Studieledighet om man söker den i efterhand

2020-02-19 i Studieledighet
FRÅGA
Skyldighet att komma tillbaka efter studieledigHej Vi har en anställd som började en utbildning i oktober 2016. Försvann från jobbet men inkom med en ansökan om studieledighet den 2 november. Sedan hörde vi inget mera. Nu vill han återkomma. Vi betraktar honom som att han har lämnat jobbet och därmed förverkat rätten till anställning. Han åberopar studieledighetslagen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I studieledighetslagen är det underförstått att ledighet ska schemaläggas i samråd med arbetsgivaren. Denna underförstådda premiss kommer till uttryck bl.a. i 6 §, där det står att arbetstagaren efter två års väntan på ledigheten kan vända sig till domstol. Studieledighetslagen ger arbetstagaren rätt till återgång till arbete efter långvarig, schemalagd ledighet på samma sätt som föräldraledighet eller sjukskrivning pga. planerad vård.

I det fallet du beskriver har arbetstagaren agerat med total brist på lojalitet mot dig, vilket tillsammans med faktumet att han ensidigt slutade visa sig på sin arbetsplats torde medföra att du hade rätt att avskeda honom eller att betrakta hans anställning som förverkad. En ansökan om studieledighet till arbetsgivaren måste godkännas av arbetsgivaren, eftersom du har rätt att leda och fördela arbetet. Du har rätt att be arbetstagaren om tålamod så att du kan lösa schemaläggningen.

Om någon kommer in till en arbetsgivare med en ansökan om studieledighet där denna inte längre är anställd har vederbörande ytterst lite rätt att kräva något av arbetsgivaren.

Det enda studieledighetslagen säger i det här fallet är att du inte hade rätt att totalt neka honom studieledighet. Du var skyldig att utarbeta en plan med honom för att han ska kunna studera så småningom, utan att riskera hans anställning. Hans ensidiga arbetsvägran har givit dig rätt att åberopa 18 § LAS och avskeda honom.

Jag hopaps du har fått den information som du behöver,

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?