Finns det någon tidsbegränsning vad gäller tjänstledighet för studier?

2019-10-16 i Studieledighet
FRÅGA
Hej!Jag har varit tjänstledig på grund av studier i nu tre terminer. Jag är statlig anställd och funderar på att läsa ytterligare en termin till våren. Jag har under den här perioden (året) jobbat under sommaren. Finns det en gräns på hur "länge" man kan studera enstaka kurser innan arbetsgivare kan neka en ledighet?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till tjänstledighet med anledning av studier regleras i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (Studieledighetslagen). Avvikelser från lagen kan göras genom kollektivavtal. Själva rätten till ledighet kan dock inte inskränkas, utan bara rätten till närman kan bli ledig, 2 § Studieledighetslagen.

Enligt 3 § Studieledighetslagen har du som arbetstagare rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare under de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

I princip all utbildning omfattasav lagen så du väljer själv vad du vill studera och det finns inte något krav på att utbildningen ska ha något med arbetsuppgifterna att göra. Rena självstudier omfattas dock inte av lagen då det krävs att man ska "undergå utbildning". Utbildningen måste alltså ha viss planmässighet.

Hur länge har man som arbetstagare rätt att vara ledig för studier?

Huvudregeln är att du som arbetstagare har rätt att få tjänstledigt för studier så länge som du behöver, alltså för den tid som studierna tar, 1 §Studieledighetslagen. Det finns inga generella tidsbegränsningar i lagen som anger hur länge en arbetstagare får vara ledig på grund av studier utan du har rätt till behövlig ledighet för att ta dig igenom din utbildning. Enligt förarbetena till lagen har en arbetstagare dock inte rätt till längre ledighet än vad som behövs för att nå upp till de studiemål som arbetstagaren satt upp. Själva uppläggningen av studierna och den studietakt som passar arbetstagaren får då vägas in i bedömningen. En arbetstagare har inte rätt att byta ut studierna till andra än dem arbetstagaren fått godkänt av sin arbetsgivare för. Ledigheten som beviljats omfattar enbart den utbildning arbetstagaren ansökt om ledighet för.

Då den utbildning som arbetstagaren ansökt om ledighet för avslutats och arbetstagaren önskar fortsätta med nya studier bör en förfrågan om ledighet för den nya utbildningen ställas. Arbetsgivaren kan inte neka arbetstagaren rätten till ledighet men kanskjuta upp den begärda ledigheten. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör, och avser att skjuta upp ledigheten längre än sex månader, krävs fackets samtycke till det, 5 § Studieledighetslagen. Det får, vidare, inte gå längre än två år från det att en förfrågan om ledighet gjordes till det att arbetstagaren får påbörja sin ledighet. Om det har gått längre än två år och arbetstagaren fortfarande inte fått påbörja sin ledighet har arbetstagaren möjlighet vända sig till domstol för prövning av saken, 6 § Studieledighetslagen.

Sammanfattning

Lagen ställer alltså inte upp någon specifik begräsning för hur länge du som arbetstagare har rätt att vara tjänstledig för studier. Huvudregeln är att du har rätt att vara tjänstledig så länge som du behöver för att genomgå din utbildning. Du som arbetstagare har dock inte rätt att ensidigt byta ut studierna till andra än dem du fått beviljad ledighet för av din arbetsgivare, utan beviljad ledighet omfattar enbart den utbildning du ansökt om ledighet för. Då du avslutat de studier som du ansökt om ledighet för och avser att fortsätta med nya studier bör en ny förfrågan om ledighet ställas. Arbetsgivaren har då en möjlighet att skjuta upp ledigheten, som ovan anfört, men kan inte neka dig själva rätten till ledighet, under förutsättning att studierna uppnår kravet på viss planmässighet.

Hoppas att detta svar har gett klarhet i frågan! Hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (116)
2020-02-29 Vad krävs för att kunna få ledighet från arbete för att studera?
2020-02-19 Studieledighet om man söker den i efterhand
2019-12-26 Arbetstagares rätt till ledighet från arbete vid studier
2019-10-31 Kan jag ta tjänstledigt för studier och har jag rätt till CSN?

Alla besvarade frågor (78795)