Måste jag betala skatt i Sverige om jag flyttar till USA?

FRÅGA
Hej! Jag ska flytta till USA, men har fortfarande min bostadsrätt kvar i Sverige, är jag fortfarande skyldig att betala skatt då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga använder jag mig av inkomstskattelagen (IL).

Vad innebär det att vara obegränsad skattskyldig i Sverige?

Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man måste betala skatt för alla sina inkomster, oberoende på varifrån de kommer. Är man begränsad skattskyldig innebär det att man endast betalar skatt i Sverige för den inkomst som kommer från Sverige. Har man en väsentlig anknytning till Sverige så är man obegränsad skattskyldig, nedan kan du läsa om vad detta innebär.

Vad innebär det att ha väsentlig anknytning till Sverige?

Vid en bedömning kring om en väsentlig vistelse till Sverige föreligger så beaktas bland annat om man har bostad här som är inrättad för åretruntbruk - Denna punkten är en stark anknytningspunkt vilket kan utläsas genom praxis. Här är exempel på hur domstolen har avgjort i många fall: RÅ 1974 ref. 97 - Man hade en villa på Värmdön som aldrig användes för annat än fritidsändamål men denna ansågs inte vara en fritidsfastighet få man lätt kan använda fastigheten till permanent boende. HFD ansåg att väsentlig anknytning förelåg. RSV Dt 1972 2:11 b), RSV Ds 1974:39 a) och B) - Det spelar ingen roll som skattskyldige hyrt ut bostaden. Om det finns en bostad som kan användas för permanent boende så är det väsentlig anknytning. HFD 2016 not. 13 - Innehavet av en bostadsrätt ansågs innebära väsentlig anknytning.

Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).

Vad innebär detta för dig?

Innehav av bostadsrätten talar starkt för att personen har väsentlig anknytning till Sverige och därför är obegränsad skattskyldig d.v.s. alla inkomster ska beskattas i Sverige. Mitt råd är att sälja bostadsrätten då det i största sannolikhet annars innebär att ni kommer att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Maia Sadek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?