Är man obegränsat skattskyldig i Sverige trots att man flyttat utomlands?

FRÅGA
Hej! Jag ska flytta utomlands om ett år. Jag har för tillfället ett ägande på 1/6 i ett hus som används som fritidshus, men som skulle kunna användas som ett året runtboende. Jag läste denna fråga https://lawline.se/answers/maste-jag-betala-skatt-i-sverige-om-jag-flyttar-till-usa där ni rekommenderar att sälja bostaden om man flyttar utomlands för att bli begränsat skatte skyldig. Skulle ni rekommendera detta även i detta fall då det bara handlar om 1/6 del av ett hus? Vart tror ni gränsen går för vad man kan äga i Sverige för att man skall kunna bli begränsat skatteskyldig om man flyttar utomlands? Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är man fortfarande obegränsat skattskyldig i Sverige trots att man flyttat utomlands?
Som även framgår i det svar du läst är man i Sverige obegränsat skattskyldig fastän man flyttar utomlands om man fortfarande har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § 1 stycket 3 punkten IL).

För att avgöra om någon har väsentlig anknytning till Sverige finns ett antal aspekter man beaktar (3 kap. 7 § IL). Av dessa aspekter görs sedan en samlad bedömning. En av de aspekter man beaktar är om det finns en fastighet i Sverige.

Enbart det faktum att man har en fritidsbostad i Sverige kan inte resultera i att man ska anses ha väsentlig anknytning hit och därmed vara obegränsat skattskyldig (RÅ 1992 not. 367). Det är dock av betydelse att möjligheten att nyttja fastigheten året runt funnits. Man tittar inte på den faktiska användningen av fastigheten utan på möjligheten att använda den året runt. Man beaktar då både standard och läge för fastigheten, till exempel om det är möjligt att använda fastigheten som åretruntbostad och om det utan svårigheter går att ta sig till den (RÅ 1974 ref. 97).

Vad innebär det för dig?
Det är svårt att säga exakt var gränsen går för när man tappar den väsentliga anknytningen till Sverige och därmed räknas som begränsat skattskyldig. Genom praxis ser man en röd tråd på så sätt att HFD tittar mer på vad fastigheten kan användas till än vad den faktiskt används till. Att din fastighet går att använda som åretruntbostad lutar mot att du har en väsentlig anknytning till Sverige, men att du inte äger mer än 1/6 lutar åt att du ska ses som begränsat skattskyldig.

Att komma ihåg är också att ägandet av en fastighet är en av flera aspekter man tittar på gällande väsentlig anknytning. Om du har ytterligare faktorer som knyter dig till Sverige är detta något som kommer att påverka helhetsbedömningen av om du ska anses ha väsentlig anknytning hit eller inte.

Mitt förslag till dig är att kontakta en av våra jurister för personlig rådgivning. Nedan hittar du information om hur du bokar en tid för rådgivning. Du är också varmt välkommen att ställa ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Moa Seger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?