Skatt för boende i Danmark

FRÅGA
Hej! Jag har några frågor gällande att betala skatt i Sverige när man bor utomlands. Bakgrundsinfo: Jag är svensk medborgare men bor nu i Danmark. Min familj (föräldrar, syskon m.m.) bor kvar i Sverige. Jag är uppvuxen i Sverige men har aldrig jobbat eller betalat skatt. Mina frågor är:1. Har jag skattehemvist i Sverige och är jag i så fall det man kallar obegränsat eller begränsat skatteskyldig?2. När jag får ett jobb här i Danmark, är jag då skyldig att betala skatt i Sverige för den inkomsten? 3. Jag har sedan 2018 ägt en s.k. "andelsbolig" (i princip en bostadsrätt) här i Danmark, som kommer att säljas. Är jag skyldig att betala skatt i Sverige för detta?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om beskattning besvaras främst genom hänvisningar till inkomstskattelagen (IL). För begränsat skatteskyldiga gäller därutöver lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatt (SINK).

Du skulle kunna anses som obegränsat skatteskyldig på grund av din anknytning till Sverige och att du tidigare bott här (3 kap. 3 § 3 p. IL). Att du är medborgare i Sverige är något som talar för att du är obegränsat skatteskyldig, men det är flera faktorer som spelar in; bland annat huruvida du har fastighet i Sverige, om du är varaktigt bosatt utomlands, etc. (3 kap. 7 § IL). Utan att veta mer detaljerad information om din livssituation kan jag inte ge ett helt säkert svar, men utifrån den informationen du givit (att du varaktigt bor i Danmark och att du verkar bo där permanent och utan planer att flytta hem) är min bedömning att du är inte är obegränsat skatteskyldig. Istället är du begränsat skatteskyldig (3 kap. 17 § 1 p. IL). För att du ska få ett uttömmande och tillfredsställande svar kommer jag dock redovisa för båda situationerna. Du kan hoppa över den rubriken som du anser irrelevant.

Obegränsat skatteskyldig

Den som är obegränsat skattskyldig är skatteskyldig för samtliga intäkter. Det finns dock ett skatteavtal mellan Sverige och Danmark som innebär att du inte blir beskattad "dubbelt".

Inkomst

När du får jobb i Danmark kommer du att betala skatt i Danmark eftersom du har hemvist i där (art. 15 skatteavtalet).

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av fast egendom beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. I ditt fall innebär det att du betalar skatt i Danmark för försäljningen (art. 6 & 13 skatteavtalet).

Begränsat skatteskyldig

Om du anses vara begränsat skatteskyldig (vilket är min bedömning utifrån informationen i din fråga) är du endast skatteskyldig i Sverige för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL). Varken inkomst från arbete i Danmark eller försäljning av bostadsrätt i Danmark är sådan inkomst (jfr 5 § SINK).

Sammanfattning

Huruvida du är begränsat eller obegränsat skatteskyldig avgörs genom att beakta olika faktorer. Att du är svensk medborgare talar för att du är obegränsat skattskyldig, men mycket annat i din fråga talar för att du är begränsat skatteskyldig. Min bedömning är därför att du är begränsat skatteskyldig, men detta är inget jag kan konstatera med 100% säkerhet.

Det spelar dock mindre roll i ditt fall eftersom du är skatteskyldig i Danmark för båda inkomsterna du beskriver och inte i Sverige för någon av dem, antingen genom skatteavtalet (om du anses obegränsat skatteskyldig) eller genom SINK (om du anses begränsat skatteskyldig).

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig!

Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97633)