Hur beskattas en fastighetsförsäljning i Sverige om man är bosatt utomlands?

2020-10-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Min mamma har avlidit i Sverige och lämnat efter sig ett hus där. Jag är ensam bröstarvinge och kommer att sälja huset genom dödsboet eller efter att arvet är skiftat. Jag är dock utflyttad från Sverige och obegränsat skatteskyldig i ett annat EU land (jag har dock kvar mitt svenska medborgarskap). Är jag trots detta skyldig att betala vinstskatten i Sverige eller skall jag ta upp det till beskattning endast i mitt hemland?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du är skattskyldig för försäljningen av fastigheten i Sverige En person kan vara obegränsat skattskyldig i två länder samtidigt. Faktumet att du är obegränsat skattskyldig i ditt nuvarande hemland förhindrar alltså inte att du även är obegränsat skattskyldig i Sverige. Personer som har väsentlig anknytning till Sverige är att anse som obegränsat skattskyldiga, vilket framgår av 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige anges ett antal omständigheter i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen som ligger till grund för Skatteverkets bedömning. Faktorer som kan tala för att du har en väsentlig anknytning till Sverige är ditt svenska medborgarskap, men även ifall det skulle vara så att din familj bor i Sverige eller om du skulle ha en bostad inrättad för åretruntbruk. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige är du skattskyldig för alla dina inkomster från såväl Sverige som från utlandet, vilket framgår av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Om du inte klassas som obegränsat skattskyldig kommer du istället att klassas som begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § inkomstskattelagen. Även om du klassas som begränsat skattskyldig kommer du dock vara skattskyldig för fastighetsförsäljningen. Detta framgår av 3 kap. 18 § tionde punkten inkomstskattelagen, där det anges att begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för försäljningar av fastigheter belägna i Sverige.Ett skatteavtal medför att du inte behöver betala skatt på fastighetsförsäljningen i båda länderna Oavsett om du klassas som begränsat eller obegränsat skattskyldig innebär försäljningen av fastigheten att du kommer att bli skattskyldig i Sverige. I det fall även ditt nuvarande hemland lägger anspråk på att beskatta fastighetsförsäljningen kommer du alltså att bli skyldig att betala skatt på försäljningen i både Sverige och ditt nuvarande hemland. Denna situation undviks dock om ditt nuvarande hemland har ett skatteavtal med Sverige. Om ett sådant avtal finns inträffar vanligtvis ett av dessa två alternativ: antingen så får du dra av det ena landets skatt i när du deklarerar i det andra landet, eller så kommer bara det ena landet att beskatta dig. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka länder som Sverige har ingått ett skatteavtal med, och om du kommer behöva betala skatt på fastighetsförsäljningen i Sverige, ditt nuvarande hemland, eller i båda länderna. Vänliga hälsningar,

Betalar man mer skatt i Danmark om beloppet anges som gåva eller som förskott på arv?

2020-09-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om danska barn, födda och skrivna i Danmark får en större penga-gåva av sin far som är svensk medborgare, betalar de då mer skatt än om beloppet anges som förskott på arv.
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring skatt hittar vi i Inkomstskattelagen (IL) – eftersom att barnen är skrivna i Danmark kommer jag även i mitt svar behandla skatten på gåvor i Danmark.I Sverige är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Det finns ingen begränsning för hur stort belopp man kan överlåta genom gåva. Skatt i DanmarkEftersom att barnen som ska ta emot pengagåvan är skrivna i Danmark får vi räkna med att de med stor sannolikhet är skattepliktiga där – därför får vi även kolla på skattereglerna i Danmark. Gåvor från nära familj i utlandet, behandlas i Danmark som om gåvogivaren är bosatt i Danmark. I Danmark behandlas gåvor och förskott på arv på samma sätt, både när det gäller skatteplikten och skattesatsen. Bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn, kan få upp till 67.100 DKK som gåva eller förskott på arv i 2020 utan att behöva betala någon skatt på summan. Du kan således skattefritt ge upp till 67.100 DKK till vardera barn under 2020. Överstiger man detta belopp betalar man en gåvoavgift på 15 % av det överstigande beloppet på både gåvor och förskott på arv. Det gör alltså ingen skillnad om du anger pengarna som gåva eller som förskott på arv.Om vi som exempel låtsas att barnen får 200.000 DKK som gåva från deras far (100.000 DKK vardera), så uppgår det skattefria beloppet till 2 x 67.100 kr = 134.200 DKK. Detta innebär att 65.800 kr (200.000 – 134.200) är skattepliktigt – av detta ska 15 %, dvs. 3870 DKK, betalas som gåvoavgift. Detta innebär att barnen kommer motta 200.000 – 3870 = 196.130 DKK efter skatt.För att sammanfatta gör det alltså ingen skillnad om pengarna anges som gåva eller som förskott på arv – skattesatsen är samma om man överstiger 67.100 DKK. Nästa år kommer det vara en annan skattefri summa – men man kan återigen ge en skattefri pengagåva. Detta innebär att om man vill ge en summa som överstiger 67.100 DKK, är det fördelaktigt att sprida summan över flera år för att mottagaren inte ska behöva beskattas för gåvan.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Betalar jag skatt i Sverige eller Kina för försäljning av fastighet?

2020-07-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om jag säljer en privatägd fastighet i Kina för ca 3 miljoner kr och jag är svensk medborgare, bosatt i Sverige. Behöver jag betala skatt i Sverige?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Enligt Artikel 6 i skatteavtalet mellan Sverige och Kina har båda länderna rätt att ta ut skatt när en person som är bosatt i Sverige säljer en fastighet i Kina. Eftersom du är bosatt i Sverige så ska Sverige avräkna skatt för vad du betalat i skatt i Kina upp till den svenska skattesatsen enligt Artikel 23 2a skatteavtalet. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

2020-07-26 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejBehöver man skatta för aktier som man först ärvt och sen sålt om man är utländsk medborgare och ej bosatt i Sverige?Tack
|Hej,Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om aktierna som sålts inte är svenska är du endast skyldig att betala skatt i Sverige om du är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Personer kan vara obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av sin bosättning i Sverige, stadigvarande vistelse eller om man har tidigare bott i Sverige och har väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Om aktierna som sålts är svenska gäller andra regler. Du är i sådant fall skyldig att betala skatt för aktievinsten om du vid något tillfälle under de senaste 10 åren varit bosatt i Sverige. Du kommer då beskattas med en skattesats på 30 % på kapitalvinster (65 Kap 7 § IL).Även ditt bosättningsland har rätt att beskatta kapitalvinsterna från försäljning av aktier i svenska bolag eller andelar i svenska fonder. Om beskattning av kapitalvinsten sker i både Sverige och ditt bosättningsland undanröjs dubbelbeskattningen genom att du i ditt bosättningsland begär avräkning för den skatt som du betalat i Sverige.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har sålt hus utomlands, behöver dessa beskattas i Sverige?

2020-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |hej.jag har haft ett hus i 3je land som jag sålde o satte pengarna på en bank där.hur gör jag för att föra tillbaka till sverige o blir det skatt på pengarna igen.jag har kontrakt på köpet o försäljningen
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Du bör kunna göra en internationell betalning i din internetbank eller få hjälp med detta via ditt bankkontor. Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet. Men du nämner att du har sålt ett hus utomlands och dessa pengar (kapitalvinsten) kommer att skattas på även i Sverige. SkatteverketI och med att summan i ditt fall verkar överstiga 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt, lönespecifikationer etc. Du nämner att du har köpekontraktet kvar, vilket räcker som underlag.SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljning av fastighet. Den påförda skatten i tredje land får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige. När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att tredje länder hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp köpekontraktet till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!

Kan du bedriva ett företag i Sverige om du inte är bosatt här?

2020-08-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.Jag reser mycket och vet inte riktigt när jag ska tillbaka till Sverige. Jag funderar därför att avregistrera mig från Sverige då jag varken jobbar eller befinner mig i Sverige under längre tid.Jag har planer på att öppna eget företag som Livscoach som jag kommer att sköta online via min egna hemsida. Min fråga är då, om jag avregistrear mig från sverige kan jag fortfarande öppna eget företag?Samt, eftersom jag reser runt, 3 månader hit 3 månader dit osv osv.. (Digital Nomad) om jag avregistrerar mig från sverige men reser runt och jobbar online med mitt företag, behöver jag betala skatt i Sverige då? Eller hur bör jag då göra om jag inte är registrerad där?Hoppas ni kam hjälpa mig med detta!Ha en fin dag!
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Kan någon som inte är folkbokförd i Sverige? Som utgångspunkt har alla personer rätt att starta företag i Sverige, oavsett om någon är bosatt här eller inte. Olika regler gäller dock beroende på vilken bolagsform som du väljer. Om du väljer att starta en enskild firma och inte är bosatt i Sverige, alltså inte folkbokförd här, så behöver du skaffa ett samordningsnummer från Skatteverket. Dessutom måste du skicka in en kopia av en giltig ID-handling i din ansökan till Bolagsverket. Om du är bosatt utanför EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer du även att behöva anlita en föreståndare. En föreståndare får inte vara under 18 år, Föreståndaren får inte heller vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud. Avslutningsvis måste föreståndaren vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du istället väljer att starta ett aktiebolag gäller inga specialregler, oavsett om du är bosatt i Sverige eller någon annanstans. Var kommer du att betala skatt? När jag besvarar denna delfråga kommer jag att besvara i vilket land du som privatperson kommer att beskattas, och inte i vilket land ditt företag kommer att beskattas. Även om du visserligen varken bor eller vistas i Sverige kan du fortfarande komma att beskattas i Sverige, om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige, vilket framgår av 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att klargöra ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som pekar på att du faktiskt har väsentlig anknytning till Sverige. Sådana omständigheter kan vara att du har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige, att du inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort, att du har din familj här, alltså make/maka och/eller minderåriga barn och om du bedriver näringsverksamhet här. Det är viktigt att vara medveten om att det är en sammanvägning av dessa omständigheter som avgör ifall du anses ha väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Avslutningsvis bör du även vara medveten om att det finns en presumtion om att den som flyttat ut från Sverige har väsentlig anknytning hit under fem år från den dag denna person lämnat Sverige. Det är din uppgift att visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige, och detta ska göras under vart och ett av dessa fem år.Vänliga Hälsningar,

Hur deklarerar jag schweizisk pension i Sverige?

2020-07-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag får en del av min pension utbetald från Rentes Genevoises i Schweiz som drar källskatt om 10%. Hur ska jag deklarera det i Sverige?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det du undrar är hur du ska deklarera din pension från Schweiz, och jag misstänker att du även undrar om och i så fall hur den schweiziska pensionen ska beskattas i Sverige. Jag kommer i mitt svar att utgå från att du är bosatt i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller om man är bosatt i Sverige. Därefter kommer jag att gå igenom vilket inkomstslag pension är, och vad som räknas som pension. Sedan kommer jag att kortfattat beröra det dubbelbeskattningsavtal som gäller mellan Sverige och Schweiz, och sedan försöka besvara hur den schweiziska pensionen ska deklareras i Sverige. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller om man är bosatt i Sverige? Om du är bosatt i Sverige är du, från och med att du bosätter dig i Sverige, obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta framgår av 3 kap 3 § p. 1 Inkomstskattelagen (här). Innebörden av att man är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet, se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen (här). Det innebär att alla dina inkomster, även pensionen från Schweiz, ska beskattas i Sverige. Vilken inkomstslag är pension, och vad räknas som pension? Rätt till pension behandlas enligt Inkomstskattelagen som inkomst av tjänst, se 10 kap 2 § p. 1 Inkomstskattelagen (här). 10 kap 5 § Inkomstskattelagen (här) avgör vad som räknas som pension, så om man har en pension som inte uppfyller de kriterierna får den beskattas enligt annat inkomstslag. Exempelvis kan en utländsk socialförsäkringspension inte beskattas här i landet utan att det finns stöd för beskattning i svensk skattelagstiftning. Dubbelbeskattningsavtal Det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz för att undvika dubbel beskattning, se länk här och här. Pension omfattas, se 19 § 1 i avtalet. Avtalet verkar vara tillämpligt på dig, se artikel 1 och 2 i dubbelbeskattningsavtalet. Hur ska den schweiziska pensionen deklareras i Sverige? Av detta drar jag slutsatsen att om din Schweiziska pension uppfyller kriterierna i 10 kap 5 § Inkomstskattelagen (här) ska den deklareras som inkomst av tjänst. Jag rekommenderar ändå starkt att du kontaktar Skatteverket och frågar om du behöver uppge några särskilda uppgifter vid deklaration, samt hur pensionen påverkas av dubbelbeskattningsavtalet. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor rekommenderar jag att du vänder dig till Skatteverket för vidare rådgivning. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Min mor har fastighet i Danmark, vad gäller vid arv och gåva?

2020-07-25 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Dansk kvinnlig medborgare med hemvist i Sverige sedan 1982 har två vuxna barn, båda med hemvist i Sverige. Kvinnan äger 100% ett fritidshus i Danmark sedan skilsmässa från svensk man 1973. När kvinnan dör:1 Vilket lands lag reglerar arvet?2 Viket lands skatteregler gäller?3 Kan kvinnan före sin död ge barnen det danska huset i gåva med noll gåvoskatt?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline! Fråga 1.Huvudregeln är att det är lagen där personen hade sin hemvist som ska tillämpas. Undantaget är om det är uppenbart att personen hade närmare anknytning till det andra landet som ett annat lands lag kan tillämpas. I ditt fall är det Sveriges lagar som ska tillämpas på arvet, det vill säga ärvdabalken, härtill rör regler om förskott på arv, laglott och regler om dödsboförvaltning, läs mer här. Fråga 2. För all egendom som din mor ägde i Sverige så gäller svenska regler. För skatteregler gällande fastigheten får vi läsa skatteavtalet mellan de nordiska länderna. I artikel 13 1 punkten i skatteavtalet mellan Sverige och de nordiska länderna stadgar att fastighet som säljs i ett annat land än sin hemvist ska beskattas i det andra landet (läs här). Beskattningen ska alltså ske i Danmark.Fråga 3. Gåvor som ges i ett annat land ska regler i det landet gälla eftersom fastigheten är belägen i Danmark. Gåvoskatten finns fortfarande i Danmark och jag rekommenderar att ni hör av er till Danmarks motsvarighet till skatteverket för att få mer information om gåvoskatten, (Skat.dk). Jag hoppas jag har kunnat svara dina frågor, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.