Har jag rätt till 25% tjänstledighet när jag ska studera 100%?

2020-09-26 i Studieledighet
FRÅGA
Har snabbt skummat lite i studieledighetslagen och ser att man har rätt att begära tjänstledigt för den procent man skall studera. Så om man exempelvis skall studera 25 % så har man alltså rätt att ta tjänstledigt 25 %.Men i mitt fall, om jag ska studera 100 % men enbart tänker söka tjänstledigt på 25% gäller då samma regler? Att jag har rätt till 25 % tjänsteledighet när jag i verkligheten skall studera 100 %?Hoppas min frågeställning är tydlig :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min tolkning av din fråga är att du vill veta ifall du, som ska studera 100%, har rätt till 25% tjänstledighet hos din arbetsgivare. Jag kommer först redogöra för vad det innebär att vara tjänstledig för studier och sen i slutet sammanfatta vad som gäller för din situation.

Den tillämpliga lagen i din situation är som du säger, studieledighetslagen (SLL).

Lagen säger att "arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag." (1 § SLL)

Begreppet undergå utbildning innebär att självstudier inte omfattas av lagen. Detta innebär att studierna du ska ta tjänstledigt för måste ha en studie- eller kursplan. Utöver det kan det handla om allt från program, enstaka kurser till distansutbildning.

Att en har rätt till behövlig ledighet, innebär att det finns ingen begränsning uttryckt i lagen om hur lång tjänstledigheten får vara, utan tiden för ledigheten bedöms i det enskilda fallet, för vad som behövs för att uppnå studiemålen.

Kom dock ihåg att det finns vissa förutsättningar för att du ska kunna få tjänstledighet för studier; exempelvis att du ska ha varit anställd hos din arbetsgivare i minst 6 månader eller minst ett år under de senaste två åren (3 § SLL). Du som anställd ska ansöka om ledighet hos din arbetsgivare. Din arbetsgivare kan inte neka studieledighet men kan skjuta upp den (4-5 § SLL).

Sammanfattning om vad som gäller i din situation

Sammanfattningsvis kan du alltså ta 25% tjänstledighet från arbetet för 100% studier, om detta är vad som behövs för att studiemålen ska uppnås och utbildningen följer en kursplan.

Kom även ihåg att det finns andra förutsättningar som ska vara uppfyllda; exempelvis att du måste ha arbetat hos arbetsgivaren under en viss tid innan du kan begära tjänstledighet samt att arbetsgivaren kan skjuta upp din tjänstledighet.

Hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?