Beskattas begränsat skatteskyldiga för försäljning av bostadsrätt i Sverige?

FRÅGA
Bor utomlands sedan 35 år tillbaka och har endast deklarerat i Sverige för en fastighet som vi använder som sommarbostad. .Vi har nu sålt en bostadsrätt i Stockholm med vinst 2019. Har deklarerat vinsten och fått skatt baserat på överskatt av kapital. Ser dock att skattskyldigheten för utlandsboende endast gäller försäljning av småhusfastighet och näringsfastighet. Är det riktigt att jag beskattas för vinsten vid försäljningen av bostadsrätten ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av 3 kap. 18 § inkomstskattelagen vad begränsat skattskyldiga personer (personer bosatta utomlands utan väsentlig anknytning till Sverige) är skatteskyldiga för. I den 10:e punkten står det att vinst som härstammar från försäljning av bostadsrätter ska skattas för. Det kommer alltså räknas på samma sätt som om du vore obegränsat skatteskyldig i Sverige.

Det har även uttalats i praxis (HFD 2014:78) att det framgår av förarbetena att lagstiftaren avsett att kapitalvinstbeskattningen av bostadsrätter ska vara lika för obegränsat och begränsat skattskyldiga personer och att det är avyttringen av bostadsrätten som utlöser kapitalvinstbeskattning. Sammanfattningsvis stämmer det att du ska beskattas för vinsten från försäljningen av bostadsrätten.

Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Du kan också nå mig direkt på elise.sohlberg@lawline.se. Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din beskattning. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (285)
2021-05-08 Skatt för boende i Danmark
2021-05-03 Arvsskatt mellan Sverige och Tyskland
2021-04-20 Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?
2021-04-15 Kapitalbeskattning Spanien & Sverige

Alla besvarade frågor (92130)