Beskattning vid försäljning av fastighet utomlands

2018-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Vi har ärvt mark och egendom utomlands (Serbien) av föräldrar. Vi har reglerat skattefrågan beträffande arvet där. Nu är frågan om vi betalar skatt i Sverige i händelse av att vi säljer egendomen? Om vi tex ska betala vinstskatt på försäljning av fastighet eller mark, hur bedöms vinstmarginalen i så fall? I bouppteckningen så anges inte markens värde. Tack på förhand.
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Först måste fastställas om ni är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3:8 IL). Det finns dock vissa undantag från denna skattskyldighet. Det finns tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En person är obegränsat skattskyldig om personen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader), eller har väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige (3:3 IL). Eftersom jag inte vet var ni är bosatta kan jag inte svara på om ni är obegränsat eller begränsat skattskyldiga, men i mitt svar kommer jag utgå i från att ni är bosatta i Sverige och därmed också obegränsat skattskyldiga. Om ni är obegränsat skattskyldiga betyder det alltså att ni ska beskattas för alla era inkomster i Sverige enligt inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att fastigheten ska beskattas i Serbien enligt det landets skatteregler. Det finns alltså ett anspråk på skatt från två länder. För att undvika att dubbelbeskattning sker, har Sverige skatteavtal med olika länder. Mellan Sverige och Serbien tillämpas förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien. Skatteavtalet tillämpas på personer som har hemvist i avtalsslutande stat eller i båda staterna (artikel 1). Person med hemvist i en avtalsslutande stat definieras som en person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där enligt på grund av hemvist, bosättning m.m (artikel 4). Detta innebär att om man är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att man bor i Sverige, är Sverige staten där man har sin hemvist. Vinst som en person förvärvar genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen (artikel 13.1). Detta innebär att fastigheten vid en försäljning kommer att beskattas i Serbien, eftersom att fastigheten är belägen där. För att undvika dubbelbeskattningen gäller att om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Serbien ska Sverige avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Serbien (artikel 22). Detta innebär alltså att vinsten från fastighetsförsäljningen ska tas upp i Sverige, men kommer sedan att avräknas skatten som redan erlagts i Serbien. På så sätt kommer beskattning endast ske i Serbien. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär en spellicens och när är spelvinster från oddsande skattefria?

2018-09-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Spelsidan Pinnacle (www.pinnacle.com) har spellicenser från Malta och Curacao. Om jag endast ska oddsa, vilka licenser gäller och är spelvinsterna från oddsandet skattefria?Vidare undrar jag vad licenser betyder om ni ska förklara för en lekman?Tack!
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En spellicens är ett tillstånd som krävs för att tillhandahålla speltjänster och som bl.a. styr vilket lands lag ett spelbolag på nätet måste följa. Därmed är det ofta så att olika typer av juridiska tvister med spelbolag på nätet ska lösas i enlighet med lagstiftningen i det land där spelbolaget har sin licens. Vanliga länder för licenser bland spelbolag på nätet är Malta (EU), Gibraltar (EU) och Curacao (Icke-EU). För en svensk spelare är licensen främst av intresse i skattesammanhang, då landet för licensen avgör huruvida spelvinsterna är skattefria eller inte. Är licensen utfärdad inom EU/EES är spelvinster i regel skattefria medan en licens utfärdad utanför EU/EES inte ger rätt till skattefria vinstuttag. Jag har varit i kontakt med det aktuella spelbolagets support och frågat hur det egentligen ligger till med dessa två licenser. Svaret jag fick var att allt oddsspelande ska vara skattefritt då detta omfattas av den maltesiska licensen (inom EU/EES). Kasinospelande hos bolaget är dock inte skattefritt, då detta endast omfattas av licensen från Curacao (Icke-EU/ESS). Om du endast ska oddsa är därmed svaret på din fråga att dina spelvinster hos bolaget ska vara 100 % skattefria. Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Varor köpta på färja, vilket land är de köpta?

2018-07-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag vill fråga om man köper varor från båt i internationellt vatten i Baltic havet. Varifrån räknas varorna vara köpta? Är det båt nationell eller?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man handlar varor på färjor så beror det på varifrån färjan har åkt, var den lägger till under resan samt vilken destination den ankommer till. Det kan även variera beroende på vilket vatten färjan befinner sig i för stunden. Exempelvis i Östersjön kan det spela roll om du köper varorna när färjan är iland eller ombord under resan, detta då vissa ställen färjan stannar till på inte tillhör EU:s skatteområde och du därmed anses ha handlat utanför EU. Detta påverkar exempelvis om du får köpa varorna skattefritt eller ej samt hur mycket du får lov att ta in av exempelvis alkoholhaltiga drycker samt tobak. Ett tips är att kolla med bolaget du åker med om du vill ha klara svar på hur det fungerar på precis den färjan du åker. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Sexmånadersregeln i inkomstskattelagen

2018-07-04 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har fått erbjudande om att jobba i USA med ett antal hemresor per år. Jag kommer vistas mer än halva året i USA. Min fru vill bo kvar i Sverige. Vi har fastigheter tillsamman. Villan vi bor i och en sommarstuga.Hur ser min skattesituation ut? Kan jag vara skriven i USA och betala skatt där fastän jag har både "familj", fru men inga barn i Sverige och dessutom delägare i fastigheter.Eller ska jag betala Svensk skatt?Eller nån slags mellanvariant?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på hur din inkomst från din anställning i USA kommer beskattas. Därför kommer jag i mitt svar fokusera på just den inkomsten. Ifall du har skattefrågor rörande andra typer av inkomster får du gärna återkomma till oss på Lawline.Obegränsad och begränsad skattkskyldighetI Sverige är en fysisk person antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig. En person som är obegränsat skattskyldig betalar skatt i Sverige för alla sina inkomster oavsett om inkomsterna härrör från Sverige eller från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen). En person som inte är obegränsat skattskyldig är per definition begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § inkomstskattelagen). Personer som är begränsat skattskyldiga betalar skatt i Sverige endast för vissa inkomster (se 3 kap. 18-21 § inkomstskattelagen).När är en person obegränsat skattskyldig?I enlighet med 3 kap. 3 § inkomstskattelagen är följande personer obegränsat skattskyldiga:1. Den som bor i Sverige2. Den som stadigvarande vistas i Sverige 3. Den som har väsentlig anknytning till SverigeI samband med att du flyttar till USA kommer du inte räknas som boende i Sverige (7 § folkbokföringslagen). Du kommer heller inte tillbringa tillräckligt mycket tid i Sverige för att du ska anses vara stadigvarande vistande här.I ditt fall blir det därför endast aktuellt att diskutera huruvida du, efter flytten, kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige.När har en person väsentlig anknytning till Sverige?I 3 kap. 7 inkomstskattelagen har lagstiftaren angett vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen om någon har väsentlig anknytning till Sverige:– om han är svensk medborgare,– hur länge han var bosatt här,– om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,– om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,– om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,– om han har sin familj här,– om han bedriver näringsverksamhet här,– om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,– om han har en fastighet här, och– liknande förhållanden.I lagstiftningen anges det inte någon inbördes rangordning mellan dessa faktorer. Med hjälp av diverse rättsfall kan man dock dra slutsatsen att de mest betydelsefulla faktorerna är om den skattskyldige har en bostad som är inrättad för åretruntbruk i Sverige, om denne har sin familj här samt om denne bedriver näringsverksamhet i Sverige.Du är obegränsat skattskyldig i SverigeEftersom du både har din fru i Sverige samt en bostad som är inrättad för åretruntbruk har du väsentlig anknytning till Sverige. Således är du obegränsat skattskyldig i Sverige.Sexmånadersregeln i 3 kap. 9 inkomstskattelagenOvan nämnde jag att en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt för alla sina inkomster, oavsett om inkomsterna kommer från Sverige eller från utlandet. Det finns dock undantag från denna regel. Ett sådant undantag hittar vi i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen. I ovan nämnda paragraf står det att en obegränsat skattskyldig person som har anställning utomlands i minst sex månader ska inte betala skatt i Sverige på den del av inkomsten som beskattas i verksamhetslandet. Med andra ord kommer du inte betala skatt i Sverige på den inkomsten som du beskattas för i USA.I din fråga skriver du att du räknar med att besöka Sverige ett antal gånger per år. Sexmånadersregeln är i så fall fortfarande tillämplig, förutsatt att du inte stannar alltför länge i Sverige (se 3 kap. 10 § inkomstskattelagen). Vänligen,

Skatt på arv?

2018-09-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Min avlidna Mamma har pengar på en Bank i Finland, hade bott i Sverige ca 50 år. Behöver jag som arvinge betala arvskatt, Jag bor i Sverige.. Tacksam för svar.
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt finns ingen arvsskatt enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Du ska alltså som huvudregel inte betala någon skatt på arv. Arvsskatt behöver inte betalas på lös egendom (pengar) i Finland om såväl arvlåtaren (din mamma) som arvs- eller testamentstagaren (du) var utomlands bosatta vid dödstidpunkten. Nu vet jag inte om din mamma bodde i Finland vid dödstidpunkten. Om hon bodde i Finland, så ska arvsskatt betalas på all egendom (se här). Sammanfattningsvis så gäller svensk lag om din mamma bodde i Sverige vid tidpunkt för bortgång och då är det ingen skatt. Men om din mamma bodde i Finland så gäller reglerna där. För fler frågor är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

När är vinster från spelbolag med två olika licenser skattefria?

2018-08-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Är vinster hos spelsidan Pinnacle (www.pinnacle.com) skattefritt eller måste man betala skatt?(OBS: Pinnacle har två (2) licenser.)
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det aktuella bolaget har i skrivande stund en aktiv spellicens hos den maltesiska spelmyndigheten. Licensen i fråga gäller "sports betting", vilket innebär att den gäller oddsspel. Bl.a. EU-domstolen har i ett slagit fast att skatteverket inte har rätt att beskatta spelvinster från andra länder inom EU/EES-området om vinsterna skulle varit skattefria i det egna landet. Malta är medlem av EU sedan 2004. Detta betyder att du som spelare från Sverige inte ska behöva betala skatt på dina oddsspelvinster från Pinnacle. Precis som du skriver finns det också en andra aktiv licens, som dessutom inkluderar casinospel. Denna är dock utfärdad på den västindiska paradisön Curacao. Hade bolaget endast haft denna licens att tillgå, hade du som spelare från Sverige varit tvungen att skatta på alla dina vinster från Pinnacle, då det handlar om en spellicens utfärdad utanför EU/EES-området.Slutsatsen blir då följande. Vinster från oddsspel hos Pinnacle är skattefria på grund av att spelet (tack vare den maltesiska licensen) räknas som anordnat inom EU/EES-området. Vinster från bolagets casinoverksamhet kan däremot inte anses motivera skattefrihet i Sverige, då dessa grundar sig på en licens utanför EU/EES-området. Därmed kan det av skattemässiga skäl vara rationellt att endast spela oddsspel på Pinnacle. Vill man istället spela casinospel torde det vara smartare att välja ett annat spelbolag som har aktiv licens för att bedriva casinospel inom EU/ESS-området. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Går det att utforma en lösning så att en arbetstagare beskattas enligt sitt hemlands regler eller SINK-lagen trots att denne vistas i Sverige regelbundet?

2018-07-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Vi är ett svenskt bolag som överväger att anställa en brittisk medborgare i Sverige på en senior specialistposition. Han skulle bo kvar i England, har sin familj där, men skulle arbeta 3-4 dagar per vecka i Sverige, dvs ca 180 dagar per år (45 veckor x 4 dgr). Kommer han beskattas i Sverige? Går det att utforma så han beskattas i England eller enligt Sink? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga rör om denne engelske arbetstagare skulle vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige under anställningstiden. Obegränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för samtliga inkomster (globalt) i Sverige medan begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga enbart för vissa inkomster. Detta kan du läsa om i inkomstskattelagen 3 kap. 3 § samt 3 kap. 17 §.Obegränsat skattskyldig är den som antingen bor i Sverige, stadigvarande vistas här, eller den som tidigare bott här och har en väsentlig anknytning hit. Du har i din fråga skrivit att arbetstagaren kommer att bo kvar i England så bosättningsfrågan blir ju inte aktuell att utreda, men däremot är frågan om stadigvarande vistelse intressant här. Om en vistelse varar under en längre period än sex månader så anses den vara stadigvarande, men måste arbetstagaren vistas i Sverige under veckans alla dagar?Det finns på detta område ett välkänt rättsfall, RÅ 1997 ref. 25, där en chef för ett holländskt dotterbolag vistades i Sverige (men även delvis i Norge och Danmark) under veckorna och i Nederländerna under helgerna. Domstolen kom fram till att personen i fråga skulle anses ha stadigvarande vistats här i Sverige, trots att han i realiteten inte kunde uppskattas befinna sig i Sverige mer än två till tre dygn per vecka. Med anledning av detta avgörande tror jag att ni kan få svårt att i er situation argumentera för motsatsen, dvs att arbetstagaren skulle vara enbart begränsat skattskyldig. Jag tror alltså att en domstol skulle döma i favör för obegränsad skattskyldighet i Sverige.För mer information kring bedömningen av stadigvarande vistelse och betydelsefulla rättsfall vill jag här rekommendera att du tar dig titt på Skatteverkets hemsida.Min bedömning är att arbetstagaren troligtvis kommer att beskattas i Sverige, enligt inkomstskattelagens regler, för den inkomst han har här. Det innebär att han inte kommer att beskattas i England och SINK-lagen är då heller inte tillämplig. Om ni vill att arbetstagaren inte ska beskattas enligt inkomstskattelagen måste ni helt enkelt se till att denne inte vistas i Sverige i den omfattning som ovan nämnts. En god idé är att höra er för med Skatteverket hur de ser på den saken. Jag hoppas att svaret varit till hjälp!

Dubbelbeskattning: Sverige-Rumänien.

2018-07-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är både rumänsk och svensk medborgare med hemvist i Sverige. Jag sålde en fastighet i Rumänien som jag fick skatta för där. Nyligen fick jag papper från Skatteverket om att jag ska betala skatt för samma fastighet här i Sverige också. Är detta korrekt eller finns det möjlighet att jag kan undvika detta med tanke på avtalet mellan ländernagällande dubbelbeskattningen. MVH Emil M.
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dubbelbeskattning.När det gäller internationell beskattning är det inte ovanligt att det uppstår s.k. dubbelbeskattningssituationer. Alltså situationer då två skatteregioner/nationer gör gällande rätt att beskatta en transaktion. För att i bästa mån möjligt kunna bestämma vem som har rätt att beskatta en transaktion finns dels den internationella beskattningens 2 principer samt diverse dubbelbeskattningsavtal. Principerna som styr dubbelbeskattningssituationerna är dels hemvistprincipen och dels källstatskprincipen. Hemvistprincipen innebär att man ska beskattas i det land man har sin hemvist i. Källskatsprincipen innebär att man beskattas i det land man haft inkomsten. Oftast så beskattas man enligt en kombination av dessa två principer. Dubbelbeskattningsavtal.Sverige har dubbelbeskattningsavtal med de flesta länderna i världen men inte alla. Dessa avtal reglerar nationernas rätt till beskattning gällande både skattenivåer och vad som får beskattas. Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Rumänien heter Förordning (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien (avtalet). Enligt art. 14 i avtalet har båda länderna rätt att ta ut skatt på en fastighetsförsäljning om saken i fråga definieras som en fastighet i den stat där den befinner sig (art. 6.2 avtalet). Dock kommer man inte att beskattas dubbelt fullt ut. Enligt art. 25 avtalet ska den rumänska skatten räknas av mot den svenska skatten. Detta innebär att den skatt du betalat i Rumänien ska räknas av mot den svenska skatten. Du kan dock inte få tillbaka pengar om du betalat mer skatt i Rumänien än du skulle gjort i Sverige. Svar:Det är riktigt att du kommer att beskattas av båda länderna men skriv till skatteverket att du redan beskattats i Rumänien. Om du inte angav att du betalat skatt i Rumänien samt vilket detta belopp var när du deklarerade vinsten från fastighetsförsäljningen bör du begära rättelse. Gör detta snarast.