Skatt i EU

FRÅGA
Hej Jag har betalat skatt i både frankrike och isverice, vilket jag inte ha gjort. Franska skatteverket betalar bara tillbaka ett år (av totalt 15) och hävdar att resten är preskriberat. Finns det någon preskriptionsbestämmelse i EU rätten? Kan jag kräva tillbaka fler år av det franska skatteverket?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

jag tolkar din fråga som att du vill veta om EU har några preskriptionsregler vad gällande skatt. Jag kommer därav att använda mig av olika direktiv och förordningar från EU för att besvara din fråga!

Vad säger EU-rätten?

EU-rätten innehåller inga bestämmelser vad gällande inkomstbeskattning av privatpersoner. Detta är ett område som har lämnats till de enskilda medlemsstaterna att själva fatta beslut om, enligt . EU har å andra sidan rätt att hantera punktskatter för gränsöverskridande transaktioner, primärt moms vid gränsöverskridande transaktioner, enligt Direktiv 2006/112/EG – EU:s gemensamma system för mervärdesskatt. Fördraget om Europeiska Funktionssätt (FEUF) art 110–113 anger att EU endast har rätt att ta ut punktskatter. Det återfinns därmed ingen rätt för EU att reglera inkomstskatt eller preskription av denna.

Sammanfattat - EU har inte rätt att reglera inkomstskatt och därför finns det inga bestämmelser kring detta. vad gällande skatt kan det finnas gemensamma dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike som reglerar detta, men tyvärr inte inom EU.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?