Betala svensk skatt på kanadensisk pension

FRÅGA
Jag har en fråga som gäller beskattning i Sverige av Old Age Security-pension från Kanada. Jag bodde och arbetade ca 5 år i Kanada i slutet av 1970-talet och får en mindre pension från Kanada. Den består av två delar: Canada Pension Plan (CPP) och Old Age Security (OAS). Skatt dras i Kanada på respektive pension. För att få min andel av Old Age Security rätt beskattad i Kanada måste jag årligen deklarera min totala så kallade värlsdsinkomst för kanadensiska skattemyndigheten. I min svenska deklaration har jag alltid uppgett den kanadensiska pensionen i sin helhet som då läggs till min inkomst i deklarationen samt informerat om det totala beloppet som dragits i skatt i Kanada. Min fråga är: ska Old Age Security-pension från Kanada även beskattas i Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar om kanadensisk pension ska beskattas i Sverige. Jag redogör för mitt svar nedan. Jag utgår från ag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada i mitt svar. Om du inte vill läsa de exakta paragraferna av lagen jag återger, så har jag sammanfattat betydelsen av denna lag i slutet av texten.

Vad säger lagen

Skatteverket anger att de har ett skatteavtal vad gällande pension med Kanada, skatteverkets uppgift.

Detta skatteavtal har blivit till lag i Sverige, genom lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada. Denna lag är applicerbar på dig då du är är bosatt i Sverige och får inkomst från Kanada, kraven i artikel 1 och 4 i denna lag.

Artikel 18 i denna lag reglerar pension. I Artikel 18 p 1 anges det att pensionen får beskattas i det land pensionen härrör ifrån. Pensionen kommer från Kanada och Kanada har därför rätt enligt detta avtal att beskatta pensionen.

Artikel 23 p 2 a anger att om skatt på inkomst får tas ut i Canada, så medför detta att dubbelbeskattning ska undanröjas i Sverige, genom att avräkna den kanadensiska skatten på den svenska skatten.

Exempel på detta: Säg att du betalar 10 000 kr (SEK) i skatt i Kanada. Sedan ska du enligt svensk lagstiftning beskattas med 30 000 kr här i Sverige. Då räknar man av de tidigare 10 000 kr och betalar endast 20 000 kr i skatt i Sverige. 30 000 – 10 000 = 20 000 kr.

Sammanfattat

Enligt gällande lag så har både Sverige och Kanada rätt att beskatta din pension. Men den kanadensiska skatten ska undanröjas genom att minska den svenska skatten med motsvarande mängd. Effekten blir som att du hade betalat skatt endast i Sverige.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?