Att arbeta extra under sommaren vid tjänstledighet för studier

Jag är tjänstledig ifrån en liten firma. När jag sökte tjänstledighet så skrev jag och min chef inget skriftligt avtal, men han godkände tjänstledigheter för studier. Min chef har berättat för alla på jobbet att jag inte har slutat men är tjänstledig. Dock verkar han inte förstå innebörden av tjänstledighet - i sommar hade jag gärna velat återgå till mitt arbete då jag inte har någon skola eller inkomst. Men han säger bara "vi får se hur det ser ut...". Vilka rättigheter har jag?

Eftersom jag inte har något skriftligt avtal vet jag inte om han anser att jag ska vara tjänstledig tills jag går ut skolan eller om det är per termin. Jag har aldrig tidigare skrivit avtal och kan tycka att det borde ligga i hans händer. Det har börjat en ersättare till mig, men tror inte hon går som vikarie utan är fastanställd.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett avtal kan vara muntligt eller skriftligt, men av naturliga skäl kan ett skriftligt avtal vara att föredra då det är enklare att ta fram vad som parter har kommit överens om. Det är lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning som reglerar tjänstledighet för studier. Det saknas formkrav och därmed kan en ansökan om tjänstledighet för studier vara muntlig.

Beroende på hur din muntliga ansökan om tjänstledighet för studier såg ut så kan det finnas möjlighet att arbeta under sommaren hos din nuvarande arbetsgivare. Om du inte har formulerat dig på så sätt att den omfattar flera efter varandra följande perioder med mellanrum för t ex lov så har du inte någon rättighet att komma tillbaka under sommaren. Om du har formulerat att du önskar söka tjänstledigt för studier för hela studieperioden så måste du istället avbryta din tjänstledighet för att återgå i arbete.

Håll en dialog med din arbetsgivare angående bådas avsikter vid din ansökan om tjänstledighet för studier. Se också över möjligheterna att få det skriftligt så att det inte uppstår frågetecken i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo