Särskild studietids-SGI under studieledighet

2016-05-09 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är studieledig från mitt arbete men jobbar extra lite då och då för att dryga ut studiebidraget. Nu har jag fått en blodpropp i benet och kan då inte arbeta. Kan jag få någon sjukersättning för detta?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Bestämmelser därom hittar du i socialförsäkringsbalken. I ditt vanliga jobb har du en SGI som du får ersättning utifrån ifall du blir sjuk, då du nu studerar har din SGI blivit vilande och aktiveras igen när du slutar studera.Eftersom du studerar och arbetar samtidigt är det stora chanser att du har en så kallad studietids-SGI (se socialförsäkringsbalken 26 kap. 19 §). En sådan är troligtvis lägre än din vanliga SGI, ifall du arbetar mindre än du gjorde innan du började studera. Din sjukpenning kommer att betalas ut enligt denna.Vill du ha vidare hjälp med uträkning av din SGI kan du klicka på länken här bredvid som heter "boka tid med en jurist". Med vänlig hälsning,

Rätt till studieledighet för doktorandutbildning

2016-01-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Om man har en tillsvidareanställning och vill söka en doktorandtjänst/doktorandutbildning, har man rätt till studieledighet enligt studieledighetslagen? Alltså, kvalificerar en doktorandtjänst/doktorandutbildning in under begreppet "studier" eller räknas det som arbete?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga!Enligt 1 § 1 st. lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har en arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, rätt till behövlig ledighet från sin anställning. I princip all utbildning omfattas av lagen. Lagen eller dess förarbeten tar inte upp några uttryckliga begränsningar om utbildningens art. I förarbetena anges det att det ankommer den enskilde att fritt få bestämma ämne och studieform. Rena självstudier omfattas dock inte av lagen. Något undantag görs inte för doktorander. En arbetstagare har därmed rätt till studieledighet enligt 1 § 1 st. lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning för att undergå doktorandutbildning. En förutsättning för att få rätt till ledigheten är enligt 3 § 1 st. lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning att man har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Hoppas att svaret var till hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen för fler frågor.Hälsningar,

Kan arbetsgivaren undvika att betala sjuklön genom att skriva in frånvaron som studieledighet?

2016-01-05 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Det är såhär att jag har börjat plugga och därför har jag gått ner i timmar på jobbet. När jag sjukanmälde mig sa min arbetsgivare att jag inte kommer få något betalt de dagarna jag är hemma, för då sätter de studieledigt under de dagarna jag är sjuk istället. Kan man verkligen göra så? Jag har ju mina timmar och fasta dagar och ska väl därmed ha ett schema med dessa dagar, och sjukanmäler jag mig så ska de skriva in det som sjuk-dagar, och inte ta bort arbetspassen? Jag har min fasta procent med timmar varje månad. Tack på förhand
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!SjuklönEn arbetstagare (AT) som blir sjuk och anmäler detta till sin arbetsgivare (AG) har rätt till sjuklön. Sjuklönen utgör 80 % av anställningsförmånerna och utgår under fjorton dagar med undantag för den första dagen som är karensdag, vilket innebär att arbetstagaren under karensdagen inte får någon ersättning. Från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan måste arbetstagaren styrka nedsättningen av arbetsförmågan (sjukdomen) med ett läkarintyg. Den tidpunkt vid vilken arbetstagaren måste lämna in ett läkarintyg kan vara tidigare än den sjunde och framgår då av gällande kollektivavtal på arbetsplatsen som arbetstagaren omfattas av, även om hen inte är fackligt organiserad. Lämnas inget läkarintyg in förlorar arbetstagaren rätt till sjuklön för de efterföljande dagarna.StudierEn arbetstagare, som uppfyller alla lagens kriterier om exv. anställningstid, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att undergå utbildning. De dagar som du är planerad att vara ledig för att studera kan du inte få ersättning av din arbetsgivare för om du blir sjuk. De dagar som du ska arbeta som vanligt, enligt schema, har du rätt till sjuklön för om du blir sjuk (med beaktande av vad som angavs ovan). Arbetsgivaren kan inte "välja" att ge dig studieledigt de dagarna du blir sjuk utan är tvungen att betala ut sjuklön till dig. För att du ska få studieledighet, enligt lagens mening, krävs att det rör sig om en utbildning som du ska undergå på din lediga tid. Arbetsgivaren kan då inte ge dig studieledigt för de dagarna du ska jobba för att du blev sjuk. Det är inte upp till arbetsgivaren att ensidigt bestämma när studieledigheten skall föreläggas utan den måste föreläggas till de dagar då studierna ska ske.Det finns ytterligare skydd i lagstiftningen för att en arbetstagare som utnyttjar sin rätt till studier inte ska särbehandlas negativt av sin arbetsgivare. Behöver ni ytterligare hjälp i ert ärende kan ni använda er av vår expresstjänst (som ni finner under våra tjänster) där en mer omfattande och grundlig rådgivning ges. Ni kan också kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Tjänstledig

2015-12-16 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har varit tjänstledig från mitt jobb på ett bemanningsföretag i ett par år för studier och kommer fortsätta några år till. Jag har blivit erbjuden en deltidstjänst (inom en helt annat yrke och är därför ej konkurrerande med nuvarande arbetsgivare) som jag kan börja på redan om någon vecka. Min fråga är: Vad kan hände ifall jag skriver på kontrakt och börjar jobba hos den nya arbetsgivaren på deltid utan att nämna detta för min nuvarande arbetsgivare? Alltså att jag håller det hemligt medan jag fortsätter vara tjänstledig hos bemanningsföretaget?Tack på förhand!
Jessica Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kortfattat så riskerar du att bli uppsagd från ditt arbete på bemanningsföretaget om du tar ett annat arbete medan du är tjänstledig. En arbetstagare har inte någon reglerad rätt till ett annat arbete när denne är tjänstledig för studier eftersom tjänsteledigheten är avsedd att användas för enbart studier. I detta läge är det att rekommendera att föra en dialog med din arbetsgivare om du ska ha rätt till att arbeta extra hos någon annan utan att riskera uppsägning. Detta regleras av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Hoppas detta besvarar din fråga!Vänligen,

Ej rätt till studieledighet om man inte studerar

2016-02-20 i Studieledighet
FRÅGA |Har arbetsgivare rätt att avbryta tjänstledighet för studier om jag avbrutit studierna?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelserna om rätt till ledighet för studier regleras i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen). Förutsättningen för att lagen överhuvudtaget ska bli tillämplig är just att arbetstagaren ska genomgå utbildning. Syftet med lagen är att anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska bestå under tiden som arbetstagaren studerar. Jag tolkar din fråga som att du har fått beviljad ledighet för studier men att du nu har avslutat dina studier. Detta innebär i sin tur att du inte har någon rätt till ledighet enligt studieledighetslagen eftersom du inte studerar. Din arbetsgivare borde därför ha rätt att avbryta din tjänseledighet eftersom du inte uppfyller kravet för att få tjänstledighet enligt studieledighetslagen. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen eller kommentera i kommentarsfältet nedan. Vänligen,

Återgång till tjänst efter studieledighet

2016-01-28 i Studieledighet
FRÅGA |Hej jag är tjänstledig sedan September 2014 för att gå en tvåårig yrkesutbildning. Jag tar examen i Juni 2016 och har egentligen inte planer på att återgå till min tidigare arbetsplats då jag hoppas få jobb inom det jag utbildat mig till. Skulle jag däremot inte få jobb direkt blir jag utav ekonomiska skäl tvungen att ta tillbaka min tjänst. Dock har inga papper om tjänstledighet skrivits utan endast en muntlig överenskommelse (jag har mycket god relation till arbetsgivaren)Nu till min fråga. När måste jag meddela om jag vill återgå till min tjänst om jag tar examen i Juni 2016?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om studieledighet hittar du i studieledighetslagen, som du hittar här. När du avslutar din tjänstledighet har du rätt att återgå till anställningen med likvärdig ställning i förhållande till arbetsförhållande och arbetsvillkor som om du inte hade varit ledig, 9§ studieledighetslagen. Om du har tagit tjänstledigt just för de två åren som du ska studera behöver du inte informera om att du vill återgå i tjänst, utan då ska du återgå till din anställning då tjänstledigheten är slut. Om du däremot inte har uppgivit hur länge du ska vara studieledig har du rätt att återgå till arbetet då du avslutat utbildningen, då du har varit tjänstledig i mer än ett år kan arbetsgivaren skjuta upp detta en månad , 10§ studieledighetslagen. Din situation kan även påverkas av regler i ditt anställningsavtal som kan ge dig större rättigheter än vad studieledighetslagen gör. Möjligtvis kan det även finnas regler i kollektivavtal som påverkar din situation. Sammanfattningsvis har du alltså enligt studieledighetslagen rätt att återgå till din anställning och arbetsgivaren har då du varit studieledig i två år rätt att skjuta upp detta en månad. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Rätt till tjänstledigt för studier, räcker det att ha varit anställd eller måste man ha jobbat 6 månader?

2015-12-22 i Studieledighet
FRÅGA |Hej Räcker det med att man varit anställd minst 6 månader för att kunna ansöka om tjänstledighet? Jag blev anställd medan jag var föräldraledig så jag har inte arbetat så länge och skulle vilja ansöka om tjänstledighet för studier.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. I 3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning står "Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.". Det finns alltså inte något arbetsvillkor i lagtexten, utan enbart ett anställningsvillkor. Dock kan en arbetsgivare skjuta upp studiestarten, vilket framgår av 4-7 §§ i nämnda lag. För arbetsgivare med kollektivavtal fodras samtycke från facket för att skjuta upp ledigheten mer än 6 månader, arbetsgivare utan kollektivavtal kan skjuta upp längre. Efter två år har man dock rätt att få saken prövad i domstol om man inte fått påbörja sina studier. Hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till med dina studier!Vänligen,

Ej rätt att arbeta extra hos en annan arbetsgivare vid tjänstledighet för studier

2015-11-28 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är studieledig från min tjänst inom hotellbranschen (kollektivavtal finns). Kan jag extrajobba för annan arbetsgivare (inom butik, d.v.s. ingen konkurrerande verksamhet) under min studietid?Vänlig hälsning, Caroline
Alexandra Kristofersson |Hej Caroline, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rätt till ledighet ifrån arbete för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt lagen så har du som arbetstagare inte någon reglerad rätt till ett annat arbete när du är tjänstledig för studier. Anledningen är att tjänsteledigheten är avsedd att användas för enbart studier. Du kan därmed riskera uppsägning om du börjar arbeta extra hos någon annan arbetsgivare. Du måste i detta fall komma överens med din ordinarie arbetsgivare om du ska ha rätt till att arbeta extra hos någon annan utan att riskera uppsägning. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!