Har jag rätt att vara tjänstledig för att studera?

2019-10-30 i Studieledighet
FRÅGA
Jag arbetar heltid som socialsekreterare på ett socialkontor. I vår ska jag börja plugga igen till något helt annat och har fått tjänstledigt första terminen då jag tänkt jobba under sommaren. Har jag rätt att ansöka om tjänstledighet igen till nästa höst efter att min första period gått ut? Har jag rätt att göra detta under hela min nya 4åriga utbildning?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om rätt till ledighet för utbildning från arbetet finner du i studieledighetslagen. Som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har du som vill undergå utbildning rätt till behövlig ledighet från anställningen (1 § studieledighetslagen). Lagen omfattar i princip all utbildning, förutom självstudier. Exempel på självstudie är att till exempel att plugga till högskoleprovet. Det är du själv som bestämmer vad du ska studera och ledigheten beviljas för den tid som utbildningen tar.

För att omfattas av rätten till tjänstledighet för studier krävs det att du som arbetstagare vid ledighetens början varit anställd hos den aktuella arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § studieledighetslagen). Observera dock att arbetsgivaren under vissa förutsättningar har rätt att skjuta upp ledigheten till senare tid än den du som arbetstagaren har begärt (4 § studieledighetlagen) och att kollektivavtal kan föreskriva andra regler än de lagen uppställer (2 § 2 st studieledighetslagen).

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att det inte bör finnas några hinder för dig att vara tjänstledig under hela din studieperiod. Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal är det värt att ta en titt i det för att se om det föreskrivs något särskilt gällande tjänstledighet för studier. En rekommendation är även att du för en dialog med din arbetsgivare i frågan för att underlätta för båda parter.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (114)
2019-12-26 Arbetstagares rätt till ledighet från arbete vid studier
2019-10-31 Kan jag ta tjänstledigt för studier och har jag rätt till CSN?
2019-10-30 Har jag rätt att vara tjänstledig för att studera?
2019-10-16 Finns det någon tidsbegränsning vad gäller tjänstledighet för studier?

Alla besvarade frågor (77127)