Finns det någon tidsbegränsning för hur länge en arbetstagare får vara ledig för studier?

Hej!

Jag undrar om det finns någon tidsbegränsning gällande studieledighet från sitt arbete?jag har varit studieledig i fyra år men vill fortsätta studera några år till?kan man vara studieledig i princip i 10 år från sitt arbete?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge du får vara studieledig regleras antingen i ett individuellt avtal, kollektivavtal eller genom lag. Den lag som reglerar arbetstagares rätt till studieledighet kallas i vanliga ordalag "studieledighetslagen" men heter egentligen "Lag [1974:981]om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning". Oavsett vad ditt avtal eller kollektivavtal säger så får det inte inskränka din rätt till ledighet i alla fall [2 § studieledighetslagen]. Kollektivavtal och individuella avtal kan dock inskränka ens rätt till när en kan bli ledig men inte faktiskt rätten att vara ledig.

Hur länge får en arbetstagare vara studieledig från sitt arbete?

Som huvudregel får du som arbetstagare vara ledig för studier så länge som du behöver [1 § studieledighetslagen]. Det finns dock vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda för att din ledighet ska godkännas. Exempelvis ska du skriva en studieplan som b.la. förklarar hur länge din utbildning ska pågå, att utbildningen har ett kunskapsförmedlande syfte samt att du förklarar ditt syfte med att genomgå utbildningen.

Som sagt finns det inga direkta krav på hur länge en arbetstagare får vara ledig för studier, men i förarbeten till lagen står det att ledigheten inte får vara längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det studiemål som arbetstagaren satt upp i sin studieplan. Detta innefattar även att du inte får vara ledig från ditt arbete för studier längre tid än vad din utbildning omfattar.

Om det är på det viset att den utbildning du sökte ledighet för avslutas eller att du helt enkelt blir klar med den, är det bra om du kontaktar din arbetsgivare igen och ställer en förfrågan om ledighet för utbildning eftersom den ledigheten du fick först bara omfattar den utbildning du sökte för. Din arbetsgivare kan inte neka dig rätten till ledighet, men kan se till att få den uppskjuten om hen behöver dig på arbetet. Det får dock inte gå längre än 2 år innan du kan få fortsätta studera. Om det går 2 år och du fortfarande inte har fått bli ledig har du möjlighet att gå till domstol för att få hjälp [6 § studieledighetslagen].

Vilken utbildning räknas som utbildning?

Slutligen ville jag bara förklara för dig lite om vad studieledighetslagen faktiskt menar med ordet "utbildning" och vad det ordet omfattar så att du vet vilken utbildning du kan söka ledighet för nu framöver. Det finns inga direkta formkrav för vad det behöver vara för typ av utbildning men generellt sätt brukar en säga att det inte ska röra sig om självstudier vilket innebär att du läser på egen hand utan någon undervisning alls. Självstudier kan alltså omfattas om du får någon form av undervisning, exempelvis sådan undervisning en kan få vid distanskurser omfattas.

Min slutgiltiga bedömning

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen jag fått av dig och utefter den information jag presenterat för dig, gör jag en bedömning att det inte finns någon tidsbegränsning angående hur länge en arbetstagare får vara studieledig från sitt arbete. Däremot måste det finnas en studieplan som förklarar vilken utbildning du ska läsa och varför du vill läsa det. Det är också på det viset att en ansökan om ledighet för utbildning bara gäller just den utbildning som du sökt för. Om du nu vill fortsätta utbilda dig inom något annat som inte står med i din första ansökan, måste du göra en ny ansökan till din arbetsgivare om att få bli studieledig från arbetet igen. Då finns risken att din arbetsgivare håller dig kvar på arbetet ett tag om hen behöver dig, men du har alltid rätt att vara ledig för studier så om hen skulle hålla dig kvar i mer än två år utan att ge dig ledigt för studier, kan du gå till domstol och kräva din rätt.

Hoppas detta var svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo