Vad krävs för att kunna få ledighet från arbete för att studera?

2020-02-29 i Studieledighet
FRÅGA
Jag funderar på att utbilda mig till yogalärare. Jag arbetar idag som yogainstruktör på ett gym, men vill arbeta mot en certifiering genom att gåen utbildning. Utbildningen är två månader lång och sker i Indien. Utbildningen är intensiv med 6 dagars utbildning i veckan , från 06:00 till 20:00 på kvällen. Studieplan finns som beskriver alla delar i utbildningen. Finns det någon möjlighet att få studieledighet för detta? Jag uppfyller anställningskraven hos min arbetsgivare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga handlar om förutsättningar för att få ledighet från arbete för att studera.

Rätten till ledighet från arbete för att studera regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. En arbetstagare under statlig eller privat arbetsgivare som vill undergå utbildning har rätt till behövd ledighet från sitt arbete enligt denna lag (1 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Det finns ingen begränsning angående hur lång ledigheten får vara utan rätt till ledighet föreligger så länge utbildningen pågår och ledighet behövs. Lagen omfattar i princip all utbildning såväl högskole- och universitetsstudier samt studier på yrkeshögskola. Det finns heller inga regler som säger vad utbildningen ska handla om eller vilken inriktning den ska ha. Arbetstagaren får själv bestämma vad han eller hon vill studera. Det kan alltså handla om vilken slags utbildning som helst. Utbildningen måste dock ha en uppläggning och vara organiserad på förhand och ha ett kunskapsförmedlande syfte. Rena självstudier omfattas heller inte av lagen.

Det finns inga specifika formkrav på hur ansökan om studieledighet ska se ut. Det kan dock vara bra att ha både ansökan och godkännande skriftligt för att senare kunna visa vad ni har kommit överens om.

För att ha rätt till ledighet vid utbildning måste en arbetstagare vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren (3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Både heltidsarbetare samt deltidsarbetare samt arbetstagare med tillsvidareanställning samt visstidsanställning omfattas av denna lag så länge de uppfyller detta krav på arbetstid vid ledighetens början.

En sak som är viktig att veta är att en arbetsgivare kan ha rätt att skjuta upp denna ledighet till senare tid än vad arbetstagaren har begärt enligt vad som sägs i 5 - 7 §§. Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten, måste han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta (4 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Reglerna om uppskov är olika beroende på om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal eller inte. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal måste de även meddela aktuell arbetstagarorganisation (fackförbund) om uppskovet (4 § tredje stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än sex månader måste även fackföreningen samtycka till uppskjutandet av ledigheten (5 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Om arbetstagaren ej har fått påbörja sin ledighet inom två år efter det att ansökan gjordes om detta, har arbetstagaren rätt att påkalla att domstol prövar frågan (6 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

När en arbetstagare har haft sin ledighet och ska gå tillbaka till arbetet, har han eller hon rätt till samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han eller hon ej hade varit ledig (9 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Det är också bra att veta att om en arbetstagare skulle avbryta sin utbildning i förtid så har arbetstagaren rätt att återgå till arbetet, dock med rätt att skjuta upp återgången med två veckors eller en månads förskjutning beroende på hur lång tjänstledigheten har varat (10 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Gällande den specifika yogautbildning som du önskar att börja hittar jag ingenting som säger att den inte skulle ge rätt till ledighet från arbete enligt denna lag.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du skulle vilja ha mer information i ärendet eller om du har några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (123)
2020-11-25 Friskvårdsbidrag
2020-10-15 Går det att utöka pågående tjänstledighet?
2020-09-26 Har jag rätt till 25% tjänstledighet när jag ska studera 100%?
2020-09-05 Kan min chef vägra bevilja min ansökan om studieledighet?

Alla besvarade frågor (86486)