Vad är väsentlig anknytning?

Säkerställa begränsad skattskyldighet vid flytt utomlands;

Hej! Vi ska flytta till Kanada i arbete tills vidare och försöker nu göra rätt för oss skattemässigt inför flytten och säkerställa att vi kommer bedömas som "begränsat skattskyldiga". Vi kommer inte vistas i Sverige mer än några fåtal veckor om året i samband med jul eller semester. Vi kommer inte ha några bolagsengagemang i Sverige.

Den stora frågan som kvarstår är kring "väsentlig anknytning" och den bostadsrätt som vi äger och helst inte vill sälja förrän vi känner oss helt trygga med vår nya hemvist. Bostadsrätten avser vi hyra ut möblerad och på ett sådant sätt att den inte står till vårat förfogande, utan hyresgästens.

Hur bör vi styrka för Skatteverket vår utflyttning för att anses begränsat skattskyldiga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så är det Inkomstskattelagen (IL) som man vänder sig till.

Vem har väsentlig anknytning till Sverige?

Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):

Om man är svensk medborgare - Medborgarskap är en relativ svag anknytningspunkt.Hur länge man har varit bosatt i Sverige - Denna punkt tar i första hand sikte på utländska medborgare. Ju längre man har varit bosatt i Sverige desto större anknytning man har.


Om man inte har varit varaktigt bosatt på en viss utländsk ort - Alltså att man inte har en fast bostad någon annanstans utan istället bor i hotell/hos vänner/familj. Att frekvent flytta mellan flera länder kan sannolikt också vägas in i bedömningen. Det finns däremot inte ett krav på att ni faktiskt betalar skatt i ett annat land, trots att man sannolikt gör det när man flyttar (jfr. RÅ 2002 ref. 70, RÅ 2002 ref. 99, RÅ 2002 not. 146, RÅ 2002 not. 149 och RÅ 2002 not. 151-152).

Om man vistas utomlands pga. hälso/-studieskäl - Tanken är i dessa fall att man ska återvända till Sverige.

Om man har bostad här som är inrättad för åretruntbruk - Denna punkten är en stark anknytningspunkt vilket kan utläsas genom praxis. Här är exempel på hur domstolen har avgjort i många fall:RÅ 1974 ref. 97 - Man hade en villa på Värmdön som aldrig användes för annat än fritidsändamål men denna ansågs inte vara en fritidsfastighet få man lätt kan använda fastigheten till permanent boende. HFD ansåg att väsentlig anknytning förelåg.RSV Dt 1972 2:11 b), RSV Ds 1974:39 a) och B) - Det spelar ingen roll som skattskyldige hyrt ut bostaden. Om det finns en bostad som kan användas för permanent boende så är det väsentlig anknytning. HFD 2016 not. 13 - Innehavet av en bostadsrätt ansågs innebära väsentlig anknytning.

Om man har sin familj i Sverige - Med "familj" avses här en icke-yrkesverksam make samt barn.

Om man bedriver näringsverksamhet i Sverige - Näringsverksamheten kan vara indirekt eller direkt bedriven.

Om man är ekonomiskt engagerad här genom att ha tillgångar som direkt/indirekt ger väsentlig inflytande i näringsveriksamhet i Sverige.

Om man har fastighet i Sverige - Alltså jordbruksfastighet/hyreshus/villa

Liknande förhållanden

Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).

Vad innebär detta för dig?

Innehav av bostadsrätten talar starkt för att personen har väsentlig anknytning till Sverige och därför är obegränsad skattskyldig d.v.s. alla inkomster ska beskattas i Sverige. Mitt råd är att sälja bostadsrätten då det i största sannolikhet annars innebär att ni kommer att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Maia SadekRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000