Utökad tjänstledighet på grund av studier

2020-04-28 i Studieledighet
FRÅGA
Jag är tjänstledig från mitt nuvarande jobb för studier. Dock har jag valt att behålla mitt "vanliga" arbete varannan helg. Min fråga är om jag kan utöka min tjänstledighet, då jag för tillfället är ute på praktik och känner att 40 timmars praktik på vardagar kombinerat med arbete varannan helg är för mycket? Finns det någon tidsgräns för hur långt innan jag måste ansöka om utökad tjänstledighet isf?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut att utöka din nuvarande tjänstledighet och i sådana fall när en sådan ansökan ska göras. I och med att du redan angett att du för närvarande är tjänstledig på grund av studier så utgår jag ifrån att du omfattas av lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Utöver denna lag kan det även finnas bestämmelser i arbetsplatsens kollektivavtal som ytterligare preciserar vad som just gäller vid de fall en arbetstagare på arbetsplatsen vill ta tjänstledighet på grund av studier (2 § andra och tredje stycket studieledighetslagen). Man tar alltså hänsyn till lag, kollektivavtal och naturligtvis även överenskommelsen som arbetstagaren har med sin arbetstagare angående just tjänstledighet på grund av studier.

Möjligheterna till utökad tjänstledighet

Studieledighetslagen reglerar inte de situationer då arbetstagaren redan har beviljats tjänstledighet på grund av studier och som vidare vill få denna tjänstledighet utökad, och därmed inte heller när arbetstagaren senast måste göra en sådan ansökan. Jag har inte heller någon information om kollektivavtalet på arbetsplatsen eller ditt anställningsavtal/överenskommelse om tjänstledighet på grund av studier med arbetsgivaren, och kan således inte uttala mig vidare om hur möjligheterna att beviljas utökad tjänstledighet kan se ut med avseende till just dessa rättskällor.

I ditt fall kan man istället se din begäran om utökad tjänstledighet så som en ny ansökan till arbetsgivaren. Då måste man återigen beakta bestämmelserna i studieledighetslagen men även arbetsplatsens kollektivavtal, alternativt ens egna anställningsavtal med arbetsgivaren. Eftersom du redan blivit beviljad tjänstledighet på grund av studier kommer jag inte närmare utreda förutsättningarna i studieledighetsledighetslagen, då jag utgår ifrån att du redan uppfyller kraven enligt den nyss nämnda lagen. Dock är det viktigt att framlyfta arbetsgivarens möjlighet att uppskjuta denna utökade ledighet till en senare tid än den du begär i din ansökan (4 § första stycket studieledighetslagen). Är du fackligt ansluten har arbetsgivaren inte enbart en skyldighet att underrätta dig men även din organisation uppskovet och skälen för detta (4 § andra och tredje stycket studieledighetslagen). Facket har här en rätt att inom en vecka efter det att underrättelse lämnades påkalla överläggning med arbetsgivaren om uppskovet.

Hur du kan gå vidare med din fråga.

Först och främst kan du (om du är fackligt ansluten) vända dig till din organisation och fråga dem vad som gäller just i dessa situationer med hänsyn till kollektivavtalet på din arbetsplats. Vidare kan du även kontakta din arbetsgivare och förklara situationen som du befinner dig i. Här kan behovet av arbetskraft på din arbetsplats under just helgen vara en faktor i bedömningen som arbetsgivaren gör gällande din begäran.

För att slutligen summera svaret på din fråga så finns det ingen lagstadgad tid på när du senast måste ansöka om utökad tjänstledighet, men det är alltid en bra idé att redan i ett tidigt skede hålla såväl arbetsgivaren som ens fackliga organisation underrättad om en sådan begäran.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,
Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (122)
2020-10-15 Går det att utöka pågående tjänstledighet?
2020-09-26 Har jag rätt till 25% tjänstledighet när jag ska studera 100%?
2020-09-05 Kan min chef vägra bevilja min ansökan om studieledighet?
2020-08-29 Får en arbetsgivare neka en anställd tjänstledigt för studier?

Alla besvarade frågor (85229)