Är jag skatteskyldig för pension i USA eller Sverige ?

Jag bor, arbetar, och betalar skatt i USA. Jag kommer att gå i pension om ett par år och vill då köpa ett hus i Sverige och bo halva tiden i Sverige och den andra halvan i USA. Jag planerar att behålla ett hus i USA och min inkomst som pensionär kommer ifrån mitt pensionssparande i USA. Hur kommer detta att påverka var jag är skatteskyldig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din skattskyldighet påverkas (alltså om du blir skattskyldig) pga de olika åtgärderna du planerar att göra. Jag kommer inte kunna gå djupare in på om du kommer att bli skattskyldig för just den specifika pension inkomsten då jag inte har tillräckligt med information för att göra den bedömningen. Jag kan dock vägleda dig och förklara hur den bedömningen görs.

Skattskyldighet

Först måste jag bedöma i vilken mån du kommer att vara skattskyldig i Sverige. För att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige krävs att du antingen är bosatt här, har stadigvarande vistelse här (ca 183 dagar om året) eller har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). I ditt fall talar allt för att du både kommer att vara stadigvarande bosatt här och ha en väsentlig anknytning hit. Att inneha en fastighet här i riket talar starkt för att en väsentlig anknytning föreligger hit (3 kap. 7 § IL). Jag utgår därmed från att du kommer att vara obegränsat skatteskyldig för alla dina inkomster oavsett vart de kommer ifrån (3 kap. 8 § IL). Så genom att köpa hus i Sverige kommer det att tala för att du har en väsentlig anknytning hit och du kommer då att bli skattskyldig här. Om du stadigvarande vistas här (ca 183 dagar per år) så ska du också anses vara obegränsat skattskyldig här för alla dina inkomster.

Konkurrerande anspråk

I och med att USA också har ett skatteanspråk på pensionen kommer dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige att tillämpas, det kan du hitta här. Avtalet är till för att förhindra att du beskattas i båda länderna och beroende på vilken form av pension det är kan du bli skattskyldig i antingen USA eller Sverige. Bestämmelserna om pension behandlas i artikel 19 i dubbelbeskattningsavtalet och skattskyldigheten är beroende på vart du har din hemvist, vilken form av pension det är samt om du anses vara medborgare i USA. Jag kommer exemplifiera detta nedan men hålla det generellt då jag inte har tillräckligt med information för att bedöma just ditt fall.

Privat pension

Ifall du som anställd erhållit en privat pension från ett individuell pensionssystem ska du beskattas för denna i Sverige, om du anses ha en hemvist här, hemvist bedöms enligt artikel 4 (artikel 19.1). Ifall din hemvist är i USA ska beskattning ske där, men om du är medborgare i USA eller har uppehållstillstånd där ska USA ha beskattningsrätten då de utgår från nationalitetsprincipen (artikel 1.4).

Social Security - pension

Handlar det istället om Social Security-pension har USA alltid beskattningsrätt, anledningen är att man här utgår från källstatsprincipen, alltså ska beskattning ske av det landet som pensionen kommer ifrån, detta oavsett om du är amerikansk medborgare eller inte (artikel 19.2).

Ifall ni vill ha mer ingående rådgivning angående vart du blir skattskyldig för en viss inkomst eller annan rådgivning rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00

Jag hoppas du fått vägledning angående din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Om du har andra frågor kan du jättegärna ställa en ny fråga!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”