Fråga om hur lång tid studieledighet kan beviljas

2017-06-07 i Studieledighet
FRÅGA |Hejsan!Jag har en fråga angående min studie ledighe! Jag har nu varit studie ledig i snart 1 år, men vill gärna fortsätta med detta? Jag är fastanställd i Partille kommun inom vården och har jobbat där sen 2011! Har jag rätt att fortsätta min studie ledighet? Studiena är i ca 3 år till! Hur lång tid har jag rätt att få studieledughet?Väldigt tacksam! / M.A
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tjänstledighet finns i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, även kallad studieledighetslagen - se här. Den som varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till tjänstledigt för studier (se här). Ledigheten ska sedan beviljas för den tid som utbildningen tar. Det finns alltså ingen gräns för hur lång eller kort tid ledigheten får vara, utan det styrs av utbildningens längd. För att få fortsatt tjänstledighet kan din arbetsgivare däremot kräva att du kan visa upp en studieplan, ett antagningsbevis eller dylikt. Arbetsgivaren har även möjlighet att skjuta upp den begärda ledigheten i upp till ett halvår (se här). Sammanfattning Om du ska studera i 3 år till har du alltså rätt att få tjänstledigt under denna tid, eftersom du varit anställd den tid som krävs. Men du kan behöva visa upp studieplan eller liknande samt få ledigheten uppskjuten 6 månader. Vänligen,

Har arbetstagare rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet?

2017-03-26 i Studieledighet
FRÅGA |Jag vill studera på 50%. Har jag rätt att återgå till nuvarande anställning efter studieledighet.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör studieledighet finns bestämmelser om detta i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I lagen framgår att när någon har varit ledig på grund av studier så ska arbetstagaren när hen återgår till arbete ha rätt till samma eller likvärdig ställning vad gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden som om hen inte hade varit ledig, 9§ lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.När du återgår till din anställning efter studieledighet har du alltså rätt att antingen erbjudas din gamla anställning eller en likvärdig. Eftersom du i din fråga inte har angivit om du omfattas av något kollektivavtal har jag inte kunnat ta hänsyn till eventuellt kollektivavtal i mitt svar. Kollektivavtal kan dock påverka, med frågor om det kan du lättast vända dig till aktuell fackförening. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Tjänstledighet för studier

2017-01-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,vi undrar vad som gäller vid tjänstledighet. Vi har inget kollektivavtal.En av våra anställda vill ha tjänstledigt för studier. Hon är nu föräldraledig men vill börja studera när föräldraledigheten är över i Juli.Hon har varit anställd hos oss från 2012. Hon vill vara tjänstledig i 3 år. Måste vi bevilja tjänstledighet? Måste vi bevilja 3 år eller kan man förkorta det?Kan/ska vi kräva intyg om studierna?Vid vilka tillfällen behöver man inte bevilja tjänstledighet?vänliga hälsningar, Silvia Hammarbergsilvai.hammarberg@mzv.sk
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Er fråga! Enligt 3 § lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Tjänstledighet beviljas för den tid utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är och Ni kan alltså inte förkorta tiden. Som arbetsgivare har man rätt att skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader.Som arbetsgivare har man alltså ingen rätt att neka någon tjänstledigt för studier, inte heller ifall någon vill starta ett eget företag eller vara föräldraledig. Däremot finns det ingen laglig rätt till tjänstledighet för att prova på ett annat arbete. För att få studieledigt behöver man kunna visa upp en studieplan, antagningsbevis eller liknande. Studieledighetslagen hittar Ni här.Hoppas Ni fick svar på Er fråga.Vänliga hälsningar,

Arbetsgivaren utlyser min tjänst under studieledighet

2016-12-11 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är studieledig från min arbetsplats där jag varit fastanställd i 11år. Fick idag veta att min arbetsgivare har lyst ut min tjänst för övriga medarbetare att söka! Får man göra så? Får arbetsgivaren utan vidare ändra mina arbetsuppgifter och min anställning när jag är studieledig? Jag har studerat sedan Augusti i år så jag har inte varit borta speciellt länge. Tycker det känns helt galet! Jag är tacksam för all hjälp med vad lagen säger om detta!
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!I 9 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning fastslås att du har rätt till samma eller en likvärd ställning vad gäller arbetsförhållanden och arbetsvillkor som tidigare. Du ska alltså inte behöva förlora din fasta anställning, få mindre lön eller sämre förmåner i övrigt på grund av att du är studieledig. Arbetsuppgifter och villkor kan visserligen förändras till viss del men de måste fortfarande vara likvärdiga de du hade innan. Hur länge du varit studieledig spelar inte någon roll, detta gäller likväl vid 2 veckors som vid 5 års ledighet. (Dock kan du under studieledigheten sägas upp från din arbetsplats pga arbetsbrist). Du måste alltså kunna erbjudas din gamla anställning eller en likvärdig sådan när du kommer tillbaka. Är inte det då möjligt kan du kräva skadestånd från din arbetsgivare, se 13 § samma lag. Det kan tilläggas att mer detaljerad reglering om vad som gäller vid studieledighet kan finnas kollektivavtalet eller i ditt enskilda anställningsavtal. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fråga om rätt till ledighet pga studier vid konsultarbete

2017-04-27 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Har varit anställd som konsult i strax över ett år nu och har varit uthyrd till ett och samma företag under hela perioden. Sökte in och blev precis antagen till en Mastersutbildning som börjar i augusti i år och nu undrar jag om jag har rätt till studieledighet, även om jag arbetar som konsult?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som varit anställd hos en arbetsgivare under de sex senaste månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, har rätt till ledighet pga studier (se här). Eftersom du varit anställd i över ett år uppfyller du dessa krav och har alltså rätt till studieledighet! Hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Har man som anställd rätt till ledighet för studier och vem bestämmer när man ska vara ledig?

2017-02-24 i Studieledighet
FRÅGA |Jag arbetar 100% och har varit anställd i företaget sedan 2014. Nu vill jag studera och därmed ta tjänstledigt för studier. Mina studier är på distans men i 100% studietakt. Jag vill enbart ta tjänstledigt 20% från mitt arbete och angav i ansökan att jag vill att ledigheten ska infalla på onsdagar. Alltså ledig onsdagar ovh jobba mån, tis, tors och fre. Får jag bestämma själv när jag vill att ledigheten ska vara eller kan min arbetsgivare bestämma vilka dagar eller tider jag får vara ledig?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom din fråga rör hur arbetstid för anställda ska fördelas är det något som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Mer regler om arbetstagares rätt till ledighet finns i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Beroende på vad du jobbar med och för vilket företag kan det finns kollektivavtal som påverkar hur arbetstid och tjänstledighet ska hanteras. Då jag inte har tillgång till detta kan jag inte göra en bedömning av om det påverkar din situation. Mitt svar utgår därför helt från LAS.Arbetsgivaren leder arbetetDet är arbetsgivaren d.v.s. din chef som har rätten att leda och fördela arbetet. Chefen kan då bland annat:-bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras-bestämma hur många och vilka anställda som ska utföra arbetet-bestämma anställdas arbetstiderDetta innebär att det är din chef som bestämmer om du får ta tjänstledigt och när. Om din chef godkänner din tjänstledighet avgör också chefen vilken eller vilka dagar som du får vara ledig. Du kan alltså inte själv bestämma detta.Du har rätt att vara ledig för utbildningSom arbetstagare har man rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att kunna studera. Du avgör själv hur mycket du behöver vara ledig för dina studier. Viktigt att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om arbetsgivaren har goda skäl till varför en omplacering är nödvändig. Kraven för att ha rätt till ledighet är att man arbetat hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller minst tolv månader de senaste två åren. Detta verkar du ha uppfyllt.Det krävs vidare att dina studier följer en studieplan och du kan visa upp antagningsbevis eller liknande. Du kan med andra ord inte få ledigt för att studera på egen hand.Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din ledighet till senare om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Vill din chef skjuta upp ledigheten upp till sex månader kan hen besluta det på egen hand. Om chefen vill skjuta upp din ledighet längre än sex månader krävs att arbetsgivaren får samtycke från den berörda lokala arbetstagarorganisationen d.v.s. facket på ditt jobb, även om du inte är med i facket. Detta kan givetvis innebära stora problem för dig. Arbetsgivaren måste dock genast informera dig om att hen vill skjuta upp din tjänstledighet samt ange skälen till varför detta behövs.Vissa undantag till denna lag om arbetstagares rätt till ledighet kan finnas i kollektivavtal. Det blir alltså återigen viktigt att undersöka det kollektivavtal som gäller för dig på din arbetsplats.Hur du bör gå tillvägaSom jag förstår din information har du skrivit en ansökan. Har du redan lämnat in den kan du bortse från denna delen.Du borde ansöka om ledighet i god tid innan dina studier startar. Om du ännu inte vet om du kommit in på utbildningen borde du skriva in i din ledighetsansökan att villkoret för ledigheten är att accepteras till utbildningen och att du annars vill fortsätta jobba.Kom ihåg att studieledighet inte är semestergrundande.SammanfattningDu har rätt att få ledigt för att studera men arbetsgivaren kan besluta om att skjuta upp din ledighet i sex månader och ibland även längre än så. Det är också arbetsgivaren som beslutar om vilka dagar du har rätt att vara ledig även om du bestämmer över hur mycket du vill vara ledig d.v.s. hur många dagar per vecka du vill vara ledig.Blir det problem med arbetsgivaren är du välkommen att återkomma till oss så hjälper vi dig att lösa situationen.Med vänlig hälsning

Uppskjutande samt förläggning av studieledighet

2017-01-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är studieledig 30% och önskar vara ännu mer ledig (50%), hur mycket kan arbetsgivare skjuta upp det? Min chef säger att jag måste vänta ytterligare 6 månader för att kunna få ledig 50% även om jag redan är ledig 30%?En fråga till. Kan jag själv välja om jag ska vara ledig några dagar per vecka eller en hel dag? Min chef har inte beviljat ledighet varje dag men då när det passar verksamheten som blir morgontid och det passar inte mig alls. (läser engelska på distans). Tack
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den lag som reglerar den rätt till studieledighet du har som arbetstagare är Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning(1974:981).Arbetsgivaren har rätt att ensidigt skjuta upp en arbetstagares studieledighet, denne ska dock genast underätta dig samt, om du är fackligt organiserad, den lokala arbetstagarorganisation som du tillhör om detta. Arbetsgivaren ska samtidigt redogöra för skälen till detta. 4§ Vad som gäller beträffande uppskovet beror på om det gäller kollektivavtal på arbetsplatsen för den kategori av arbete som du tillhör. Om så är fallet så krävs samtycke från den kollektivavtalsbärande organisationen om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än 6 månader. Denna tid tar utgångspunkt från när ledigheten söks. 5§Det är alltså inget som hindrar att arbetsgivaren i ditt fall skjuter på ledigheten 6 månader från att du ansökte om denna. När det gäller din andra fråga så är det du som arbetstagare som bestämmer ledighetens förläggning, inte arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte accepterar att förlägga ledigheten enligt ditt önskemål så får denne, om facket ger samtycke eller om sådant inte behövs, skjuta upp ledigheten i max två år. Du har sedan rätt att vända dig till domstol och få frågan prövad där. Domstolen ska då enligt 7§ göra en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att verksamheten kan fortgå utan allvarlig störning och ditt önskemål om hur ledigheten ska förläggas. Vänligen,

Studieledighet deltid

2016-11-16 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är fast anställd på en industri under avtal med Livs, sedan 4 år tillbaka. Jag har bestämt mig för att läsa in Svenska och Engelska med start efter årsskiftet. Har jag rätt till studieledighet på deltid ( 50%) ? När senast måste jag ansöka om detta ?I september 2017 tänker jag studera på heltid. Har jag rätt till studieledighet och när måsta jag meddela min arbetsgivare detta ?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning stadgas att en arbetstagare har rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att bedriva utbildning. Det är alltså upp till arbetstagaren att välja hur mycket ledighet som behövs, därför har du rätt till studieledighet på deltid. Däremot finns det ingen lagstadgad tid när ansökan om ledighet ska ske, men det bör ske i god tid. Arbetsgivaren har vissa möjligheter att skjuta upp ledigheten enligt lagens 5-7 §§. Exempelvis om arbetsgivare inte haft rimlig tid att få tag på en vikarie. Inledningsvis kan arbetsgivaren skjuta på din ledighet i upp till sex månader. Men om arbetsgivaren skjuter på din ledighet i mer än sex månader så måste den lokala arbetstagarorganisationen (facket) gå med på detta. Om du inte fått din ledighet godkänd inom två år så har du rätt att ta saken till domstol. Sammanfattningsvis har du rätt att ansöka om att få ledigt 50 % för din utbildning, detta bör ske så snart som möjligt. Sedan har du även rätt att ansöka om 100 % ledighet inför september 2017, detta bör du också ansöka om i god tid.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,