Hur beskattas inkomst från företag utomlands i Sverige?

Hej!

Jag och en partner funderar på att starta ett företag inom Jebel Ali Free Zone Company (Dubai). Vi arbetar med uthyrningar av semesterbostäder globalt och bedriver arbetet online. Företag inom Jebel Ali Free Zone Company är fria från beskattning men vi undrar nu om vi som individer blir inkomst skatteskyldiga här i Sverige när företagsvinsten utbetalas till våra privata svenska bankkonton. Ska dessa utbetalningar inkluderas i inkomstdeklarationen och hur många procent ska det beskattas med? Kort och gott, vad blir våra skyldigheter här i Sverige när vi för över vinsten från bolaget till våra privata svenska bankkonton?

Notera: Vi båda avser att äga fastighet i Sverige samt bo här under majoriteten av året då vi mestadels bedriver verksamheten online.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur inkomst beskattas regleras i Inkomstskattelagen (IL). För en obegränsat skatteskyldig är en persons samtliga inkomster beskattningsbara i Sverige, medan för en begränsat skatteskyldig är enbart den inkomst som uppkommit inom Sverige beskattningsbar i Sverige (3 kap. 8 och 18 § IL).

Obegränsat skatteskyldig: En person är obegränsat skatteskyldig i Sverige om (3 kap. 3 § IL):

1. den är bosatt i Sverige,

2. den stadigvarande vistas i Sverige, eller

3. den har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här.

Stadigvarande vistelse: En stadigvarande vistelse utgöra en sammanhängande tidsperiod på 6 månader där tillfälliga avbrott saknar betydelse. Om personen är utomlands i mer än 6 månader anses det utgöra mer än ett tillfälligt avbrott och den stadigvarande vistelsen i Sverige avbryts (RÅ 1997 ref. 25).

Väsentlig anknytning till Sverige: Vid bedömning av väsentlig anknytning ska följande beaktas (3 kap. 7 § IL):

"om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, (…), om han har en bostad här som är inrättad för åretsruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden."

En person anses ha väsentlig anknytning till Sverige i 5 år från den dag då personen har rest från Sverige om han in motbevisar sådan anknytning och förutsatt att personen är svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige i minst 10 år (3 kap. 7 § 3 stycket IL).

På grund av att det krävs en samlad bedömning av hela er situation kan jag inte ge ett exakt svar huruvida ni skulle anses vara obegränsat skatteskyldiga i Sverige. Utifrån omständigheterna att ni skulle vistas i Sverige en majoritet av året, bedriver er verksamhet från Sverige (online) och kommer äga fastigheter finns det mycket som talar för att ni skulle anses vara obegränsat skatteskyldiga i Sverige enligt ovan nämnda kriterier.

Beskattning enligt skatteavtal: För att veta hur inkomsten kommer beskattas måste man först ta hänsyn till om det finns något skatteavtal mellan Sverige och det andra relevanta landet. Sverige och Förenta Arabemiraten har i dagsläget inget giltigt skatteavtal vilket innebär att båda länderna har rätt att beskatta inkomsten.

Svensk beskattning: För att kunna ge ett korrekt svar gällande hur inkomsten skulle behandlas i Sverige behövs information om vad för typ av företag och inkomst ni syftar på då det har betydelse för hur de behandlas skattemässigt. Inkomster av tjänst och näringsverksamhet beskattas med kommunal inkomstskatt och ytterligare 20 % statlig inkomstskatt för den del som överstiger skiktgränsen det aktuella året (65 kap. 3-5 § IL). Inkomst av kapital beskattas med 30 % statlig inkomstskatt (65 kap. 7 § IL).

Om ni kommer bedriva verksamheten från Sverige bör ni även undersöka huruvida företaget kan anses obegränsat skatteskyldigt i Sverige (6 kap. 3 § IL), vilket eventuellt skulle kunna innebära att företagets inkomster beskattas av Sverige.

Sammanfattningsvis kan ni bli skatteskyldiga för inkomsten i Sverige på grund av att ni anses vara obegränsat skatteskyldiga i Sverige eller att inkomsten anses ha uppkommit i Sverige om ni arbetar i Sverige. I Sverige ska inkomsten deklareras och beskattas förutsatt att inkomsten anses skattepliktig. Hur inkomsten beskattas beror däremot på om ni anses vara obegränsat skatteskyldiga och vad för typ av företag/inkomst det rör sig om.

Jag hoppas att det besvarar din fråga! Har ni flera frågor är ni åter välkomna att vända er till Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000