Arbetstagares rätt till studieledighet

2020-05-08 i Studieledighet
FRÅGA
Jag har arbetat på mitt arbete i 1 år och har fast heltidsanställning. Jag har önskat tjänstledigt nu för att jag vill studera på deltid och har fått nej från min chef, pga att hen hävdade att studierna kunde skada mitt arbete. Kursen som jag har tänkt gå handlar om det jag arbetar med, och hen menar att jag kan lära mig saker som inte stämmer överens med hur hen önskar att vi arbetar. Kan hen göra så? Vi är inte anknutna till något kollektivavtal och jag är inte fackligt bunden, men vad gäller enligt lagen?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, nedan kallat för Studieledighetslagen. Lagen hittar du här .

Inledningsvis ska nämnas att rätt till studieledighet tillkommer arbetstagare som vid studieledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § 1 st. Studieledighetslagen). Eftersom du har varit anställd hos din arbetsgivare i ett år uppfyller du det krav som stadgas i detta lagrum.

I 1 § Studieledighetslagen stadgas att arbetstagare som vill undergå utbildning har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag. Vilken utbildning som omfattas av bestämmelsen framgår inte direkt i lagrummet, men det framgår av lagkommentaren till bestämmelsen att den avser i princip all typ av utbildning - allmän och facklig utbildning, såväl som yrkesutbildning omfattas av bestämmelsen. Rena självstudier omfattas dock inte av bestämmelsen. Du har således enligt bestämmelserna ovan rätt till studieledighet, så länge utbildningen uppfyller kravet på utbildning. Jag har inte hittat något lagstöd på att din arbetsgivare kan neka dig studieledighet p.g.a utbildningens innehåll. Min bedömning är således att din arbetsgivare inte har handlat i enlighet med bestämmelserna i Studieledighetslagen när det gäller detta beslut. Mitt råd är således att återigen kontakta din arbetsgivare och upplysa hen om din rätt till studieledighet enligt Studieledighetslagen.

Jag hoppas att det löser sig för dig och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (118)
2020-05-08 Arbetstagares rätt till studieledighet
2020-04-28 Utökad tjänstledighet på grund av studier
2020-02-29 Vad krävs för att kunna få ledighet från arbete för att studera?
2020-02-19 Studieledighet om man söker den i efterhand

Alla besvarade frågor (81795)