Rätt till tjänstledighet pga. studier

2018-03-11 i Studieledighet
FRÅGA |HejArbetar sedan 1991 hos en och samma arbetsgivare (McDonalds) som restaurangbiträde.Tänkte nu i höst 2018 börja studera i 1,5 år.Har läst mig till att man måste söka tjänstledighet för studier minst 6 mån. innan för att vara säker på att få den beviljad. Stämmer detta ?Om jag nu söker ledigheten 6 mån. innan och får den beviljad men sedan INTE kommer in på utbildningen i augusti (intagningsbesked juni-juli 2018) måste jag då ändå vara tjänstledig från mitt arbete eller kan jag fortsätta arbeta utan avbrott då min beviljade tjänsteledighet ännu inte hunnit träda i kraft ?Om JA på den andra frågan så undrar jag hur länge kan min arbetsgivare tvinga mig vara ledig då innan jag kan återgå.Vi har mest timanställda på mitt jobb.Mvh: Minna
Linnéa Carnrot |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätt till tjänstledighet för studier regleras i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I 1 § framgår att arbetstagare har rätt till behövs ledighet för studier. Vidare i 3 § 1 st kan man läsa att en arbetstagare som varit anställd hos en arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till denna ledighet. Eftersom du har varit anställd hos din arbetsgivare sedan 1991, har du rätt till tjänstledighet för studier. Det förutsätter dock att studierna inte är s.k. självstudier, utan att du blivit antagen till någon slags utbildning. Du har rätt att återgå till ditt arbete om du avbryter eller inte påbörjar din utbildning. Enligt 10 § måste du då meddela din arbetsgivare om detta. Här bör dock noteras att arbetsgivaren inte har någon skyldighet till att låta dig återvända till arbete tidigare än två veckor från det att din arbetsgivare mottog meddelandet om återgång till arbetet. Du kan alltså återgå till arbetet ifall det skulle vara som så att du inte kommer in på utbildningen eller om du ändrar dig. Du kan också föra in detta som ett villkor i din tjänstledighetsansökan. Det bör också tilläggas att vissa bestämmelser i denna lag kan avtalas bort genom kollektivavtal. Beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut kan det alltså vara så att du har skyldighet att meddela din arbetsgivare om tjänstledighet senast sex månader innan tjänstledighetens början. Sammanfattningsvis skulle jag vilja råda dig till att alltså se över ditt kollektivavtal och föra en dialog med din arbetsgivare om hur ni på bästa sätt ska gå tillväga med din tjänstledighet. Din arbetsgivare kan aldrig neka dig till tjänstledighet pga. studier men tillvägagångssättet och i vilken tid som ansökan senast måste kommit arbetsgivaren tillhanda kan alltså variera beroende på hur kollektivavtalet ser ut. Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Krav på återgång till arbete efter tjänstledighet för studier

2018-02-21 i Studieledighet
FRÅGA |Jag har arbetat 12 år på samma arbetsplats. Nu ska jag studera ett år, efter min nya utbildning kommer jag inte att gå tillbaka till mitt gamla arbete. Men jag skulle vilja vara tjänstledig under mina studier pga om något oväntat skulle uppstå under utbildningen. Har jag rätt att få tjänstledigt under denna tiden? Även om min utbildning leder till ett annat arbete.
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om tjänstledighet med anledning av studier finner vi i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Lagen ställer inga krav på att arbetstagaren efter uppsägning måste återvända till sin gamla arbetsplats efter tjänstledigheten. Observera att svaret förutsätter att du säger upp dig i rätt tid så att uppsägningstiden hinner löpa ut till det datum din tjänstledighet upphör.Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Kan man arbeta extra kvällar och helger under studieledighet?

2018-01-18 i Studieledighet
FRÅGA |Jag funderar på att studera och jag vill då söka om studieledighet en viss procent. Jag jobbar i en annan kommun än den jag bor i och min anställning är kl. 8-16 måndag till fredag. Kan jag jobba extra kvällar och helger under studieledighet? Min tanke är att plugga under dagtid då jag normalt skulle varit på jobbet, och därefter jobba extra framför allt helger som är min lediga tid. Detta i en annan kommun.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § studieledighetslagen). En arbetsgivare har rätt att skjuta på en ledighet till en senare tid än arbetstagaren har begärt och skall underrätta arbetstagaren om den väljer att skjuta på den och skälen för detta (4 § studieledighetslagen). Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader, det är därför viktigt att ansöka om tjänstledighet för studier i god tid. Du har rätt till ledighet för deltidsstudier. Rätten omfattar den tid du behöver för studierna. Du är arbetsskyldig under den tid du inte studerar vid deltidsstudier. Studieledighetslagen ger dock ingen rätt för arbetstagaren att arbeta extra kväller eller helger vid tjänsteledighet för studier. Däremot kan du göra en särskild överenskommelse med din arbetsgivare om att du ska få arbeta under kvällar eller helger. Se i så fall till att överenskommelsen är skriftlig. Det är säkrare då muntliga avtal är svårare att bevisa i efterhand. Med vänlig hälsning,

Fråga om studieledighet

2018-01-07 i Studieledighet
FRÅGA |Jag funderar på att läsa en distansutbildning på heltid i höst, men i och med att den är på distans kan jag jobba samtidigt. Har man rätt att lägga upp sin arbetstid så att man arbetar tex 80 % och begära tjänstledigt för studier resterande 20 %?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rätt till ledighet för studier Som arbetstagare har du rätt att få vara tjänstledig på grund av studier och hur mycket du behöver vara ledig avgör du själv. Rätten till ledighet ställer dock krav på att du arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 2 åren (se här). Du måste även kunna visa upp en studieplan samt antagningsbevis eller liknande om din arbetsgivare vill det. Viktigt att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din ledighet till senare om denne anser att det vore bättre för företaget. Upp till 6 månader kan din arbetsgivare skjuta upp din ledighet på egen hand. Ska längre uppskjutning ske krävs det samtycke från den berörda lokala arbetstagarorganisationen, med andra ord facket på ditt jobb. Ska uppskjutning ske måste arbetsgivare ange skäl till varför (se här). En annan viktigt sak att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om denne har goda skäl till varför en omplacering är nödvändig. Arbetsgivaren måste dock genast informera dig om att denne vill skjuta upp din tjänstledighet samt ange skälen till varför.Sammanfattning Sammanfattningsvis har du alltså rätt till ledighet för studier om du arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller under 12 månader de senaste två åren. Du bestämmer även själv hur mycket du ska vara ledig. I och med att uppskjutning kan ske om 6 månader så råder jag dig att begära tjänstledigt så snart som möjligt, då de 6 månaderna räknas från den dagen du skickade in begäran om ledighet. Vidare bör du se igenom ditt kollektivavtal om sådant finns då vissa undantag om arbetstagares rätt till ledighet kan finnas där.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Finns det någon tidsbegränsning för hur länge en arbetstagare får vara ledig för studier?

2018-02-22 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns någon tidsbegränsning gällande studieledighet från sitt arbete?jag har varit studieledig i fyra år men vill fortsätta studera några år till?kan man vara studieledig i princip i 10 år från sitt arbete?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge du får vara studieledig regleras antingen i ett individuellt avtal, kollektivavtal eller genom lag. Den lag som reglerar arbetstagares rätt till studieledighet kallas i vanliga ordalag "studieledighetslagen" men heter egentligen "Lag [1974:981]om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning". Oavsett vad ditt avtal eller kollektivavtal säger så får det inte inskränka din rätt till ledighet i alla fall [2 § studieledighetslagen]. Kollektivavtal och individuella avtal kan dock inskränka ens rätt till när en kan bli ledig men inte faktiskt rätten att vara ledig.Hur länge får en arbetstagare vara studieledig från sitt arbete?Som huvudregel får du som arbetstagare vara ledig för studier så länge som du behöver [1 § studieledighetslagen]. Det finns dock vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda för att din ledighet ska godkännas. Exempelvis ska du skriva en studieplan som b.la. förklarar hur länge din utbildning ska pågå, att utbildningen har ett kunskapsförmedlande syfte samt att du förklarar ditt syfte med att genomgå utbildningen. Som sagt finns det inga direkta krav på hur länge en arbetstagare får vara ledig för studier, men i förarbeten till lagen står det att ledigheten inte får vara längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det studiemål som arbetstagaren satt upp i sin studieplan. Detta innefattar även att du inte får vara ledig från ditt arbete för studier längre tid än vad din utbildning omfattar.Om det är på det viset att den utbildning du sökte ledighet för avslutas eller att du helt enkelt blir klar med den, är det bra om du kontaktar din arbetsgivare igen och ställer en förfrågan om ledighet för utbildning eftersom den ledigheten du fick först bara omfattar den utbildning du sökte för. Din arbetsgivare kan inte neka dig rätten till ledighet, men kan se till att få den uppskjuten om hen behöver dig på arbetet. Det får dock inte gå längre än 2 år innan du kan få fortsätta studera. Om det går 2 år och du fortfarande inte har fått bli ledig har du möjlighet att gå till domstol för att få hjälp [6 § studieledighetslagen].Vilken utbildning räknas som utbildning?Slutligen ville jag bara förklara för dig lite om vad studieledighetslagen faktiskt menar med ordet "utbildning" och vad det ordet omfattar så att du vet vilken utbildning du kan söka ledighet för nu framöver. Det finns inga direkta formkrav för vad det behöver vara för typ av utbildning men generellt sätt brukar en säga att det inte ska röra sig om självstudier vilket innebär att du läser på egen hand utan någon undervisning alls. Självstudier kan alltså omfattas om du får någon form av undervisning, exempelvis sådan undervisning en kan få vid distanskurser omfattas.Min slutgiltiga bedömningSammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen jag fått av dig och utefter den information jag presenterat för dig, gör jag en bedömning att det inte finns någon tidsbegränsning angående hur länge en arbetstagare får vara studieledig från sitt arbete. Däremot måste det finnas en studieplan som förklarar vilken utbildning du ska läsa och varför du vill läsa det. Det är också på det viset att en ansökan om ledighet för utbildning bara gäller just den utbildning som du sökt för. Om du nu vill fortsätta utbilda dig inom något annat som inte står med i din första ansökan, måste du göra en ny ansökan till din arbetsgivare om att få bli studieledig från arbetet igen. Då finns risken att din arbetsgivare håller dig kvar på arbetet ett tag om hen behöver dig, men du har alltid rätt att vara ledig för studier så om hen skulle hålla dig kvar i mer än två år utan att ge dig ledigt för studier, kan du gå till domstol och kräva din rätt.Hoppas detta var svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Arbetstagares anmälningsskyldighet för ledighet i beslut om studier

2018-02-05 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Det är så här att jag är studieledig från mitt jobb då jag på höstterminen 2017 påbörjade en 3-årig högskoleutbildning. Jag har dock kommit fram till att utbildningen inte känns rätt och jag planerar att söka en annan (2-årig) utbildning till hösten 2018. Om jag hoppar av utbildningen och byter utbildning till hösten, måste jag då även ansöka om studieledighet på nytt hos min arbetsgivare eller behöver min chef nödvändigtvis inte veta att jag ska byta utbildning? Då utbildningen jag ska söka bara är 2-årig och passar in i min nuvarande tidsplan för studieledigheten, undrar jag om det är nödvändigt att söka ledighet på nytt?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller arbetstagares rätt till ledighet för utbildning finns det en speciell lag som i vardagligt tal kallas "studieledighetslagen" men som rent officiellt går under namnet: Lag [1974:981] om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Dina rättigheter som arbetstagare vid studieledighetSom huvudregel har du som arbetstagare en rätt till ledighet för studier. En arbetsgivare kan dock besluta att ledigheten ska falla in senare eftersom hen kanske har behov av arbetstagaren just när studieledighetsansökan görs. Däremot kan arbetsgivaren inte skjuta upp ledigheten hur länge som helst och arbetstagaren kan gå till domstol om det dröjer för lång tid innan hen får bli ledig för studier. Arbetsgivaren kan inte heller besluta att arbetstagaren inte har rätt till någon ledighet alls [4 § studieledighetslagen].Begreppet "behövlig ledighet"Redan i 1 § i studieledighetslagen fastslås det att arbetstagaren har rätt till "behövlig ledighet" för studier. Det är alltså du som arbetstagare som bestämmer och ska ge information om vilken typ av utbildning som ledigheten ska täcka, hur länge den ska pågå och i vilken form du ska göra detta. Dock räknas inte självstudier som utbildning, så länge det inte är så att du har tillgång till undervisning då och då [ungefär som det fungerar på distansutbildningar].Enligt förarbeten till lagen innebär uttrycket "behövlig ledighet" ett krav på att du som arbetstagare antas följa den utbildning som ledigheten gäller. Om du inte gör det förfaller rätten till ledighet och du blir skyldig att återgå i arbete igen. Ur detta skulle en kunna tolka det som att du enbart sökt studieledighet för den utbildning du angett för din arbetsgivare och hela din studieplan bygger på den utbildningen. Det skulle därmed kunna innebära att du bör kontakta din arbetsgivare igen och meddela om de ändrade studieplanerna eftersom du rent teoretiskt sett har avslutat den utbildning som du sökt ledighet för [10 § studieledighetslagen]Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den information jag fått av dig och utefter den information du presenterat för mig skulle jag rekommendera att du kontaktar din arbetsgivare igen och ansöker om studieledighet eftersom du avslutat den utbildning som du primärt fick ledighet för.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer.Med vänlig hälsning,

Kan man vara tjänstledig för studier innan terminsstart?

2018-01-16 i Studieledighet
FRÅGA |Hej. Vid ansökan om tjänstledighet för studier så undrar jag hur många dagar innan en terminsstart man kan begära tjänstledighet? Är det fritt fram att tex begära 3 veckor innan terminsstart för att ha möjlighet att förbereda sig inför en utbildning med allt vad det innebär? Mvh Björn
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Denna lag säger att arbetstagare (i allmän eller enskild tjänst) som vill undergå utbildning har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 §). Arbetsgivaren får inte bevilja längre ledighet än arbetstagaren ansett sig behöva. Vidare kan en arbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till annat än studier göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet. Av denna anledning är det viktigt att du kan visa din arbetsgivare att tiden innan terminsstart är kopplad till dina studier. Att kunna förbereda sig inför en utbildning bör enligt min mening anses vara behövligt. Att du däremot blir beviljad tre veckors tjänstledighet innan terminsstart är inte självklart. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med din arbetsgivare angående ditt ärende. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Måste man studera heltid för att ha rätt till studieledighet?

2017-12-20 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är anställd på 28 timmar inom handels och vill vara tjänstledig för en akademisk kurs på 50 % (15 p). Min arbetsgivare hävdar att jag måste studera på heltid för att kunna ta ut tjänstledighet. Men jag är bekant med att studieledighetslagen är formulerad som så att det är upp till arbetstagaren att avgöra hur mycket ledighet man behöver. Vem har rätt?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syftet med studieledighetslagen (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) är att arbetsförhållandet ska bestå även om en arbetstagare under kortare eller längre tid vill avbryta arbetet för att studera. Den gäller alla anställda, oavsett anställningsform och oavsett om man är anställd i offentlig eller privat verksamhet och avser alla storlekar på arbetsplaster. Det enda egentliga kravet är att man ska ha varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren (3 §).I förarbetena konstateras att i princip all utbildning ska omfattas av lagen, men att däremot rena självstudier inte omfattas. Lagen ställer inte heller upp någon gräns för hur lång ledigheten får vara utan det får begränsas till den tid som i det enskilda fallet behövs för utbildningen (detta framgår av 1 § som säger att den anställde har rätt till "behövlig ledighet"). Det är därmed (som du säger) upp till den anställde att avgöra hur mycket studieledighet som behövs för att kunna fullgöra studierna. Studietakt och studiernas uppläggning ska tas hänsyn till (prop. 1974:148 s 90). Eftersom du inte studerar heltid så har du därmed istället rätt till ledighet på deltid. Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig studieledighet, endast skjuta upp ledigheten med högst sex månader och då ska arbetsgivaren meddela varför ledigheten skjuts upp både till den anställde och till facket (4 §).Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.Vänligen,