Arbetsgivarens rätt att skjuta upp min tjänstledighet pga studier

Hej!

Jag har arbetat på min arbetsplats med kollektivavtal inom landsting i snart 2 år och vill nu studera vidare under ett år med start höstterminen 2019. Jag har meddelat min chef detta och hen vill skjuta upp tjänstledigheten. Jag har kunnat läsa mig till att det arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studierna 6 månader.

Min fråga är om detta gäller från det att jag meddelade min chef, eller från det att studierna skulle starta. Det blir relevant på så sätt att jag har meddelat chefen över 6 månader innan studierna ska starta.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i lag [1974:981] om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning [studieledighetslagen].

Först bör nämnas att arbetstagarledighetslagen som huvudregel är tvingande till förmån för arbetstagaren, vilket innebär att andra avtalsvillkor i personliga avtal eller kollektivavtal är ogiltiga om de strider mot lagen [2 § studieledighetslagen]. Däremot finns det vissa undantag från lagen som gör det möjligt för arbetsgivaren att avtala om annat i ett kollektivavtal berörande vissa specifika bestämmelser. Bl.a finns denna rätten i 5 § studieledighetslagen.

Enligt 5 § har arbetsgivaren rätt att skjuta upp påbörjan av tjänstledigheten till senare än sex månader från den tidpunkt du ansökte om ledigheten. Om arbetsgivaren vill detta ska hen få ett samtycke av den berörda lokala arbetstagarorganisationen, under förutsättningen att ert kollektivavtal inte säger annat [5 § studieledighetslagen]. Det kan då vara så att det står i ert kollektivavtal att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp påbörjan av ledigheten i max sex månader från ansökan och i sådana fall är det det som gäller. Om det däremot inte står något i ert kollektivavtal om hur länge arbetsgivaren får skjuta upp din ledighet, eller om samtycke från arbetstagarorganisationen, gäller 5 §. Som lagtexten lyder utgår en ifrån den tidpunkt som du gjort din ansökan hos arbetsgivaren. Det innebär alltså att en utgår ifrån tidpunkten du ansökte om ledighet och inte från när studierna beräknas påbörja. Som sagt. Lagtexten gäller bara om det inte står en annan tidpunkt i ditt kollektivavtal.

Om du inte fått påbörja din ledighet inom två år efter din ansökan har du rätt att gå till domstol för att få rätt till ledigheten [6 § studieledighetslagen]. Denna bestämmelse kan inte avtalas bort med kollektivavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer och så får jag önska dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo