mvh
Jakob Westling |Hej och tack för att vänder dig till lawline med din fråga!I och med att du flyttade från Sverige 2019,antar jag att du också bor i Italien stadigvarande. Detta är viktigt för bedömningen för skatt. Sverige avgör ifall skatt ska betalas genom att dela upp alla människor i antingen obegränsat eller begränsat skattskyldighet, 3:1 IL. Har man obegränsad skattskyldighet så betalar man skatt på all inkomst vart än i världen den skapades. Har man däremot begränsat skattskyldighet så beskattas endast inkomst som har en direkt anknytning till Sverige. Detta innebär en nackdel för din del, då Svenska staten kommer vilja beskatta vinsten på din bostadsrätt oavsett om du bor i Italien eller inte. Detta för att bostadsrätten ligger belägen i Stockholm, vilket ger staten beskattningsmöjligheter, IL 3:18 p10. Frågan är sedan om inte Italien också vill skatta din vinst från kapitalförsäljningen. Det kan innebära att du blir dubbelbeskattad. Som lösning så upprättas avtal mellan länder där reglerna för beskattning klargörs i fall som dina.(https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6dd86/1441888076037/360-380+utg%C3%A5va+1+Italien.pdf, avtalet mellan Sverige och italien) I artikel 13. i avtalet stadgas att vinst från försäljning av fastighet beskattas av Sverige. Sammanfattningsvis så kan du inte undgå att betala kapitalskatt i Sverige. Hoppas det besvarade din fråga!

Betala skatt på gåva från Sverige till barn i Danmark

2020-04-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Kan jag som svensk medborgare sätta över pengar till mina barn i Danmark, som är danska medborgare, utan att de ska betala skatt på gåvan?Tacksam för snabbt svar.Hälsningar
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En gåva är skattefri i Sverige enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen om gåvan uppfyller dessa tre kriterier:1. Det ska ske en överföring av förmögenhet från gåvogivaren till gåvotagaren.2. Överföringen ska ske frivilligt.3. Det ska finnas en gåvoavsikt, dvs att du vill ge bort pengarna till dina barn.Uppfylls dessa tre kriterier så är alltså en gåva skattefri i Sverige. Eftersom att dina barn är medborgare i Danmark så antar jag att de är skattskyldiga där, det innebär att danska skatteregler gäller.Vad jag förstår enligt danska skattemyndigheten (SKAT) betalar gåvomottagaren i Danmark skatt på gåvan i Danmark, vilket betyder att dina barn kommer behöva betala skatt på gåvorna i Danmark.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med SKAT för ett mer klart besked.Med vänlig hälsning,

Behöver man skatta i Sverige och Chile för försäljning av fast egendom i Chile? Är arv verkligen skattefritt?

2020-04-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hejjag har en fråga angående att arv i Chile, det är en fastighet.Vid försäljning och ev vinst måste man då skatta för det i Sverige?Om ja, varför heter det då att arv inte behöver skattas?Och om försäljningen går med förlust behöver man skatta då?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du ärvt en fastighet från en avliden släkting i Chile och du undrar om en eventuell försäljning av fastigheten i Chile kan leda till att du drabbas av skatt i Sverige. Min utgångspunkt är att det är fast egendom, dvs att du säljer marken och därpå tillhörande fastighet.Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL) och lag om skatteavtal mellan Sverige och Chile (S-avtalet). De artiklarna (Art) jag hänvisar till finns i bilagan till lag om skatteavtal mellan Sverige och Chile. Du hittar bilagan om du scrollar ner på hemsidan här: https://lagen.nu/2004:1051#P1S1 Behöver du skatta i Sverige på försäljning av fast egendom i Chile?För att förhindra att du får skatta för en fastighetsförsäljning i Chile i både Chile och Sverige har Sverige ingått ett avtal med Chile som ska förhindra så kallad dubbelbeskattning (1 § S-avtalet). Den inkomsten du tjänar på att sälja din fastighet i Chile ska beskattas där (art 6.1 S-avtalet). Det innebär att Sverige kommer reducera din skatt med motsvarande av vad du har fått betala i Chile, således tar inte Sverige ut någon skatt för den försäljning som skett i Chile (art 23.2a S-avtalet). Vad gäller angående att arv är skattefritt i Sverige?Skatten på gåva och arv har avskaffats sedan en tid tillbaka. Enligt 8 kap. 2 § IL är förvärv genom arv skattefritt. Regeln säger att vid själva arvskiftet så sker inget skatteuttag men det sker beskattning vid försäljning av fastigheten. Det följer av den så kallade kontinuitetsprincipen att när du mottar ett arv så träder du in i arvlåtarens skattemässiga situation, du blir ju nämligen ny ägare till egendomen. Så när du väl säljer egendomen så kommer skatten beräknas på de kostnader som arvlåtaren haft i samband med sitt ursprungliga köp. Slutsats och vad bör du göra nu?Jag har redogjort översiktligt vad som gäller vid internationell dubbelbeskattning av fast egendom. Lämpligen bör du kontakta skatteverket i Sverige för att rådgöra hur du ska gå tillväga vid en eventuell försäljning av fastigheten i Chile. Dessutom om möjligheten finns bör du kontakta skatteverket i Chile (servicio de impuestos internos) och rådgöra med dem hur de kommer beskatta försäljningen i Chile. Den skatten du kommer belastas med anledning av försäljningen i Chile hänger på hur de beskattar försäljning av fast egendom. Om du önskar gå vidare med ditt ärende mer i detalj är du välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här:https://lawline.se/boka Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Jag kryssade för en ruta om "Certificate of no US-Activity" på den plattform där jag utvecklar spel och får ersättning för in-app purchases. Betyder detta att jag inte kan anställa amerikansk personal i mitt företag?

2020-04-07 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag tillverkar ett spel på hemsidan roblox.com. Spelet är gratis att spela men man kan i spelet köpa skincrates och guld för 'robux'. Dessa robux kan jag sedan växla mot usd genom roblox dev-exchange. Detta är nice, men för att kunna ta ut pengarna måste ja skriva på ett w8ben-e (jag är ett enmans företag) kontrakt. Sen har dom lagt till en 'Certificate of no US-Activity' som man ska kryssa för. Betyder dehär att ja inte får anställa någon från usa? Får jag ens anlita nån från usa att göra tex. en 3d modell? Skulla gärna vilja ge över ansvaret för spelet till en kille i usa men kan jag inte anställa honom så blir de ju svårt.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kortfattat svar på din fråga: Nej, att du kryssat för "Certificate of no US-Activity" innebär inte att du inte kan anställa en amerikansk spelutvecklare till ditt företag. Däremot kan en sådan anställning eventuellt få andra konsekvenser, och då främst skattemässiga sådana, som måste tas med i beräkningen.Lite längre utredning: Det formulär som du pratar om - W-8BEN-E - tillämpas för de utvecklare på Roblox som inte är s.k. "U.S.-persons". På Roblox hemsida finns information om när man är en U.S-person, och det gäller då främst: - personer som är amerikanska medborgare,- bolag, partnerskap eller olika typer av föreningar och andra associationer som är organiserade och registrerade under amerikansk lagstiftning,- en amerikansk fastighet, samt- en amerikansk stiftelse (som definieras Treasury Regulations Section 301.7701-7). Denna uppdelning mellan U.S-persons och övriga har att göra med skattefrågor, eftersom amerikansk skattelagstiftning är relativt komplicerad och långtgående i sitt omfång (exempelvis måste samtliga amerikanska medborgare årligen deklarera amerikansk inkomstskatt även om de bor och arbetar utomlands). Att du fyllde i rutan för "Certificate of no US-Activity" innebär att du gick i god för att du inte är en U.S-person, vilket i sin tur innebär att varken Roblox eller ditt företag behöver följa processen för deklarering av amerikansk skatt, som vad jag förstår är mycket mer komplicerad än den som tillämpas för övriga skattskyldiga.Det här betyder alltså krasst sett att du inte är förhindrad att anställa någon från USA för att utveckla spel åt dig, utan vad du kryssat i innebär enbart att du inte är en U.S-person i skattebetalarhänseende. Du kan fortfarande anställa, eller köpa tjänster av, personen i fråga.Däremot bör du vara beredd på att du troligtvis kommer, i egenskap av arbetsgivare och utbetalare av lön, falla in under det amerikanska skattesystemet och behöva sätta dig in i det om du bestämmer dig för att anställa den amerikanske utvecklaren. Detta är fallet vad gäller vanlig inkomstskatt, men även det som i Sverige kallas arbetsgivaravgifter (i USA "social security and medicare tax"). Eventuellt kan det komma att bli fallet att ditt företag faller in under definitionen av en U.S-person i och med att du anställer en amerikansk medborgare, och därigenom behöver tillämpa det mer komplicerade regelverket. Detta innebär i så fall att du även måste ändra din registrering hos Roblox för att de ska skicka ut rätt formulär till dig o.s.v.Om du alltså går i tankarna på att anställa en amerikansk medborgare i företaget så är du inte förhindrad från att göra detta i dagsläget. Däremot råder jag dig att först ta reda på vad detta kommer att innebära i termer av skattskyldighet, merarbete och de eventuella risker som du utsätter dig och ditt företag för. Internationell skatterätt är komplicerat och svåröverskådligt och därför kan det vara bra att kontakta någon som sitter på kunskap i ämnet om du är osäker. Kanske kan Roblox tillhandahålla mer information i frågan?Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Om någonting i svaret är oklart eller behöver ytterligare förklaring kan du skicka ett mail till lucas.cyren@lawline.se så ska vi ta en titt på det.

Jag bor utomlands - ska jag betala skatt till Sverige?

2020-04-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min dotter bor i USA. Hon är gift och har familj, arbetar och betalar skatt där. Hon är svensk medborgarna. Ska någon form av skatt även betalas i Sverige?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan avser skatterätt vilket regleras av inkomstskattelagen (IL).Begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige?Det finns två kategorier vid beskattning av inkomst som en privatperson kan tillhöra. Det är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) och obegränsat skattskyldig (3 kap, 3 § IL). Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här kan också vara obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att personen är utvandrad (3 kap. 3 § 1 st 3 p IL). En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt till Sverige för alla sina inkomster, oavsett var inkomsten har intjänats. Det innebär följaktligen att om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men arbetar i ett annat land kommer inkomsten fortfarande att beskattas i Sverige. Om en person däremot är begränsat skattskyldig i Sverige ska denne enbart betala skatt på de inkomster som har anknytning till Sverige.Vem har väsentlig anknytning till Sverige?Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):- Om han är svensk medborgare- Hur länge han varit bosatt här- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)- Om han bedriver näringsverksamhet här- Om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,- Om han har en fastighet här, och- Liknande förhållanden.Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).Vad innebär detta för din dotter?Du framkommer inte av frågan hur läge din dotter bott i USA. Det finns ett flertal faktorer som ska tas med i beaktandet vid bedömningen av huruvida det föreligger väsentlig anknytning till Sverige i ett skattesammanhang. Har hon under en en period om minst fem år bott i Sverige är hon sannolikt begränsat skattskyldig. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Kommer pension från Sverige och Schweiz beskattas i båda länderna?

2020-04-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Vi bor i Schweiz men har arbetet i Sverige och Schweiz. Vi får Pension från Sverige och Schweiz, måste vi skatta i Sverige och Schweiz eller bara i ett Land?
Tobias Adolfsson |Hej och tack för din fråga!Sverige och Schweiz har slutit ett så kallat dubbelbeskattningsavtal, vilket syftar till att undvika att skatt tas ut i båda länderna för samma inkomster. Avtalet fördelar beskattningsrätten för olika typer av inkomster mellan länderna och innehåller regler om rätt att avräkna skatt ni betalar i det ena landet från det andra landets skatteanspråk.Om ni är bosatta i Schweiz och får pension utbetald från Sverige, kommer Sverige ha rätt att beskatta denna (art. 19 § 1 och 2 i avtalet). Beroende på vad för slags pension det är fråga om (tjänstepension, garantipension osv.) ska antingen pensionen helt undantas från beskattning i Schweiz (art. 24 § 5 i avtalet) eller så ska den skatt som betalas i Schweiz avräknas från den skatt som ska betalas i Sverige (art. 24 § 3 i avtalet). Den pension ni får från Schweiz ska beskattas enbart i Schweiz eftersom detta är er hemviststat (art. 22 § 1 i avtalet).Förfarandet vid avräkningen är ganska tekniskt, men sammanfattningsvis kommer ni inte att behöva betala högre skatt än vad ni skulle ha betalat om all pension kom från ett av länderna.Hoppas detta besvarade din fråga!

Behöver hjälp med min amerikanska skattedeklaration. Svensk medborgare med amerikansk pension

2020-04-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Behöver hjälp med min amerikanska skattedeklaration. Svensk medborgare med amerikansk pension
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hjälp med en skattedeklaration är mer omfattande än vad jag kan besvara i en gratisfråga, och tyvärr hanterar Lawlines juristbyrå inte ärenden som rör skatterätt. Därför skulle jag rekommendera att du först vänder dig till Skatteverket och hör om de kan hjälpa dig med deklarationen. Skatteverket har information på sin hemsida (här) om hur man ska deklarera inkomster från utlandet. Skatteverket uppger på hemsidan att om man har pension från ett utomnordiskt land beror det på vilket land pensionen kommer från om man ska betala skatt för den i Sverige eller inte, och omfattas man av detta uppmanas man att kontakta Skatteupplysningen för mer information. Frågan om Skatteverket (som ju är en svensk myndighet) vet hur man ska göra med en amerikansk deklaration vågar jag inte svara på. Kan Skatteverket inte hjälpa dig vidare rekommenderar jag att du anlitar en byrå som är specialiserad på skatterätt. Det kanske även är bra att kontakta den amerikanska motsvarigheten till Skatteverket. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Vad gäller för en begränsat skattskyldig fysisk person bosatt i Hong Kong när denne har såväl svenska som utländska delägarrätter på ett vanligt depåkonto i en svensk bank?

2020-04-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag är begränsat skattskyldig i Sverige och bor permanent i Hong Kong sedan 2013. Jag hade ett ISK hos en svensk bank som jag har blivit schablon beskattad, men har nu fått veta att jag som begränsat skattskyldig inte kan ha ett ISK i Sverige och jag ska inte betala schablonskatt.Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag istället köper svenska aktier via en aktiedepå hos en svensk bank? Hur kommer jag att beskattas om jag köper utländska aktier via aktiedepå? Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag köper svenska eller utländska fonder via en svensk bank? Samt på vilka av dessa investeringar kommer jag att beskattas med kupongskatt?Vad klassas som en utländsk fond?Om jag inte säljer aktier eller fonder inom 10 år efter att jag blev utskriven från Sverige så påverkas jag inte av 10-årsregeln?Om jag inte blir beskattad i Sverige blir jag istället beskattad i Hong Kong där jag har min skattehemvist? Hur går det till isåfall, rapporterar Skatteverket i Sverige det till Hong Kong motsvarighet?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, UTREDNINGJag tolkar din fråga enligt följande. Du är sedan 2013 permanent bosatt i Hong Kong och därmed att betrakta som utlandssvensk. På ett av dig tidigare ägt investerarsparkonto (ISK) har du haft olika inhemska och utländska delägarrätter (skatterättsligt begrepp som bland annat inkluderar aktier och fondandelar). Till följd av din nuvarande bosättning och det avslutade ISK-kontot har du i enlighet med din ärendebeskrivning ovan ett antal delfrågor beträffande eventuella beskattningseffekter vid handel med vissa kapitalplaceringsandelar (delägarrätter som inte är lagertillgångar utan endast utgör kapitaltillgångar). Din fortsatta värdepappershandel kommer såvitt jag förstår att ske uteslutande från Hong Kong men via ett vanligt aktie- och fondkonto (depåkonto) hos en svensk bank. Du undrar nu vad som gäller skatterättsligt och vilken eventuell information som Skatteverket kan komma att lämna till sin motsvarighet i Hong Kong. Tillämplig lagstiftning här blir inkomstskattelagen (IL), kupongskattelagen (KupoL), lagen om investerarsparkonto (IskL) och lagen om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden (informationsavtalet). Notis: Eftersom du själv uppger att du är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) kommer jag inte att pröva den frågan inom ramen för den här utredningen. Det skatterättsliga begreppet delägarrätt kommer nedan att brukas frekvent varför definitionen kan vara bra att ha klar för sig. Jag nämnde ovan i de första parenteserna att bland annat aktier och fondandelar sorterar under det nu sagda begreppet, men även andra typer av kapitaltillgångar räknas som delägarrätter. En nästintill uttömmande lista står att finna i 48 kap. 2 § IL. Ett innehav av ett ISK-konto vid permanent bosättning utomlands, vad gäller?Jag tolkade inledningsvis din ärendebeskrivning som att ISK-kontot var avslutat. Jag vill dock bara för ordningens skull förtydliga följande. Att du inte skulle äga rätt att få behålla ditt ISK-konto och där bokade delägarrätter menar jag är en sanning med modifikation. Det är förvisso inte möjligt att teckna ett nytt avtal om ett ISK-konto med en bank, fondkommissionär eller annat finansinstitut efter genomförd utlandsflytt. Däremot ska det inte vara behövligt att inför en sådan flytt avyttra samtliga kapitaltillgångar registrerade på ett ISK-konto för att därefter tvingas avsluta detsamma. Som begränsat skattskyldig fysisk person är du endast skattskyldig för kapitalvinst på sådana tillgångar som uttryckligen framgår av lagtexten (3 kap. 18 § IL). Varken schablonintäkt, ränta eller försäljning av delägarrätter beskattas på ett ISK-konto, med undantag för så kallade kontofrämmande tillgångar om några sådana skulle finnas på kontot (3 kap. 19 § 2-3 st. IL och 8 § IskL). Däremot är du skattskyldig med 30 % för kapitalinkomster på delägarrätter (utdelningar) som begränsat skattskyldig (5 § KupoL) trots att dessa inte tas upp i 3 kap. 18 § IL. Det framgår av 4 § KupoL vilken är en speciallag och som därför äger företräde framför IL enligt principen om lex specialis - lex generalis (speciallag går före vanlig lag). Huruvida den ifrågavarande banken eventuellt har egna regler för innehav av ISK-konton vid fysiska personers bosättning utomlands vet jag ingenting om. Men av det ovan anförda kan det enligt min mening konstateras att ett ISK-konto vid en utlandsflytt delvis bara skulle få karaktären av ett vanligt depåkonto genom den beskattning som då skulle ske på kapitalinkomsterna (utdelningarna), vilket ju inte är fallet normalt sett på ett ISK-konto. Hur man formellt betecknar ett ISK-konto som delvis har ändrat karaktär låter jag dock vara osagt. Men oaktat detta är min bedömning att du egentligen inte behöver (hade behövt) avsluta ditt ISK-konto. En avyttring av samtliga delägarrätter, vilket är ett lagstadgat krav för att kunna avsluta kontot (27 § IskL), utlöser bara onödiga transaktionskostnader i form av courtageavgifter vilka trots allt kan uppgå till inte helt obetydliga summor vid större säljposter. Beskattningen för dig som begränsat skattskyldig vid förvärv av svenska och utländska aktier samt svenska och utländska fondandelar via ett vanligt depåkonto hos en svensk bank, vad gäller?Du skriver ovan "Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag istället köper svenska aktier via en aktiedepå hos en svensk bank? Hur kommer jag att beskattas om jag köper utländska aktier via aktiedepå?" Till att börja med kommer jag att utgå ifrån att det även är en aktiedepå i en svensk bank som åsyftas i den andra frågan avseende de utländska aktierna trots att detta inte kommer till uttryck där. Och inledningsvis kan sägas att ingen beskattning kommer att ske vid förvärven (när du de facto gör dina investeringar i diverse svenska eller utländska delägarrätter). Det utlöses således ingen skatt motsvarande konsumtionsskatten (mervärdesskatten) vid köp av värdepapper. Men jag tror mig veta att det du egentligen syftar på när du skriver "köper" är de skatterättsliga effekterna som aktualiseras vid utdelningssituationer och vid uppkomna kapitalvinster efter genomförda försäljningar av delägarrätter. Notis: De termer och uttryck som används i IL omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges att bara svenska sådana avses (2 kap. 2 § IL). Skulle det exempelvis i ett visst lagrum (en lagparagraf) stå "delägarrätter och andelar i svenska handelsbolag" innebär det följaktligen att såväl svenska som utländska delägarrätter omfattas av den aktuella bestämmelsen men inte motsvarande utländska handelsbolag.Svenska delägarrätter - Av den så kallade tioårsregeln följer att kapitalvinster vid avyttring av delägarrätter ska beskattas i Sverige om överlåtaren (du) under avyttringsåret eller vid något tillfälle under de tio kalenderåren före avyttringsåret varit bosatt i Sverige (3 kap. 19 § IL). Givet den information som ges i din ärendebeskrivning behöver du således avvakta ytterligare några år innan en försäljning av dina aktier skulle bli skattefri på ett vanligt depåkonto. Andelar i investeringsfonder (värdepappersfonder) är dock undantagna tioårsregeln (3 kap. 19 § 2 st. IL). I fråga om löpande avkastning (utdelningar) på dina svenska delägarrätter träffas dessa av kupongskatt om 30 % (5 § KupoL) under förutsättning att du är en utdelningsberättigad begränsat skattskyldig fysisk person (4 § 1 st. KupoL). Med utdelningsberättigad avses här den som har rätt att ta emot utdelning för egen del vid utdelningstillfället (2 § 9 st. KupoL), vilket det naturligtvis är underförstått att du så skulle vara. Notera att eventuell löpande avkastning (utdelningar) på dina fondandelar också kommer att träffas av kupongskatt (1 § 2 st. KupoL). Det förtjänas även i sammanhanget att påpeka att kupongskatten är en definitiv källskatt, vilket innebär att du inte behöver deklarera inkomsten i Sverige. Kupongskatten innehålls således av det utbetalande bolaget varför den är relativt enkel att uppbära för staten. Utländska delägarrätter - Den ovan nämnda utflyttningsregeln (tioårsregeln) omfattar bara delägarrätter som getts ut av utländska företag i den mån de förvärvats under den tid den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 19 § 3 st. IL). Av det föregående kan alltså utläsas att alla de icke-svenska delägarrätter (typiskt sett utländska aktier) som du i närtid eventuellt ämnar köpa på plats i Hong Kong via ditt svenska depåkonto när som helst kan avyttras utan att någon kapitalvinstskatt blir aktuell. Annorlunda uttryckt: Dessa kan säljas skattefritt. Det gäller även andelar i investeringsfonder (värdepappersfonder) som redan från början är skattefria genom den stadgade undantagsregeln i 3 kap. 19 § 2 st. IL. I fråga om löpande avkastning (utdelningar) på dina utländska delägarrätter träffas inte dessa av den svenska kupongskatten. Och det gäller såväl dina i Sverige registrerad utländska aktier som dina utländska fondandelar (1 § 2 st. KupoL). Däremot torde det vara rimligt att utgå ifrån att delägarrätternas skatterättsliga hemvist får betydelse för hur mycket källskatt du kommer att betala i de länder i vilka de utbetalande bolagen har sitt säte. För de här skattesatserna kan jag dock av naturliga skäl egentligen inte säga någonting särskilt av värde. I praktiken är det ganska sällsynt att tioårsregeln enligt ovan tillämpas på grund av de många till dags dato ingångna svenska dubbelbeskattningsavtal som ofta sätter bestämmelsen ur spel. Men då Sverige saknar ett dubbelbeskattningsavtal med just Hong Kong valde jag att ingående redogöra för den ifrågavarande regeln eftersom denna således får stor påverkanseffekt på dig. För att knyta an till din sista fråga - Vid utebliven beskattning i Sverige, vad händer då inkomstskatterättsligt i Hong Kong? Och föreligger det någon ömsesidig informationsplikt i skattehänseende mellan de båda länderna?Hur det inkomstskatterättsliga regelverket ser ut i Hong Kong är för mig i mångt och mycket omöjligt att ingående redogöra för. Jag skulle inte ens våga ge mig på detta i någon sorts översiktlig form. Men jag kan däremot med säkerhet upplysa dig om att det i brist på ett tillämpligt dubbelbeskattningsavtal i vart fall existerar ett informationsavtal mellan de båda länderna och som sedan 2014 är inkorporerat såsom gällande svensk rätt. Notis: Nedan artikelhänvisningar utgör hänvisningar till några relevanta bestämmelser i det aktuella informationsavtalet. Den automatiska kopplingen för artiklarna fungerar emellertid inte i sin helhet genom att direktlänka till de specifika reglerna i lagtexten (informationsavtalet), vilket jag likaledes beklagar. Dessa får alltså sökas upp på egen hand, vilket å andra sidan inte på något sätt är en särskilt invecklad procedur. Den ömsesidiga information som de avtalsslutande staterna har förbundit sig att under vissa givna förutsättningar (artikel 5 och 6) delge varandra inkluderar bland annat just skatter avseende löpande avkastning på delägarrätter samt kapitalvinstskatter (artikel 3). Det troliga är därför att du för de fall du inte blir beskattad för vissa inkomster i Sverige förmodligen kommer att beskattas i Hong Kong. Svaren på exat hur detta går till och vilka eventuella avdrags- eller avräkningsmetoder som finns måste sökas i den inhemska lagstiftningen i Hong Kong. Och ja, på begäran från den lokala skattemyndigheten i Hong Kong kan alltså Sverige genom Skatteverkets försorg vara skyldig att lämna ut specifika skatterättsliga upplysningar om dig i enlighet med det nu gällande informationsavtalet. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se. Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme. Vänligen,