Är studieledighetslagen en dispositiv lag?

Hej Lawline.

Tack för ett mycket bra forum.

Min fråga gäller studieledighet. Är studieledighetslagen (SLL) en dispositiv lag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Studieledighetslagen (lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) är tvingande till arbetstagarens förmån (2 § studieledighetslagen). Det innebär att personliga avtal där vissa förmåner enligt lagen inskränks eller faller bort som huvudregel är utan verkan.

Det framgår dock av lagen att det kan göras vissa avvikelser med stöd av kollektivavtal slutna på arbetstagarsidan. Detta framgår av 2 § andra stycket studieledighetslagen. Avvikelser får göras från 3 §, 4 § tredje stycket, 5 och 7 §§ samt 10 § andra och tredje styckena. Dessa dispositiva bestämmelser reglerar bland annat kvalifikationstid och förläggning av ledigheten.

Sammanfattningsvis så kan det sägas att studieledighetslagen inte är en dispositiv lag, men att vissa av lagens regler är dispositiva till förmån för kollektivavtal som har slutits på arbetstagarsidan (se ovan nämnda paragrafer).

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo