Hur beskattas pension från Schweiz när jag bor i Sverige?

FRÅGA
Jag har dubbelt medborgarskap, schweiziskt och svenskt. Bor sedan 10 år åter i Sverige efter 13 år i Schweiz. Jag har pensionspengar på ett schweiziskt pensionskonto som jag kan ta ut tidigast vid 59 års ålder och undrar vilken skatt jag behöver betala på detta ganska stora engångsbelopp? Undrar även vad som gäller senare när jag får månatlig baspension från Schweiz när jag går i pension, är det samma skatt som på den svenska pension förutsatt jag bor kvar i Sverige?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Obegränsat/begränsat skattskyldig: En stat beskattar en inkomst på grund av att personen anses vara obegränsat skattskyldig i det landet eller att personen är begränsat skattskyldig men att inkomsten anses ha uppkommit i det landet. I Sverige anses du vara obegränsat skattskyldig om du (3 kap. 3 § Inkomstskattelagen):

1. är bosatt i Sverige,

2. stadigvarande vistas i Sverige, eller

3. har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här.

I ditt fall utgår jag ifrån att du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av ditt svenska medborgarskap och att du bott i Sverige i 10 år. Det är troligt att Schweiz vill beskatta din pension på grund av att du anses vara obegränsat skattskyldig i Schweiz eller att inkomsten anses ha uppkommit i Schweiz.

Skatteavtal: För att undvika (juridisk) internationell dubbelbeskattning eller andra oönskade konsekvenser har många länder ingått skatteavtal. Skatteavtalen reglerar vilket/vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst och hur eventuell (juridisk) dubbelbeskattning kan undvikas. I ditt fall är det skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz som är relevant.

1. För att använda skatteavtalet måste du fastställa i vilken stat du har skatterättslig hemvist. En person har skatterättslig hemvist där personen enligt nationell lagstiftning har hemvist (Art. 4 Skatteavtal mellan Sverige och Schweiz). Om personen har hemvist i båda staterna ska den skatterättsliga hemviststaten bestämmas utifrån de olika kriterierna i paragraf 2 av artikel 4.

2. Engångsutbetalningar och periodiska utbetalningar av pension behandlas i Artikel 19 i Skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Artikeln ger staten där inkomsten härrör ifrån rätten att beskatta inkomsten. Detta betyder även att hemviststaten inte har rätt att beskatta inkomsten.

Sammanfattningsvis är det troligt att både Sverige och Schweiz vill beskatta inkomsten. Utifrån nämnda omständigheter och skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz är det Schweiz som har rätt att beskatta utbetalningar av pension från Schweiz. Din pension från Sverige kommer däremot beskattas av Sverige eftersom den uppkommit inom Sverige.

Notera däremot att utfallet kan ändras om du flyttar igen.

Jag hoppas att det besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (281)
2021-04-11 Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln
2021-03-30 Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam
2021-03-29 Betala svensk skatt på kanadensisk pension
2021-03-29 Skatt i EU

Alla besvarade frågor (91130)