Hur beskattas utbetalningar från en amerikans trust (Revocable trust) hos en förmånstagare i Sverige?

FRÅGA
Hur beskattas ett arv som kommer från amerikansk trust (revocable trust) till en person bosatt i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

För att besvara din fråga tänker jag översiktligt redogöra för hur man behandlar utbetalningar från trusts i Sverige.

Din fråga regleras i inkomstskattelag (IL).

Vad är en trust?

En trust är ett arrangemang som huvudsakligen etablerats inom ramen för civil law systemet genom praxis. I Sverige tillämpar vi common law vilket enklast kan beskrivas som skriven lag. Det innebär för att skatteverket ska kunna beskatta ett subjekt (fysisk eller juridisk person) krävs det stöd i lag (2 kap. 10 § 2 st RF).

I svensk lag har inte begreppet trust definierats. Således måste skatteverket peta i begreppet i befintliga termer i svensk rätt. För trusts vidkommande har det som närmast liknas vid trust vara en familjestiftelse som bildas genom reglerna i stiftelselagen (10 kap. 6 § IL).

Hur beskattas en trust?

Det beror på hur arrangemanget är organiserat i etableringslandet. Skatteverket har särskilt beaktat huruvida egendomen är avgränsad från förmånstagaren och stiftaren. Det följer av hur man bedömer familjestiftelser i sverige.

Utifall att skatteverket jämställer trusten med en familjestiftelse kommer utbetalningarna beskattas hos mottagaren som periodiskt understöd och tas upp i inkomstslaget tjänst (10 kap. 6 § IL).

Kammarrätten i Stockholm har i ett avgörande den 8 maj 2018 i mål nr 1918–1917-19 förklarat en förmånstagare till en trust etablerad i Florida skattebefriad med anledning av utbetalningarna med anledning av att trusten inte jämställdes med en svensk familjestiftelse. Förvaltningsrätten i Linköping har i en dom den 15 juni 2018 i mål nr 8854-17 meddelat en trust var att anse som en familjestiftelse och därmed skulle beskattas i enlighet med reglerna om periodiskt understöd.

Lämpligen begär du djupare handledning av skatteverket genom deras rådgivningsstjänst alternativt begär ett förhandsavgörande.

Slutsats

Jag kan tyvärr inte svara på exakt hur din skattesituation ser ut med anledning av trusten. Det hela landar i stort på upplägget i hemlandet samt hur arrangemanget kommer till att bedömas enligt svensk lagstiftning.

skatteverket har även på sin hemsida även en informationsartikel om truster: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.12/339878.html#h-Rattsfall-HFD-2018-ref-11

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?