Fråga om ogiltiga skäl till uppskov av tjänstledighet

2017-11-19 i Studieledighet
FRÅGA |En fråga angående Studieledighet. Förbehållet arbetsgivarens rätt att uppskjuta ledighet. Ska grundas på giltigt skäl. När har man som arbetstagaren rätten att kräva att vissa anledningar ej är giltiga?T ex. Ett stort företag hävdar brist på arbetstagaren. Medans dennes verksamhet är så stor att personal kommer och går stup i kvarten. Vart kommer arbetstagarens motprestation in i mätningen mellan arbetsgivarens skyldighet och arbetatagarens rätt?Mvh
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till studieledighet regleras i lag (1974:891) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. När har man rätt till studieledighet? En arbetstagare har rätt till tjänstledighet för att studera, men det krävs att man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren (se här och här)Arbetsgivaren har en möjlighet att skjuta upp ledigheten upp till 6 månader, detta för att lagstiftaren velat balansera arbetstagarens rätt till ledighet så att arbetsgivaren själv ska kunna planera sin verksamhet så långt som möjligt. Arbetsgivaren måste i sådant fall då genast meddela dig om uppskovet och även skälen till detta (se här). Ogiltiga skäl för uppskov? Det framgår inte specifikt av lagen vilka skäl till uppskov som kan anses ogiltiga. Men om man istället vänder på frågan så har arbetsgivaren som sagt rätt att skjuta upp en ledighet för studier för att denne ska kunna planera sin verksamhet så långt som möjligt. Arbetsgivaren kanske behöver tid på sig att hitta en ersättare eller helt enkelt planera om sin verksamhet om en arbetstagare ska få studieledighet. Om arbetsgivaren däremot inte har något sådant skäl till uppskov, som hänför sig till planerandet av verksamheten, så borde det inte ses som ett giltigt skäl. Utgångspunkten är ju som sagt att arbetstagaren alltid har rätt till tjänstledighet för studier om denne varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Villkor för tjänsteledighet vid studier

2017-10-05 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har precis börjat studera på 100 %. Min chef säger att rekommendationen är att jobba 50 % vid sidan av. Då jag tagit csn lån är detta inte möjligt plus att jag känner att jag inte kommer klara av skolan, jobba 50% och mitt privatliv. Kan chefen begära att jag ska jobba 50%? HEn påstod också att han har rätt att hålla kvar min tidigare anställning på 90 % upp till en månad. Stämmer detta?Mvh Louise
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Din situation är skyddad av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, LARLU, se https://lagen.nu/1974:981, där syftet är att en arbetstagare ska kunna ta ledigt för studier samtidigt som anställningskontraktet består. Lagen gäller oavsett din anställningsform och ska appliceras till din fördel.Observera att lagen inte gäller om det rör sig om egenstudier, svenskundervisning eller en utbildning av fackliga förtroendemän. - Rätt att hålla kvar anställningen till 90%Din chef får inte missgynna dig och endast hålla kvar anställningen på 90% baserat på det faktum att du tar tjänstledighet för studier, 9 § LARLU. Om det är så att din anställning blir reducerad till 90% måste det vara grundat på något annat än att du tar tjänstledigt. När du kommer tillbaka till jobbet efter att du är klar med dina studier har du rätt till samma lön och likvärdiga arbetsuppgifter. Din chef har däremot rätten att skjuta på din ledighet, max 6 månader efter att du lämnat in ansökan om studieledighet, är det mer än 6 månader senare krävs fackets godkännande om ni har kollektivavtal. Det vill säga att om du t.ex. lämnar in begäran om ledighet den 1 augusti kan din chef välja att bevilja ledigheten från den 1 september, det handlar alltså inte om när du har begärt ledighet utan när du lämnade in ansökan om ledighet. Väljer din chef att bevilja ledighet från mars, så kräver det fackets godkännande. - Rekommendation att jobba 50%Den här rekommendationen är inte att likställa som ett krav på att du ska jobba 50% under tiden du är tjänstledig. Det faktum att din chef rekommenderar dig att vara kvar 50% har inget med lagen att göra, utan snarare så är den rekommendationen knuten till din arbetsplats och vad chefen helst vill se att du gör. - Om din chef inte ger med sig Om chefen fortfarande hävdar att du bara har rätt till 90% av din anställning och att du borde jobba 50% under dina studier så kan du kontakta facket eftersom de har företräde att tolka lagen och ditt anställningsavtal fram till dess att tvisten är löst. - Om du blir avskedad Blir du avskedad på grund av din studieledighet och för att du står på dig som kommer avskedandet, om det har baserats på det faktum att du vill ha ledigt, att ogiltigförklaras eftersom det inte är ett lagenligt avskedande, 8 § LARLU. - SammanfattningsvisSom tidigare nämnt så har du rätt att få tjänstledighet för studier, så till vida att det inte är självstudier, och du har rätt att behålla ditt anställningskontrakt under ledigheten. Vidare har du rätt att komma tillbaka till arbetet efter dina studier och ha samma lön och likartade arbetsuppgifter. Din chef har inte enligt lag rätt att sänka din arbetsomfattning till 90% och behålla din anställning i en månad, du behöver heller inte jobba 50% och du kan inte bli avskedad med anledning av att du har tagit studieledighet. Avslutningsvis så har din chef rättigheten att skjuta på din ledighet max 6 månader, annars behövs ett godkännande från facket. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Extrajobb vid studieledighet

2017-09-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag arbetar i vanliga fall i Kommun. Är nu studieledig. Har jag rätt att ha ett extrajobb hos en annan arbetsgivare under studietiden? Har min arbetsgivare rätt att neka mig?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör ledighet från arbete på grund av studier finns bestämmelser kring detta i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Förutom denna lag kan även kollektivavtal påverka situationen, då det i frågan inte nämns något kollektivavtal omfattar svaret bara vad som gäller enligt lag. Enligt lag om arbetares rätt till ledighet för utbildning kan man ha rätt till ledighet för att studera ( lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 1 § ). Rätt att vara ledig för att studera har man enligt lagen om man har varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader eller minst tolv månader de senaste två åren ( lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 3 § ). Enligt lagen har man bara rätt att använda ledigheten till att studera och om man till exempel arbetar hos en annan arbetsgivare under denna tiden finns det en risk för att man bryter mot sitt anställningsavtal. Det du kan göra i denna situationen om du trots allt vill ha ett extrajobb hos en annan arbetsgivare är att du försöker komma överens med kommunen där du arbetar. Om ni kommer överens om något är det dessutom bra om ni tillsammans kan skriva ett avtal om detta så att både du och arbetsgivaren tydligt kan se vad ni har kommit överens om. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Mvh

Fråga om arbetsgivaren kan neka tjänstledighet för studier

2017-08-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Jag har sökt till tjänstledighet för studier 3 år och blev godkänd av arbetsgivaren och jag har fått en kvittering och en kopia av ansökan . Efter ca 20 dagar av påbörjad tjänstledigheten så hörde arbetsgivaren av sig och sa via mail :Vi beviljar tjänstledighet 1 år i taget , alltså man måste söka på nytt för varje år !!Jag är inte medlem i facket men däremot är medlem i A-kassan . Min fråga är : - Gäller min tjänstledighet ansökan eller inte ?? Eller måste jag göra om en ny ansöka för varje år ??
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder er till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 2 åren (se här).Tjänstledigheten ska beviljas för den tid som utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är och arbetsgivaren kan därmed inte förkorta tiden. Arbetsgivare har rätt att skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader, men man har inte rätt att neka studieledigheten helt.Om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de 2 senaste åren har du alltså rätt att få tjänstledigt för den tid som utbildningen tar!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om arbetsgivares rätt att skjuta upp arbetstagares ledighet för studier

2017-10-09 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är tillsvidareanställd på ett bemanningsföretag sedan många år tillbaka, önskar ta tjänstledigt för studier som startar om 6 månader. Men min arbetsgivare säger nej och påstår att denne kan skjuta på studieledigheten ytterligare 6 månader efter planerad studiestart. Dvs att jag ska vänta 12 månader totalt på studieledighet. Kan det verkligen stämma?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring detta finns i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I lagen framgår det att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten till senare än vad du som arbetstagare önskar om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Arbetsgivaren får på egen hand skjuta upp ledigheten i 6 månader, men skäl till varför måste anges (se här). Skulle arbetsgivaren vilja skjuta upp din ledighet mer än 6 månader så krävs det dock samtycke från facket på ditt jobb (se här).Med andra ord, om du vill ha tjänstledigt för studier om 6 månader har din arbetsgivare rätt att på egen hand skjuta på denna ledighet ytterligare 6 månader. Alltså kan det dröja 12 månader tills du får din ledighet beviljad. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag extrajobba trots att jag slutade mitt heltidsjobb p.g.a. studier?

2017-10-02 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har varit fastanställd hos ett företag inom restaurangbranschen men har nu börjat studera och är därför ledig från min tjänst. Får jag jobba extra hos en annan arbetsgivare inom en annan bransch under min studietid? Tack på förhand!
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Att kunna ta tjänstledigt för studier är en förmån du som arbetstagare har tack vare studieledighetslagen. Lagen har inrättats för att arbetstagare ska kunna studera utan att behöva oroa sig för att de vid avslutade studier inte ska kunna återvända till sin arbetsplats under samma villkor som innan studieuppehållet, se 9 § studieledighetslagen. Lagen är alltså inte till för att ge arbetstagaren en möjlighet att testa på ett nytt yrke. Används inte ledigheten för studier kan det ge arbetsgivaren ett giltigt skäl att säga upp dig. Vill du jobba extra hos en annan arbetsgivare under ledigheten måste du komma överens om detta med din nuvarande arbetsgivare. Är det extrapengar i fickan som lockar och inte så mycket ett nytt jobb kan du kanske istället omförhandla din tjänstledighet. Du kan i sådana fall enbart söka tjänstledigt för terminerna och jobba extra hos din nuvarande arbetsgivare under loven. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Fråga om tjänstledighet för studier

2017-08-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen bytt jobb och är bemanningsanställd 6 månader innan jag blir fast anställd på företaget jag jobbar på. Jag har samtidigt kommit in på en utbildning som är på distans med enstaka träffar i staden jag bor i. Vilket betyder att jag måste vara ledig ca 1,5 dag i månaden för träff/tenta. Kan man ta tjänstledigt ca 2 dagar i månaden för studier, går det när man är bemanningsanställd? Tänker att jag ska jobba samtidigt som jag pluggar. Vill inte bli av med jobbet för att jag just nu är bemanningsanställd och samtidigt vill plugga. Tack på förhand
Emelie Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt att vara ledig från sin anställning för utbildning. Men det krävs att man arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader de senaste två åren (se här). Hur mycket du ska vara ledig avgör du utefter vad som krävs för just din utbildning, men din arbetsgivare bestämmer vilka dagar du får vara ledig. Viktigt att komma ihåg är att arbetsgivare har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om arbetsgivaren har goda själ till varför en omplacering är nödvändig.Vidare har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten till senare om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Arbetsgivaren får på egen hand besluta om att skjuta upp ledigheten i 6 månader, vill den skjuta längre på ledigheten krävs det samtycke från facket på ditt jobb. Skulle arbetsgivaren vilja skjuta upp din ledighet måste skäl anges (se här). Avslutning Om du har haft samma arbetsgivare (dvs bemanningsföretaget) i 6 månader så har du rätt att få beviljad tjänstledighet för studier, annars inte. Det är dock arbetsgivaren som beslutar vilka dagar du har rätt att vara ledig, även om du bestämmer hur många dagar i månaden du vill vara ledig!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har min arbetsgivare rätt att neka arbetstagare tjänstledighet för studier?

2017-08-09 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Jag ska börja en 2-årig masterutbildning i höst och har ansökt och fått beviljat tjänstledighet för studier dock endast för 1 år då arbetsgivaren anser att jag ska ansöka om ytterligare tjänstledighet för studier för år 2 under våren 2018. Arbetsgivaren hävdar på detta sätt att jag står till deras förfogande under sommaren 2018. Har arbetsgivaren rätt att göra så? Arbetar inom kommunal hemsjukvård.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till tjänstledighet för studier så länge du arbetat för din arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller i minst 12 månader under två år. (3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)Det finns egentligen ingen gräns för hur lång ledigheten kan vara, men den får inte vara längre än vad som krävs för att uppnå studiemålet. I ditt fall är två år en fullt rimlig tid eftersom det är så utbildningen är upplagd. Din ansökan gäller även sommarlovet, så länge du inte angett något annat. Tjänstledigheten beviljas för den tiden som utbildningen tar, dvs två år, den kan inte förkortas. Din arbetsgivare får alltså inte neka dig tjänstledigt för studierna det andra året. (1 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)Jag skulle rekommendera dig att kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant. Annars är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå för ytterligare juridisk hjälp. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,