Måste jag ta ut semester om jag ska ha tjänstledighet för studier?

2019-08-27 i Studieledighet
FRÅGA
Jag ska läsa en 7,5 HP-kurs på 100% (5 veckors heltidsstudie) och tänkte vara studietjänstledig under perioden. Min arbetsgivare hävdar att jag behöver ta ut mina semesterdagar för innevarande år och även mina sparade semesterdagar innan jag kan få tjänstledigt för studier. Det låter mycket konstigt tycker jag. Rätt eller fel, tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om tjänstledighet för studier finns i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt lagen har en arbetstagare rätt till tjänstledighet för studier om vederbörande varit anställds hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 §). Arbetsgivaren kan till viss del skjuta upp begäran om ledighet och ska i sådana fall genast underrätta arbetstagaren om det och skälen för det (4 §). Om arbetsgivaren brukar vara bunden av kollektivavtal och vill att ledigheten ska ta sin början senare än sex månader efter arbetstagarens ansökan krävs samtycke till uppskovet av den lokala arbetstagarorganisationen (5 §). Har arbetstagaren inte fått påbörja sin ledighet inom två år från att hen sökte, finns det en rätt att få det prövat av domstol (6 §). Lagen är tvingande till arbetstagarens fördel (2 §), innebärande att det inte går att avtala i strid med lagen mellan arbetsgivare och arbetstagare, dock får vissa avvikelser göras genom kollektivavtal.

Det framkommer inte någonstans i lagen att du är skyldig att i första hand använda din semester till dina studier. Semestern är till för rekreation och inte för att du ska vara tvungen att använda den om du vill studera. Du är således inte skyldig att använda dina semesterdagar när du ska studera utan har rätt att ansöka om tjänstledighet för studier ändå.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (116)
2020-02-29 Vad krävs för att kunna få ledighet från arbete för att studera?
2020-02-19 Studieledighet om man söker den i efterhand
2019-12-26 Arbetstagares rätt till ledighet från arbete vid studier
2019-10-31 Kan jag ta tjänstledigt för studier och har jag rätt till CSN?

Alla besvarade frågor (78701)