Är jag skyldig att jobba under min studieledighet?

2018-04-02 i Studieledighet
FRÅGA
Hej! Har två frågor och vore så oerhört tacksam för svar då jag inte får någon klarhet i detta!1. Är studieledig sedan augusti 2017 hos min nuvarande arbetsgivare. De påstod för ca ett år sedan när jag sökte studieledigt att jag behövde söka per termin och uppvisa exakta start- och slutdatum på terminen för den kurs jag läser, även om utbildningen är ett treårigt kandidat-program som sträcker sig fram till juni år 2020. Detta innebär att arbetsgivaren mellan varje termin anser att jag har en skyldighet att jobba och återgå till mitt gamla schema (exempelvis på sommaren), vilket jag kan förstå när man söker ledigt termin för termin. Har jag rätt att söka ledigt fram till juni 2020 och inte jobba fram till dess (eller enbart arbeta när arbetsgivaren har behov och vi kommer överens om det) om jag så inte önskar? 2.Har jobbat en del extra men när lönehöjningen kom i höstas fick jag cirka hälften av vad alla andra anställda fick och detta grundar sig i att jag är studieledig och inte på mina arbetsprestationer enligt arbetsgivaren. Har de rätt att diskriminera studielediga på det sättet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Studieledighet regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (StudIL).

Har jag rätt att söka ledighet fram till juni 2020?
Du har rätt till behövlig ledighet från anställning för att klara av dina studier. Din arbetsgivare har alltså ingen rätt att kräva att du söker din studieledighet per termin utan det är fullt möjligt att ansöka om studieuppehåll fram till juni 2020 (1 § StudlL). Eftersom din studieledighet i nuläget är beviljad för en termin måste du skicka in en ny studieledighetsansökan om du vill slippa skyldigheten att arbeta under loven. Jag kan tillägga att du i ett sådant scenario inte hade haft någon laglig rätt att jobba extra under loven utan detta är i så fall upp till din arbetsgivare att bestämma (10 § StudIL).

Arbetsgivarens rätt att skjuta upp din studieledighet
Det kan vara bra att ha i åtanke att din arbetsgivare inte har någon skyldighet att bevilja din ansökan om studieledighet omgående. Din arbetsgivare har rätt att skjuta upp din studieledighet, det innebär att du kanske inte får lov att återgå till dina studier nästa termin (4 § StudIL). Omfattas du av ett kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp din studieledighet max 6 månader (5 § StudIL). Om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp din studieledigheten i 2 år (6 § StudIL).

Har jag rätt till lönehöjning som studieledig?
Jag tolkar det som att löneförhöjningen kom under tiden du var studieledig. När du återgår till arbete efter studieledighet har du rätt till samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och arbetsvillkor (9 § StudIL). Det betyder att om löneförhöjningarna skett under din studieledighet har din arbetsgivare inte diskriminerat dig.

Sammanfattning
Du har rätt att vara studieledig fram till juni 2020 utan skyldighet att jobba. Som jag tidigare nämnt är det bra att ta arbetsgivarens rätt att skjuta upp din studieledighet i beaktning. Jag ser inte heller något rättsligt hinder mot att din arbetsgivare inte ger dig samma löneförhöjning som dina kollegor.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (137)
2021-07-23 Fråga rätt till tjänstledighet för att studera
2021-05-08 Kan man kräva att få arbeta om man är heltids tjänstledig för studier?
2021-04-27 Condictio indebiti, åternetalning av felaktigt utbetald lön
2021-04-13 Kan jag söka ett annat jobb under tiden jag är tjänstledig för studier

Alla besvarade frågor (94160)