Skatt på arv från Danmark

FRÅGA
Jag skall ärva 1 miljon danska kronor av en moster i Danmark Vad blir arvsskatten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller arv mellan medlemsstater som är medlemmar i EU gäller Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012. I art. 21 stadgas att det är lagen i det landet där den avlidne hade sin hemvist som ska tillämpas, dvs. dansk lagstiftning. I Danmark tillämpas boafgiftsloven. Som jag förstår den danska skattelagstiftningen tillämpas den på följande sätt:

Från 1 000 000 DKK drar man bort ett grundbelopp på 308 800 kr (gäller får året 2021), vilket innebär ett beskattningsbart arv på 691 200 DKK (6 § boafgiftsloven).

På det beloppet ska man betala 15% skatt (s.k. boafgift). Boafgiften är således: 691 200 x 15% = 103 680 DKK.

Eftersom du inte är barn, förälder eller sådan närstående släkting (se 1 § 2 st. boafgiftsloven) ska du även betala en s.k. tillægsboafgift som är 25% av det återstående beloppet (7 § boafgiftsloven). Denna blir då (1 000 000 – 308 800 – 103 680) x 25% = 146 880 DKK.

Den totala skatten (dvs. boafgift + tillægsboafgift) är alltså: 103 680 + 146 880 = 250 560 DKK.

Jag hoppas detta besvarar din fråga. Har du mer specifika frågor om dansk beskattning rekommenderar jag dig att vända dig till Danmarks motsvarighet till Skatteverket. Du kan nå dem på telefonnummer: (+45)72 22 28 22.

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?