Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong

FRÅGA
Hej Lawline,Jag har fått ett nytt jobb i Hong Kong och är tänkt att jag skall flytta dit nu under andra halvåret. Jag är nu osäker om jag kommer att bli skatteskyldig i Sverige också i år (för inkomst av tjänsten i Hong Kong under andra halvåret) då jag kommer att ha vistats mindre än sex månader där under detta skatteår (sexmånaders regeln)? Det är tänkt att jag kommer att fortsätta jobba där framöver så för följande år så skall det väl räcka med att skatta i Hong Kong, men finns det i så fall någon möjlighet att undvika dubbelbeskattning detta år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktuella reglerna går att finna i inkomstskattelagen (IL).

Huvudregeln för personer som är obegränsade skatteskyldiga i Sverige är att alla inkomster de intjänar ska beskattas i Sverige oberoende var de uppstått (3 kap. 8 § första stycket IL).

Till huvudregeln finns det två undantag; "sexmånadersregeln" och "ettårsregeln". Sexmånadersregeln är precis som du beskriver i frågan tillämpliga på dig ifall du är i Kina minst 6 månader. I sådana fall är du inte skatteskyldig i Sverige om du betalar kinesisk skatt på dina inkomster (3 kap. 9 § första stycket IL). Ettårsregeln gäller för de fall då en person har jobbat minst ett år i Kina men inte beskattat sin inkomst där. I vissa situationer blir man då ändå inte skatteskyldig i Sverige (3 kap. 9 § andra stycket IL). Båda reglerna utgår från att anställningen är anledningen till att du befinner dig i Kina.

Utifrån din fråga förstod jag det som att dessa undantag inte skulle vara tillämpbara på din situation i år då du kommer vara i Kina mindre än 6 månader. I så fall kan det vara så att Kina också vill beskatta din inkomst. För att undvika att dubbelbeskattning uppstår finns det ett skatteavtal mellan Kina och Sverige som ger ett av länderna beskattningsrätt (medan det andra landet får avstå). Dock omfattas inte Hong Kong av detta skatteavtal (4 § första stycket Lag om dubbelbeskattning mellan Sverige och Folkrepubliken Kina). Som tur är brukar avräkningslagen hindra eventuell dubbelbeskattning. Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida under den länkande fliken.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?