Kan min arbetsgivare kräva av mig att jag ska arbeta under lov under min tjänstledighet för studier?

2018-10-25 i Studieledighet
FRÅGA
Hej,Kan min arbetsgivare kräva av mig att jag måste arbeta under lov (Jul, påsk, sommar osv.) under min tjänsteledighet för studier?I och med att jag ska studera 100% så känns det inte rätt. Jag har väl rätt att vara ledig?Tack:)Mvh,
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Eftersom din fråga rör tjänstledighet för studier är det lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (StudL) som är relevant.

Sammanhängande ledighet eller ledighet i terminer

För att kunna svara på din fråga behöver jag veta hur du har sökt din tjänstledighet för studier, därför svarar jag på de två alternativen av sökmöjligheter som finns.

1. Det första sättet att söka sin tjänstledighet på är att söka ledighet över hela studietiden, exempelvis när man läser ett program som är tre år långt. Då är det vanligaste att man söker tjänstledighet för sammanhängande terminer i tre år. Om detta är fallet för dig innebär det att din arbetsgivare inte kan tvinga dig att arbeta under loven. Alltså: om du har sökt tjänstledighet under hela din studietid (sammanhängande) har du rätt till behövlig ledighet från anställning för att klara dina studier och kan inte tvingas arbeta. (StudL 1 §)

OBS: Det kan även vara bra att veta att du inte heller har någon laglig rätt att arbeta under lov om det är så att din tjänstledighet för studier är sökt för sammanhängande terminer eller sammanhängande år, (StudL 10 §). Alltså: arbetsgivaren har rätt att neka dig arbete under tiden du har sökt ledigt.

2. Om du istället har sökt din ledighet i terminer och inte i sammanhängande år kan arbetsgivaren kräva att du arbetar mellan de olika perioderna exempelvis under sommarlovet. Alltså: om du sökt ledighet i terminer eller med uppehåll i ledigheten kan arbetsgivaren kräva att du arbetar under den "icke studiefyllda tiden".

Bra att veta är att arbetsgivaren inte har rätt att kräva att du söker studieledighet i terminer så att du blir skyldig att arbeta under lov utan du har all rätt att söka tjänstledighet i sammanhängande år utefter studietiden.

Sammanfattning

- Om du har sökt din tjänstledighet för studier sammanhängande över flera terminer eller år har din arbetsgivare ingen rätt att kräva att du ska arbeta på lov. (du har heller ingen rätt att arbeta om arbetsgivaren inte vill det)

- Om du har sökt din studieledighet enstaka terminer och det finns ett studieuppehåll mellan dessa terminer har din arbetsgivare rätt att kräva att du jobbar när du har studieuppehåll.

Rekommendation

Först och främst tycker jag att du ska kolla på din ansökan för tjänstledigheten och se om du sökt din ledighet i enstaka terminer eller i sammanhängande terminer eller år.

Om det är så att du har sökt studieledighet över terminer/år så har du grund för att säga till din arbetsgivare att hen inte kan kräva att du arbetar.

Om det är så att du har sökt studieledighet enstaka terminer men ska studera i alla fall minst ett år till skulle jag rekommendera att du skriver en ny studieledighetsansökan och lämnar in till din arbetsgivare för att inte behöva arbeta under lov. OBS OBS: när du ansöker om tjänstledighet för studier har din arbetsgivare rätt att skjuta upp din ansökan i 6 månader (om ni har kollektivavtal, StudL 4 § - 5 §). Detta innebär att det finns en risk att din arbetsgivare inte godkänner din ansökan direkt om du lämnar in en ny och har laglig rätt att skjuta upp din ansökan i alla fall i 6 månader. Detta skulle kunna innebära att du får fortsätta dina studier minst ett halvår senare. Du får alltså se vad som känns bäst för dig om det finns en risk för att din arbetsgivare skulle skjuta upp tjänstledigheten.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, lycka till med arbetsgivaren och plugget!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (100)
2019-02-17 Rätt till tjänstledigt för distansstudier?
2019-01-25 Tjänstledighet för studier
2019-01-03 Har jag rätt till studieledighet och från vilken tidpunkt har jag rätt till ledigheten?
2018-11-20 Kan min arbetsgivare kräva att jag jobbar på lov när jag beviljats tjänstledigt för heltidsstudier?

Alla besvarade frågor (66943)