Vilket ansvar har jag för min utekatt?

2020-05-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Jag har försökt att kika runt bland era andra svar angående ansvar för utekatt men jag känner ändå att jag behöver skriva om Just min katt.Vi har 3 katter och bor på bottenvåningen i ett bostadsrättsområde och alla våra katter går ut dock är de aldrig ute på nätter eller om vi Inte är hemma och har öppen dörr.Tyvärr så har flera grannar uttryckt missnöje främst kring en av våra katter som är helt magiskt speciell och fantastisk. Han är av rasen Cornish Rex som är känd för att vara en väldigt social och pratglad katt. Vår X är löjligt social och intelligent och han har inga hämningar. Problemet är att han går in i andras lägenheter konstant och får han inte gå in så jamar han utanför(speciellt hos en granne som äger en katt som han är vän med). Ett extra krux är att X själv har lärt sig att öppna dörrar genom att observera oss och kommer han in i en trappuppgång testar han att öppna grannars dörrar och är det inte låst så går han helt sonika in och äter upp eventuell mat som ligger framme.Jag har förstått att katter har rätt att vara utekatt och att vi enbart kan dömmas av skadeståndslagen för oaktsamhet.Min fråga är alltså agerar jag oaktsamt genom att släppa ut min katt trots att jag vet att han har en benägenhet att gå in till folk?Upphör hans rättighet till utevistelse pga hans små egenheter?Om jag försöker hålla honom instängd står han och jamar oupphörligen så att man blir tokig och desperat försöker han öppna vår dörr för att få komma ut.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av din frågaJag läser ut två frågeställningar ur din text. Den första är vilket ansvar du har när din katt är utomhus. Den andra är huruvida du är oaktsam när du släpper ut din katt som du vet har en tendens att störa era grannar, och om det kan leda till skadeståndsansvar för dig.Reglering om utekatterDet finns ingen lag som reglerar att katter ska vara innekatter eller utekatter. Däremot ska katter hållas under sådan tillsyn och skötsel som med hänsyn för deras natur förebygger skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). En katt ska få tillsyn minst två gånger per dygn (1 kap. 16 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt). Följs detta har alltså en katt rätt att vistas utomhus. Skadestånd för skada orsakad av utekattTill skillnad från hundägare så har kattägare inte strikt skadeståndsansvar för sitt husdjur. Istället krävs uppsåt eller vårdslöshet från din sida för att du ska bli skadeståndsskyldig. (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Vårdslöshet är mindre klandervärt än att ha handlat med uppsåt. Uppsåt innebär ungefär att man gör något med flit, med insikt om konsekvenserna och en önskan om att de ska inträffa. För att avgöra om någon agerat vårdslöst gör man istället något som heter fri culpabedömning. Då tar man ställning till: risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förebygga skada samt möjligheten att inse risken för skada. För att avgöra om du agerat vårdslöst när du släppte ut katten måste man göra en individuell bedömning utifrån dessa fyra punkter och den aktuella skadan. I ett rättsfall från 2017 ställde sig mark- och miljödomstolen bakom ett utlåtande från Stockholms länsstyrelse. Utlåtandet menade att det var grannarnas ansvar att säkerställa att utekatter inte kan ta sig in i deras hem. Detta eftersom det anses vara svårt att som kattägare hålla koll på sin katt när den är ute. (Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Mål-nr M 1199-17). SammanfattningEnligt praxis är risken att du ska anses vårdslös och bli skadeståndsansvarig för din katts orsakade skador små. Din katt har rätt att vistas utomhus och det är upp till grannarna att förhindra att han kan ta sig in i deras hem.Med vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret när hund anfaller annan hund?

2020-05-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejMin grannes York terrier kom lösspringande skällande ut på vägen när min dotter 17år skulle promenad,vår schäfer i koppel.Var på vår hund försvara sig,och dotternSå illa så en stor operation är gjord.Väldigt olyckligt. Vem bär ansvaret för denna händelse?
Sanna Wall |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår inte helt din fråga rörande om det var din eller din grannes hund som blev tvungen att opereras men oavsett vad så gäller reglerna som finns i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I 19 § första stycket i denna lag framgår det att det är ägaren till hunden som ansvarar för den skada som hunden orsakar. Detta ansvar är ett så kallat strikt ansvar, vilket innebär att ägaren till hunden alltid ansvarar för sin hunds agerande, oavsett om ägaren har orsakat/vållat skadan eller inte. Detta innebär att om det är så att din hund har skadat din grannes hund så är det du som ansvarar för denna skada. Om din grannes hund har skadat din hund är det din granne som ansvarar och som därmed ska ersätta dig för den skada som uppkommit på din hund. Det är möjligt att en domstol, om händelsen skulle leda till domstolsprövning, sänker skadeståndsbeloppet för dig eller jämkar det om det är så att din grannes hund anföll din hund och dotter först, alltså att det var din grannes hund som orsakade att din hund anföll. Detta är dock en bedömning som domstolen måste göra. Huvudprincipen är i alla fall att ägaren till hunden ansvarar för den skada som hunden orsakar. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Vad kan man göra åt en aggressiv katt?

2020-04-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejEn katt som bor i mitt villaområde kom hem till mig. Han stod en meter framför mig och hoppade på mitt huvud. Jag fick tasarna på kinden och bakhuvudet. Jag fick djupa så och fick åka in till akuten. Det var nära att jag blev blind. Jag fick penicillin och stelkramsprutan. Jag stannade hemma hela veckan och kunde inte jobba pga skador.Jag har tagit reda på att katten är okastrerad. Jag har pratat med ägaren och han sa att det är inte olagligt att ha en okastrerad katt. Katten rör sig fritt på våran gata. Jag äger två kastrerade hankatter och de beter sig fint. Jag fick ersättning av min försäkring. Jag är rädd för att bli attakerad igen. Katten kommer till min altan ibland.Vad ska jag göra?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hundar och katter finns det regler för hur husse och matte om vilket ansvar de har för sina djur. I hund och kattlagen framgår det att katter och hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador och avsevärda olägenheter, 1 §. Ett normalt beteende för katter är att gå runt ute och är därmed helt lagligt att ha dem ute. Till skillnad för när det gäller hundar finns det inte ett strikt ansvar för när katten orsakar skador, om ägaren inte agerat vårdslöst. Det som kan sägas är att om detta sker igen att katten är väldigt aggressiv kanske man måste prata med ägaren och förklara att denna katt kan ni inte ha ute. Att skrämma bort en katt som kommer in på tomten där du befinner dig, borde dock vara ett normalt beteende. Om katten kommer igen får du nog skrämma bort den eller prata med dina grannar om det obehag du känner. Vänligen,

Vad har man för rätt till ersättning när man har blivit biten av en hund?

2020-04-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag blev biten av en hund i läppen helt från ingenstans när jag skulleBöja mig ner och klappa hunden, jag fick slita bort hunden så att läppen delade på sig, jag fördes till sjukhus då läppen var stort Jack i och ett hål så behövde sy direkt, fick då vänta på sjukhuset i 6 timmar med verk och ångest över hur jag kommer att se ut, läppen är ett väldigt synlig zone i ansiktet lite det man ser först, jag mår i dag dåligt över detta och det skedde gör 2 månader sen, jag ser mitt ärr varje dag och har aldrig haft en sådan ångest förut, försöker att täcka över det med smink och läppstift men det syns tydligt, min fråga är om man kan gå någon ersättning på denna händelse, ett ärr vill jag inte leva med resten av mitt liv, vet att man inte ska tycka dåligt om dig själv men känner mig inte fin med detta är och mår bara dåligt när det är så synligt.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att beklaga din situation, förstår verkligen att det har varit och är väldigt jobbigt för dig. I mitt svar nedan kommer jag att gå in på vad du har för rätt till ersättning till följd av händelsen. När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen (SkL). Hundägaren har strikt ansvarHundar ska hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). För hundägare föreligger ett så kallat strikt ansvar vilket innebär att hundägaren måste ersätta skador som hunden orsakar oavsett om det skedde genom en olycka, vårdslöshet eller med avsikt (lag om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket). Du nämner i och för sig inget om någon hundägare men i mitt svar utgår jag ifrån att det finns en hundägare till hunden i fråga. Måste föreligga adekvat kausalitetFör att hundägaren ska ta fullt ansvar för händelsen krävs att det föreligger adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan, att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet och även att detta orsakssamband är tillräckligt typiskt för handlandet. Det är vanligt att man pratar om att "det ska ligga i farans riktning" att skadan typiskt sett kan uppstå av ett visst handlande. Jag vet inte exakt hur situationen såg ut i ditt fall men om det skulle vara så att hundägaren inte hade koll på sin hund utan lät den springa lös och inte varna dig eller liknande så skulle jag säga att det föreligger adekvat kausalitet. Att låta sin hund gå fri kan sannolikt leda till att hunden biter andra. Om du varit medvållande till skadanOm däremot hundägaren hade varnat dig om att hunden kan bitas eller liknande och du trots detta skulle böja dig fram för att klappa hunden så skulle du sannolikt betraktas vara medvållande till skadan (innebär att du har varit med och bidragit till skadan). För det fall du skulle vara medvållande så jämkas oftast skadeståndet vilket innebär att du inte får lika mycket ersättning som om du inte hade varit medvållande (SkL 6 kap. 1 § första stycket). Jag vet som sagt inte hur situationen såg ut men ville ändå nämna detta så du är medveten om det, jag kommer däremot i mitt svar nedan förutsätta att du inte har varit medvållande till skadan (eftersom du inte nämner något om det). Vad kan du få ersättning för?Med förutsättning att det föreligger adekvat kausalitet och att du inte varit medvållande ska jag nu ta upp vad du kan få ersättning för. Utgångspunkten är att du som lidit skada ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Eftersom du har skadat läppen så rör det sig om personskada och detta ska hundägaren ersätta (SkL 2 kap. 1 §). Du nämner att du var på sjukhus och behövde sy och dessa sjukvårdskostnader är något du kan begära ersättning för, även resekostnader till sjukhuset (SkL 5 kap. 1 § första stycket första punkten). Detta är inget du nämner men det kan också vara bra att känna till att du kan begära inkomstförluster för det fall du har missat jobb på grund av din skada (SkL 5 kap. 1 § första stycket andra punkten). Både sjukvårdskostnader och inkomstförluster brukar generellt vara enkelt att bevisa genom kvitton och lönespecifikationer. Till sist kan du begära ersättning för sveda och värk vilket innebär fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har medfört sig (SkL 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten). Du skriver att du till exempel fick vänta sex timmar med värk och ångest på sjukhuset och att du dessutom har mått väldigt dåligt över händelsen. Du kan även begära skadestånd för att du har fått bestående ärr på läppen, detta kallas för lyte i lagtexten (SkL 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten). Dessa ersättningar är lite svårare att bevisa men du kan till exempel använda de journaler från sjukhuset som beskriver skadan och dess verkningar. Hur bör du gå tillväga?Jag skulle rekommendera dig att i första hand kontakta hundägaren och försöka lösa situationen genom hundägarens försäkringsbolag. Om du har svårt att komma i kontakt med hundägaren eller att det annars inte hjälper att kontakta hundägaren så kan du lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt där du bor och få frågan prövad i domstol. SammanfattningEftersom hundägaren har ett strikt ansvar för sin hund och det sannolikt föreligger adekvat kausalitet mellan händelsen och din skada så blir hundägaren skadeståndsskyldig gentemot dig. De ersättningar du kan begära är sjukvårdskostnader, inkomstförlust om din möjlighet att jobba har påverkats av skadan, ersättning för sveda och värk samt lyte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem betalar veterinärkostnader för biten hund?

2020-05-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Min hund blev för några veckor sedan svårt biten av en grannes hund som slet sig från sin tomt, rusade ut på gatan och bet min kopplade hund. De har anmält skadan till sin hemförsäkring och tagit på sig ansvaret.Har man alltid rätt till veterinärkostnader betalda av den andres ansvarsförsäkring förutsatt att felet är deras? Min hund behövde operera buken och ett benbrott vilket blev väldigt dyrt. Jag har en hundförsäkring som inte alls täcker de 150 -160 000 min hund kostar. Är de skyldiga att betala eller kan jag bli tvungen att betala också? Mvh lilla hundägaren
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För hundar har ägaren så kallat strikt ansvar. Det innebär att ägaren är skyldig att ersätta alla skador som dennes hund orsakar, oavsett om ägaren varit vållande till skadan eller inte (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).En skada på en hund räknas som en sakskada. Skadestånd på grund av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad (dvs. veterinärkostnader och liknande) och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § Skadeståndslagen). I ett rättsfall, NJA 2001 s. 65, har Högsta Domstolen slagit fast att hundägare har rätt till ersättning även om kostnaderna överstiger djurets ekonomiska värde så länge vårdkostnaderna inte är omotiverade eller medicinskt ogrundade. I rättsfallet talar domstolen om hur den begärda ersättningen inte ansågs överstiga de kostnader en ägare rimligen skulle vara beredd att betala under de omständigheter som förelåg.I ditt fall handlar det om ganska mycket pengar och det är svårt att ge ett exakt svar då det antagligen kommer bli en bedömningsfråga. Utgångspunkten är som sagt att den andra ägaren har strikt ansvar och ska ersätta dig för de skador som dennes hund orsakat. På grund av storleken på veterinärkostnaderna antar jag dock att kostnaderna går utöver din hunds värde (syftar på marknadsvärdet) och svaret på din fråga kommer då bero på om man anser att kostnaderna är motiverade, medicinskt grundade och rimliga eller inte. Vänliga hälsningar,

Vem är skadeståndsansvarig för skador på hundar till följd av ett hundslagsmål?

2020-05-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!En fråga om betalning vid hundskada via hundslagsmål. Är ute med min hund på gården kopplad. Ca 1/2 meter från min altan grind så släpper jag kopplet för nån sekund för att kunna öppna grinden. Hunden viker då av blixtsnabbt för att följa upp en lukt / spår och jag får inte tag i kopplet. Runt hörnet på fastigheten stötar han ihop med två stycken andra hundar och fullt slagsmål bryter ut. Ägaren till dessa två hundar syns inte till utan ägaren har satt fast dessa två hundar tvivelaktigt genom en pinne i gräsmattan och som sliter sig så klart (ägaren har alltså noll uppsyn över hundarna då han är inne i sin bostad med persienner neddragna)Bitskador uppstår på båda hundarna (en utav den andra ägarens hundar och även på min hund)Utifrån detta senario, vems fel är detta? Vem ska betala? Ska båda betala? Eller bara jag eller bara han? Med tanken på att den andra ägarens totala misslyckande med uppsynen utav sina hundar?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen (SkL). Hundägare har strikt ansvarHundar ska hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). För hundägare föreligger ett så kallat strikt ansvar vilket innebär att du som hundägare måste ersätta skador som din hund orsakar oavsett om det skedde genom en olycka, vårdslöshet eller med avsikt (lag om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket). Även om du har hållit din hund kopplad hela tiden fram tills du är vid grinden så är du fortfarande ansvarig för det som sker efter att du släpper kopplet och din hund springer bort till de andra hundarna. Med det sagt gäller givetvis samma sak för hundägaren till de två andra hundarna vilket innebär att den hundägaren också måste ersätta skador som dennes hundar orsakar. Måste föreligga adekvat kausalitetFör att ni som hundägare ska ta fullt ansvar för att era hundar hamnar i slagsmål med varandra så krävs att det föreligger så kallad adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan, att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet och även att detta orsakssamband är tillräckligt typiskt för handlandet. Det är vanligt att man pratar om att "det ska ligga i farans riktning" att skadan typiskt sett kan uppstå av ett visst handlande. När du släpper kopplet och din hund då går lös så ligger det i farans riktning att din hund går fram till andra hundar och biter eller liknande. Jag skulle därför säga att det finns ett orsakssamband som är tillräckligt typiskt för handlandet när du släpper kopplet och din hund fritt kan springa fram till andra hundar. Vad gäller för den andra hundägaren skulle jag också säga att det föreligger adekvat kausalitet. Detta eftersom hundägaren själv inte är närvarande och har tillsyn över sina hundar och endast satt fast dem genom en pinne i gräsmattan vilket sannolikt leder till att hundarna kan smita sig loss och springa fram till andra hundar och bitas. Enligt min bedömning innebär detta att båda du och den andra hundägaren är lika mycket ansvariga för de skador som era respektive hundar har orsakat. Rikta skadeståndskrav mot den andra hundägarenDu skriver att bitskador uppstår på din hund och även på en av den andra hundägarens hund. Fundera över vad för skador din hund har fått och vad du har haft för kostnader kring detta. Exempel på sådana kostnader kan vara veterinärkostnader, inkomstförlust för det fall du har stannat hemma från jobbet medan din hund har mått dåligt eller liknande (SkL 5 kap. 7 § andra och tredje punkten). När du har tänkt över dina kostnader som har uppstått till följd av skada på din hund så kan du vända dig med skadeståndskrav till den andra hundägaren. Du får även vara beredd på att den andra hundägaren sannolikt kommer att rikta skadeståndskrav mot dig också. Om det är så att du riktar skadeståndskrav mot den andra hundägaren och denne vägrar att betala så kan du skicka in en skriftlig ansökan om stämning till den tingsrätt nära där du bor. Om du skulle behöva juridisk hjälp med att upprätta en stämningsansökan eller annars utreda vad exakt du har rätt till för ersättning så rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.SammanfattningUtifrån det du har skrivit har jag bedömt att både du och den andra hundägaren är ansvariga för de skador som era respektive hundar har orsakat på varandra. Du kan rikta skadeståndskrav mot den andra hundägaren för de kostnader som har uppstått till följd av skador på din hund. Däremot får du även vara beredd på att den andra hundägaren kan komma att rikta skadeståndskrav mot dig också. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hundägarens ansvar att se till att hunden inte skadar någon

2020-04-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad ska jag ta mig till då en hund i stallet gör utfall mot mig och tänker huggas om han kommit åt mig. Hundägaren är ung dockmyndig men har inte haft hund förut och är inte van. Hon säger inte till hunden ordentligt heller. Ska det behöva vara så här?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om hundar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. I lagens första paragraf stadgas att hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Den tillsyn som krävs av en hundägare beror alltså på vad som behövs i det individuella fallet. Du skriver att hunden är aggressiv och gör utfall mot dig. Om en hund beter sig aggressivt krävs naturligtvis mer tillsyn än om hunden är väldigt lugn. Du kan därmed kräva av hundägaren att hon håller hunden kopplad och under noggrann tillsyn så att den inte kan komma åt att skada någon.Skulle hunden orsaka några skador, exempelvis bita någon, gäller enligt 19 § i ovan nämnda lag att ägaren blir ersättningsskyldig oavsett om hon vållat skadan eller inte. Det betyder att det går att kräva skadestånd av hundägaren även om det inte var hennes brist på uppmärksamhet som orsakade skadan. Detta brukar kallas för att hundägare har ett strikt skadeståndsansvar.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

​Vem är ansvarig för skador som orsakats av en hund?

2020-04-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejJag skulle behöva hjälp med att göra två skadeståndskrav på en hundägare. Hans hund var lös och bet ihäll min dotter valp 8 mån, och skrämde mina hundar och mig så vi nu är rädda för att träffa andra hundar.Hur går man tillväga då?Vi gjorde en polisanmälan mot hundägaren och länstyrelsen tog över. Hunden fick koppeltvång vilket inte har följts och hunden bet en man efter det sedan en annan hund, hunden omhändertogs och polisen, de gjorde en utredning. Han fick tillbaka sin hund, vet inte om den har mun korgstvång... vi har inte fått någon återkoppling av länstyrelsen efter händelsen mer än att hans hund har koppeltvång nu. Vi vill därför ställa skadeståndskrav gentemot honom då vi anser att vi lidit och fordrande lider av denna händelse.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Eftersom en hund orsakat skadan är dels Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter dels Skadeståndslagen (förkortat SkL) tillämpliga. Ansvaret regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter, men skadeståndslagen innehåller utfyllande regler om vilka skador som ersätts. För att få rätt till ersättning krävs i första hand att du väcker en skadeståndstalan. För att väcka skadeståndstalan ska du söka upp den domstol som ligger på den ort där svaranden (den du vill stämma) har sin hemvist och lämna in en stämningsansökan. Detta står i 10 kap. 1§ Rättegångsbalk (1942:740). En blankett som innehåller alla uppgifter en tingsrätt behöver finns tillgänglig på domstol.se.Vem är ansvarig för skador orsakade av en hund?I Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter stadgas i 19§ att ägaren eller innehavaren av en hund svarar för skador som den orsakar. Detta är ett rent strikt ansvar, som innebär att det inte krävs att hundägaren agerat med uppsåt (vilja) eller vårdslöshet (oaktsamhet). Det krävs dock att det är fastställt att hunden orsakat skadan. Det ska för det första finnas kausalitet (ett orsakssamband) mellan den andra hundens utspel och er valps död. Jag kommer anta att valpen avled i nära anslutning till bettet/betten på grund av trauman, och att det inte finns några andra mellankommande händelser som talar emot att det är den andra hunden som faktiskt orsakat skadan. Om det nu är så, så får valpens död (skadan ni lidit) anses vara en nödvändig, påräknelig och förutsebar följd av den större hundens bett. Vad ersätts?Att er valp gått bort medför sakskada eftersom djur, juridiskt sett, är saker. Dessa skador ersätts enligt 5 kap. 7§ 1 punkt SkL.Det är enligt 5 kap . 7 § 1 punkt SkL ersättning för sakens värde som ska utgå, vilket skulle kunna vara priset för en sådan valp som nu är i fråga.Även kläder och andra saker som kan ha förstörts i samband med skadan ersätts enligt samma bestämmelse.Personskadorna i form av psykiskt lidande ersätts också, men bevisningen är i det avseendet mer omständigt för den skadelidande, eftersom det normalt krävs exempelvis en eller annan form av utlåtande från en psykolog eller dylikt för att få ersättning för exempelvis psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) enligt 5 kap. 1 § 3 punkten SkL. Kan skadeståndet komma att sättas ned? Enligt 6 kap 1 § 2 stycket SkL kan skadestånd med anledning av sakskada jämkas (sättas ned) om den skadelidande medverkat till skadan. Så om exempelvis båda hundarna varit okopplade där det varit koppeltvång etc. spelar det alltså in i bedömningen och kan komma att leda till att skadeståndet - om det utdöms - kan jämkas ner på grund av medvållande. Enligt 6 kap. 1 § 3 stycket SkL sker jämkningen med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på bägge sidor samt omständigheterna i övrigt. Även den skadevållandes ekonomiska omständigheter kan ligga till grund för jämkning (se 6 kap 2 § SkL)Kan dina skador ersättas?Jag kommer fortsatt utgå från antagandet om att den andra hunden varit direkt ansvarig för valpens död. Skadorna ersätts då enligt bestämmelserna ovan som sakskador. Även andra kostnader till följd av skadan ersätts, såsom trasiga byxor, veterinär- och begravningskostnader, hundmat som blivit gammal och kastats etc. Om det kan antas att ni på något sätt medverkat till skadan så kan beloppet sättas ned. Detta kan även ske om den skadevållandes ekonomiska omsätndigheter talar för att det är oskäligt att låta den betala fullt ut. Det psykiska lidandet kan också ersättas, men då krävs mer av er i bevisningshänseende. Utsikterna för att få ersättning ser goda ut, men eftersom jag inte vet någonting om de finare detaljerna så kan jämkningen av skadeståndsbeloppet komma att spela mer eller mindre stor roll. Jag hoppas detta besvarar din fråga, och välkomnar ytterligare frågor som kan tänkas komma upp.