Hur beskattas inkomst för USA och Sverige

FRÅGA
HejJag är svensk medborgare, jag bor permanent i Sverige. Jag är inte bosatt eller amerikansk medborgare. Jag planerar att öppna ett företag i USA och tillhandahålla mina tjänster till amerikanska kunder i USA. Frågor: 1. Behöver jag betala skatt i Sverige eller USA eller båda? 2. Om ja, hur mycket skatt måste jag betala i Sverige?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja mitt svar med att gå igenom några allmänna punkter vad gäller skattelagstiftningen för att sedan gå in på din specifika situation när det gäller Sverige och USA.

Allmänt om skattelagstiftning

Den svenska skatteregleringen återfinns i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan sägas att alla som är "bosatta", "stadigvarande vistas", eller har "väsentlig anknytning" till Sverige är skatteskyldiga här för samtliga sina inkomster(3 kap. 3 § & 3 kap. 8 § IL).

Det ska dock sägas att det är vanligt för länder att "pinka revir" när det gäller skatteskyldigheten. I princip alla länder är dock överens om att det inte är önskvärt med dubbelbeskattning, dvs. när man beskattas för samma inkomst i två länder. Därför skrivs ofta skatteavtal mellan länderna för att undvika just dubbelbeskattning

Skattesituationen när det gäller USA och Sverige

Ett sådant skatteavtal finns mellan USA och Sverige. Du kan hitta skatteavtalet på Skatteverkets hemsida genom att klicka här (Svensk version finns om du scrollar ner förbi den engelska). Skatteavtalet finns som sagt till för att undanröja dubbelbeskattning så att du bara ska beskattas i ett av länderna.

Om det är enskild yrkesverksamhet du ska bedriva beskattas du i Sverige (art. 14), men om jag förstår din fråga rätt är det snarare ett företag du ska starta som därmed är en juridisk person. Om företaget har sitt säte i USA kommer företaget att beskattas i USA (art. 7).

Om du får utdelning från ditt företag beskattas dock sådan utdelning i Sverige (art. 10.1). Sådant ska beskattas i inkomstlaget kapital, vilket innebär att du skattar 30% (65 kap. 7 § IL).

Sammanfattning

Om det är ett företag du ska bedriva som därmed är en juridisk person beskattas företaget i USA. Utdelning från bolaget som du erhåller beskattas dock i Sverige.

Om det istället är du som personligen ska utföra tjänster som enskild näringsidkare beskattas det dock i Sverige.

Jag hoppas detta besvarade samtliga dina frågor och gav dig en inblick i skattelagstiftningen! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (286)
2021-05-28 Fråga om skattskyldighet vid arbete i Sverige och Tyskland
2021-05-08 Skatt för boende i Danmark
2021-05-03 Arvsskatt mellan Sverige och Tyskland
2021-04-20 Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?

Alla besvarade frågor (93148)