Arbetstagares rätt till ledighet från arbete vid studier

2019-12-26 i Studieledighet
FRÅGA
Fråga 1: Hur berättar man för sin arbetsgivare vad som gäller för ledighet under utbildning?Fråga 2:Vilka rättigheter har man som arbetstagare vid ledighet för utbildning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga handlar om rätten till ledighet från arbete för att studera.

Rätten till ledighet från arbete för att studera regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. En arbetstagare som vill undergå utbildning har rätt till behövd ledighet från sitt arbete enligt denna lag (1 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Det finns ingen begränsning angående hur lång ledigheten får vara utan rätt till ledighet föreligger så länge utbildningen pågår och ledighet behövs. Det finns heller inga formkrav på hur ansökan om sådan ledighet ska se ut. Det kan dock vara bra att ha både ansökan och godkännande skriftligt för att senare kunna visa vad ni har kommit överens om.

För att ha rätt till ledighet vid utbildning måste en arbetstagare vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren (3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

En sak som är viktig att veta är att en arbetsgivare kan ha rätt att skjuta upp denna ledighet till senare tid än vad arbetstagaren har begärt enligt vad som sägs i 5 - 7 §§ ( 4 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten, måste han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta ( 4 § andra stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Reglerna om uppskov är olika beroende på om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal eller inte. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal måste de även meddela aktuell arbetstagarorganisation (fackförbund) om uppskovet (4 § tredje stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än sex månader måste även fackföreningen samtycka till uppskjutandet (5 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Om arbetstagaren ej har fått påbörja sin ledighet inom två år efter det att ansökan gjordes om detta, har arbetstagaren rätt att påkalla att domstol prövar frågan (6 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

När en arbetstagare sedan har haft sin ledighet och ska gå tillbaka till arbetet, har han eller hon rätt till samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han eller hon ej hade varit ledig (9 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Det är också bra att veta att om en arbetstagare skulle avbryta sin utbildning i förtid så har arbetstagaren rätt att återgå till arbetet, dock med rätt att skjuta upp återgången med två veckors eller en månads förskjutning beroende på hur lång tjänstledigheten har varat (10 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du vill ha mer information är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (116)
2020-02-29 Vad krävs för att kunna få ledighet från arbete för att studera?
2020-02-19 Studieledighet om man söker den i efterhand
2019-12-26 Arbetstagares rätt till ledighet från arbete vid studier
2019-10-31 Kan jag ta tjänstledigt för studier och har jag rätt till CSN?

Alla besvarade frågor (78775)