Får en arbetsgivare neka en anställd tjänstledigt för studier?

2020-08-29 i Studieledighet
FRÅGA
Hej!Jag har varit anställd på ett företag i ca 1,5 år och ansöker nu om tjänstledighet för studier. Min chef har ställt ett ultimatum att jag måste säga upp mig om jag ska studera, jag får alltså inte tjänstledigt eller gå ner i arbetstimmar. Väljer jag att stanna kvar och försöker få tjänstledigt säger han att de kommer skjuta upp beslutet så länge det går (2 år). Bolaget jag är anställd på har inga kollektivavtal.Har dem verkligen rätt att göra såhär?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen).

Vad studieledighetslagen säger:

Enligt 3 § studieledighetslagen har en arbetstagare rätt till tjänstledighet för studier om denne varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Du skriver att du varit anställd på företaget i ca ett och halvt år, vilket gör att du uppfyller kravet. En arbetsgivare har ingen rätt att neka en arbetstagare tjänstledigt för studier, och det finns heller ingen tidsbegränsning hur länge denne får vara tjänstledig.

Om arbetsgivaren inte tillämpar kollektivavtal:

Vid kollektivavtal kan arbetsgivaren endast skjuta upp ledigheten upp till sex månader. När det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller dock andra regler. Vid avsaknad av kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten ända upp till två år, och först efter detta har den anställde rätt att begära prövning i domstol om man har rätt att ta ledigt (6 § studieledighetslagen). Din arbetsgivare har därmed tyvärr rätt att skjuta upp på beslutet i två år.

Uppsägning eller avskedande på grund av studieledighet:

8 § studieledighetslagen säger att om uppsägning eller avskedande sker enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet så ska åtgärden förklaras ogiltigt. Om detta sker blir lagen om anställningsskydd (LAS) aktuell, där tvisten kan tas till domstol (se LAS 34, 35, 37, 39, 40, 42 och 43 §§).

Sammanfattning:

Efter att ha läst din fråga så verkar det som att din chef letar efter kryphål i lagen för att undkomma beviljandet av din studieledighet. Din chef säger att du själv måste säga upp dig, då chefen vet att denne själv inte kan göra det utan att åtgärden blir ogiltig. Tyvärr så har din chef rätt att skjuta upp på ledigheten i två år då arbetsplatsen inte tillämpar kollektivavtal. Jag skulle rekommendera dig att gå med i ett fackförbund för din bransch (om du inte redan är ansluten) och se om de kan hjälpa dig vidare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (131)
2021-01-31 Rätt till samma tjänst efter studieledighet?
2021-01-31 Rätt till ledighet vid studier på deltid
2021-01-24 Får arbetsgivaren neka tjänstledighet under sommaren?
2021-01-24 Kan man begära studieledighet för specifika tider och dagar?

Alla besvarade frågor (89823)